[proftpd-dfsg] 01/02: Removed debconf support and maintainer support for non-standalone mode.

Francesco Lovergine frankie at moszumanska.debian.org
Fri Jan 27 13:56:39 GMT 2017


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

frankie pushed a commit to branch nodebconf
in repository proftpd-dfsg.

commit b0acf6578dec55470659c80967b20d645c88c25b
Author: Francesco Paolo Lovergine <frankie at debian.org>
Date:  Fri Jan 27 14:43:47 2017 +0100

  Removed debconf support and maintainer support for non-standalone mode.
---
 debian/NEWS            |  9 ++
 debian/changelog          |  4 +-
 debian/control           |  1 -
 debian/control.in         |  1 -
 debian/po/POTFILES.in       |  1 -
 debian/po/cs.po          | 111 -----------------------
 debian/po/da.po          | 60 -------------
 debian/po/de.po          | 112 -----------------------
 debian/po/es.po          | 114 ------------------------
 debian/po/eu.po          | 96 --------------------
 debian/po/fi.po          | 57 ------------
 debian/po/fr.po          | 101 ---------------------
 debian/po/gl.po          | 108 ----------------------
 debian/po/id.po          | 102 ---------------------
 debian/po/it.po          | 67 --------------
 debian/po/ja.po          | 103 ---------------------
 debian/po/nb.po          | 96 --------------------
 debian/po/nl.po          | 117 ------------------------
 debian/po/pt.po          | 109 -----------------------
 debian/po/pt_BR.po         | 177 -------------------------------------
 debian/po/ru.po          | 102 ---------------------
 debian/po/sk.po          | 103 ---------------------
 debian/po/sv.po          | 61 -------------
 debian/po/templates.pot      | 54 -----------
 debian/po/tr.po          | 61 -------------
 debian/po/vi.po          | 95 --------------------
 debian/proftpd-basic.README.Debian | 28 ++++++
 debian/proftpd-basic.config    | 14 ---
 debian/proftpd-basic.postinst   | 26 +-----
 debian/proftpd.conf.5       | 37 --------
 debian/templates/proftpd.conf   |  4 +-
 31 files changed, 43 insertions(+), 2088 deletions(-)

diff --git a/debian/NEWS b/debian/NEWS
index 9a31ace..d42baaa 100644
--- a/debian/NEWS
+++ b/debian/NEWS
@@ -1,3 +1,12 @@
+proftpd-dfsg (1.3.5b-2) unstable; urgency=medium
+
+  Starting from this release, only standalone mode is directly supported
+  by maintainer scripts. Other less used configuration (inetd/xinetd/systemd)
+  can be configured manually by using the documentation shown in 
+  /usr/share/doc/proftpd-basic/README.Debian.
+
+ -- Francesco Paolo Lovergine <frankie at debian.org> Thu, 26 Jan 2017 13:34:16 +0100
+
 proftpd-dfsg (1.3.4~rc2-4) unstable; urgency=low
 
   The mod_ldap 2.9 version introduced in 1.3.4 series changed completely
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index a025a93..e3e92aa 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -20,10 +20,10 @@ proftpd-dfsg (1.3.5b-2) unstable; urgency=medium
 
  [ Francesco Paolo Lovergine ]
  * Makes piuparts happy by removing /srv/ftp on purge 
- * Removed explicit db_get which should be superfluous due to defaults.
+ * Removed debconf support and added NEWS entry to warn about that.
   (Closes: #820984)
 
- -- Francesco Paolo Lovergine <frankie at debian.org> Sun, 18 Dec 2016 21:00:19 +0100
+ -- Francesco Paolo Lovergine <frankie at debian.org> Thu, 26 Jan 2017 13:23:53 +0100
 
 proftpd-dfsg (1.3.5b-1) unstable; urgency=medium
 
diff --git a/debian/control b/debian/control
index 7f046e5..3ccb7eb 100644
--- a/debian/control
+++ b/debian/control
@@ -29,7 +29,6 @@ Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/git/pkg-proftpd/proftpd-dfsg.git
 Package: proftpd-basic
 Architecture: any
 Depends: adduser,
-     debconf (>= 0.5.00),
     debianutils (>= 1.21.0),
     libpam-runtime (>= 0.76-13.1),
     netbase (>= 4.13),
diff --git a/debian/control.in b/debian/control.in
index 88b7075..dc55670 100644
--- a/debian/control.in
+++ b/debian/control.in
@@ -29,7 +29,6 @@ Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/git/pkg-proftpd/proftpd-dfsg.git
 Package: proftpd-basic
 Architecture: any
 Depends: adduser,
-     debconf (>= 0.5.00),
     debianutils (>= 1.21.0),
     libpam-runtime (>= 0.76-13.1),
     netbase (>= 4.13),
diff --git a/debian/po/POTFILES.in b/debian/po/POTFILES.in
deleted file mode 100644
index ea4a43a..0000000
--- a/debian/po/POTFILES.in
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-[type: gettext/rfc822deb] proftpd-basic.templates
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
deleted file mode 100644
index 723c6ee..0000000
--- a/debian/po/cs.po
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-#
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.3d-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-10 10:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-03 17:30+0100\n"
-"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "z inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "samostatně"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Spouštět proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD může běžet buď jako služba z inetd, nebo jako samostatný server. Obě "
-"možnosti mají svoje výhody. Při několika ftp spojeních za den je lepší "
-"spouštět ProFTPD z inetd, což ušetří zdroje."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Naopak při větším provozu by měl ProFTPD běžet jako samostatná služba, aby "
-"se při každém příchozím spojení nemusel spouštět nový proces."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Upozornění na změny syntaxe v konfiguraci ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktualizujete z verze před 1.3.0. Pravděpodobně budete muset aktualizovat "
-#~ "své předchozí nastavení, aby bylo v souladu s nynějšími direktivami. "
-#~ "Konzultujte dokumentaci dostupnou v proftpd-doc a podle potřeby upravte /"
-#~ "etc/proftpd/proftpd.conf."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Naneštěstí je téměř nemožné převést vaše nastavení, až na nějaké základní "
-#~ "věci, automaticky. Budete to muset udělat sami. ProFTPD také nemusí být "
-#~ "schopný použít výslednou konfiguraci a po aktualizaci by se znovu "
-#~ "nespustil."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Od verze 1.3.0 se používají dynamické moduly a nastavení by mělo být "
-#~ "rozděleno. Instrukce pro zavedení modulů by se měly nacházet v novém "
-#~ "konfiguračním souboru /etc/proftpd/modules.conf. Tento soubor by měl být "
-#~ "zahrnut v hlavním konfiguračním souboru."
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Na druhou stranu, pokud je váš ftp server navštěvován často, není inetd "
-#~ "dobrá volba, protože pokaždé, když je otevřeno spojení, je spuštěn nový "
-#~ "proces."
diff --git a/debian/po/da.po b/debian/po/da.po
deleted file mode 100644
index 2e47f18..0000000
--- a/debian/po/da.po
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-# Danish translation proftpd-dfsg.
-# Copyright (C) 2012 proftpd-dfsg & nedenstående oversættere.
-# This file is distributed under the same license as the proftpd-dfsg package.
-# Morten Brix Pedersen <morten at wtf.dk>, 2004.
-# Joe Hansen <joedalton2 at yahoo.dk>, 2010, 2012.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-10 10:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-10 05:26+0100\n"
-"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2 at yahoo.dk>\n"
-"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish at lists.debian.org> \n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "fra inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "uafhængig"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Kør proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD kan køre enten som en tjeneste fra inetd, eller som en uafhængig "
-"server. Hvert valg har deres fordele. Hvis du kun har et par ftp-"
-"forbindelser om dagen, så er det måske bedre at køre ProFTPD fra inetd "
-"for at spare på ressourcerne."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"På den anden side, med højere trafik, skal ProFTPD køre som en uafhængig "
-"server for at undgå kørsel af en ny proces for hver indgående forbindelse."
diff --git a/debian/po/de.po b/debian/po/de.po
deleted file mode 100644
index a7bcb08..0000000
--- a/debian/po/de.po
+++ /dev/null
@@ -1,112 +0,0 @@
-# Translation of proftpd-dfsg debconf templates to German
-# Copyright (C) Jens Nachtigall <nachtigall at web.de>, 2004.
-# Copyright (C) Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>, 2006, 2007.
-# This file is distributed under the same license as the proftpd-dfsg package.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.1-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-19 19:14+0100\n"
-"Last-Translator: Helge Kreutzmann <debian at helgefjell.de>\n"
-"Language-Team: de <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "von Inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "Servermodus"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Proftpd starten:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD kann entweder als Dienst über Inetd oder als eigener Server "
-"gestartet werden. Jede der beiden Startarten hat ihre Vorteile. Falls Sie "
-"nur wenige FTP-Verbindungen täglich erwarten, dann ist es wahrscheinlich "
-"sinnvoller, ProFTPD mittels Inetd zu starten, um Ressourcen zu schonen."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Andererseits sollte ProFTPD als eigener Server betrieben werden, falls Sie "
-"viel Verkehr erwarten, um das Starten neuer Prozesse für jede eingehende "
-"Verbindung zu vermeiden."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Warnung: Syntax-Veränderungen der ProFTPD-Konfiguration."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sie führen ein Upgrade von einer Version älter als 1.3.0 durch. "
-#~ "Wahrscheinlich werden Sie Ihre bisherige Konfiguration hinsichtlich der "
-#~ "neuen Direktiven überprüfen müssen. Bitte konsultieren Sie hierfür die "
-#~ "Dokumentation im Paket proftpd-doc und passen Sie Ihre /etc/proftpd.conf "
-#~ "an."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Leider ist es nahezu unmöglich, Ihre bisherige Konfiguration automatisch "
-#~ "zu konvertieren, abgesehen von ein paar elementaren Dingen. Sie werden es "
-#~ "selbst tun müssen. Außerdem könnte es sein, dass ProFTPD nicht in der "
-#~ "Lage wäre, die aus der Konvertierung resultierende Konfiguration zu "
-#~ "nutzen, so dass es nach dem Upgrade nicht neu starten würde."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Beachten Sie auch, dass beginnend mit Version 1.3.0 dynamische Module "
-#~ "verwendet werden und die Konfiguration aufgeteilt werden sollte, wobei "
-#~ "Befehle, die Module laden, in der neuen Konfigurationsdatei /etc/proftpd/"
-#~ "modules.conf für zukünftige Bearbeitungen bleiben sollten. Diese Datei "
-#~ "sollte von der Hauptkonfigurationsdatei eingebunden werden."
-
-#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
-#~ msgstr "ProFTPD über Inetd oder als Daemon starten?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wenn der FTP-Server jedoch sehr oft benutzt werden wird, sollten Sie ihn "
-#~ "stattdessen als Daemon betreiben, da bei Inetd bei jeder Verbindung eine "
-#~ "eigene Instanz des Programms gestartet werden würde."
diff --git a/debian/po/es.po b/debian/po/es.po
deleted file mode 100644
index 09502e8..0000000
--- a/debian/po/es.po
+++ /dev/null
@@ -1,114 +0,0 @@
-# proftpd debconf translation to spanish
-# Copyright (C) 2003, 2006, 2007 Software in the Public Interest
-# This file is distributed under the same license as the proftpd package.
-#
-# Changes:
-# - Initial translation
-#    Carlos Valdivia Yagüe <valyag at dat.etsit.upm.es>, 2003
-#
-# - Revisions
-#    Carlos Valdivia Yagüe <valyag at dat.etsit.upm.es>, 2006, 2007
-#
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd 1.3.1-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-12 15:45+0100\n"
-"Last-Translator: Carlos Valdivia Yagüe <valyag at dat.etsit.upm.es>\n"
-"Language-Team: Debian L10n Spanish <debian-l10n-spanish at lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "desde inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "independiente"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Ejecutar proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD puede ejecutarse como un servicio desde inetd o como un servidor "
-"independiente. Ambas opciones tienen sus ventajas. Si sólo recibe unas pocas "
-"conexiones FTP diarias, probablemente sea mejor ejecutar ProFTPD desde inetd "
-"para ahorrar recursos."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Por otro lado, con más tráfico, ProFTPD debería ejecutarse como un servidor "
-"independiente para evitar crear un proceso nuevo por cada conexión entrante."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Aviso de cambios de sintaxis en la configuración de ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Está actualizando desde una versión de ProFTPD anterior a la 1.3.0. Es "
-#~ "muy posible que necesite revisar la configuración anterior para adecuarla "
-#~ "a las directivas actuales. Por favor, consulte la documentación "
-#~ "disponible en proftpd-doc y modifique apropiadamente /etc/proftpd.conf."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Desgraciadamente, es casi imposible convertir su configuración de forma "
-#~ "automática, salvo algunas cuestiones elementales. Tendrá que hacerlo por "
-#~ "su cuenta. ProFTPD podría tener problemas para usar la nueva "
-#~ "configuración y no arrancar después de actualizar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tenga en cuenta que a partir de la versión 1.3.0, ProFTPD utiliza módulos "
-#~ "dinámicos y la configuración se ha separado en dos, quedando las "
-#~ "instrucciones de carga de módulos en el nuevo fichero de configuración /"
-#~ "etc/proftpd/modules.conf. Ese fichero debería ser incluido por el fichero "
-#~ "de configuración principal."
diff --git a/debian/po/eu.po b/debian/po/eu.po
deleted file mode 100644
index 9feb0ff..0000000
--- a/debian/po/eu.po
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-# translation of proftpd-dfsg1.3.1-3-templates.po to Euskara
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Piarres Beobide <pi at beobide.net>, 2007.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg1.3.1-3-templates\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-19 10:17+0100\n"
-"Last-Translator: Piarres Beobide <pi at beobide.net>\n"
-"Language-Team: Euskara <Librezale at librezale.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "inetd bidez"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "bakarka"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "proftpd exekutatu:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD inetd bidezko zerbitzu bat edo bakarkako zerbitzari bezala exekutatu "
-"daiteke, Aukera bakoitzak bere onurak ditu. Eguneko FTP konexio gutxi "
-"badituzu, hobe da ziurrenik ProFTPD inetd biez exekutatzea errekurtso "
-"gutxiago erabiltzeko."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Beste aldetik, trafiko handi bat baduzu, ProFTPD bakarka exekutatu beharko "
-"zenuke konexio bakoitzean ez prozesu berriak sortu ez daitezen."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Kontutan izan sintaxi aldaketak egon direla ProFTPD konfigruazioan."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "1.3.0 aurreko bertsio batetatik bertsio berritzen ari zara. ziurrenik "
-#~ "aurreko konfigurazioa gainbegiratu beharko duzu direktiba berriak "
-#~ "betetzen dituela ziurtatzeko. Mesedez begiratu dokumentazio eta nola-egin "
-#~ "eskuragarriak eta aldatu /etc/proftpd/proftpd.conf behar den moduan."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tamalez, nahiko zaila da zure konfigurazioa automatikoki eraldatzea, "
-#~ "oinarrizko aldaketa batzuek ezik. Aldaketa hauek zure kabuz egin beharko "
-#~ "dituzu. ProFTPD-ek arazoak izan ditzake konfigurazio berria erabiltzeko "
-#~ "eta posible da ezin exekutatu izatea bertsio-berritzearen ondoren."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kontutan izan 1.3.0 bertsiotik aurrera modulu dinamikoak erailtzen direla "
-#~ "eta konfigurazioa zatitua izan dela, /etc/proftpd/modules.conf fitxategi "
-#~ "berrian modulu karga argibideak mantendu direlarik. Fitxategi hori "
-#~ "konfigurazio fitxategi nagusian txertatu beharko en."
diff --git a/debian/po/fi.po b/debian/po/fi.po
deleted file mode 100644
index 7fed76e..0000000
--- a/debian/po/fi.po
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.1-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-12 20:06+0200\n"
-"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu at iki.fi>\n"
-"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
-"Language: fi\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Finnish\n"
-"X-Poedit-Country: Finland\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "inetdistä"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "itsenäisenä"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Aja proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD voidaan ajaa joko palveluna inetdistä tai itsenäisenä palvelimena. "
-"Molemmilla vaihtoehdoilla on hyvät puolensa. Jos FTP-yhteyksiä on vain "
-"muutamia päivässä, on luultavasti parempi ajaa ProFTPD inetdistä resurssien "
-"säästämiseksi."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Toisaalta suuremmilla liikennemäärillä ProFTPD kannattaa ajaa itsenäisenä "
-"palvelimena, koska tällöin vältetään uuden prosessin luominen kullekin "
-"yhteydelle."
diff --git a/debian/po/fr.po b/debian/po/fr.po
deleted file mode 100644
index 66ccd42..0000000
--- a/debian/po/fr.po
+++ /dev/null
@@ -1,101 +0,0 @@
-# Translation of proftpd-dfsg debconf templates to French
-# Copyright (C) 2007 Christian Perrier <bubulle at debian.org>
-# This file is distributed under the same license as the proftpd-dfsg package.
-#
-# Christian Perrier <bubulle at debian.org>, 2006-2007.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: \n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-12 11:55+0530\n"
-"Last-Translator: Christian Perrier <bubulle at debian.org>\n"
-"Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"
-"Language: fr\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "Depuis inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "Indépendamment"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Lancement de proftpd :"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD peut être lancé soit en tant que service depuis inetd, soit comme un "
-"serveur indépendant. Chaque méthode a ses avantages. Pour quelques "
-"connexions par jour, il est suggéré de lancer ProFTPD depuis inetd afin de "
-"préserver les ressources du système."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Au contraire, avec un trafic plus important, il est recommandé d'exécuter "
-"ProFTPD indépendamment pour éviter de démarrer un nouveau processus pour "
-"chaque connexion entrante."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Changement de syntaxe dans la configuration de ProFTPD"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vous effectuez une mise à jour depuis une version inférieure à 1.3.0. Il "
-#~ "vous sera probablement nécessaire de revoir votre configuration "
-#~ "antérieure afin d'être conforme aux nouvelles directives. Veuillez "
-#~ "consulter la documentation disponible dans le paquet proftpd-doc et "
-#~ "modifier /etc/proftpd/proftpd.conf en conséquence."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Malheureusement, il est à peu près impossible de convertir votre "
-#~ "configuration automatiquement, sauf pour des points particulièrement "
-#~ "simples. Vous devrez le faire vous-même. ProFTPD pourrait être incapable "
-#~ "d'utiliser le fichier de configuration résultant et ne redémarrera donc "
-#~ "pas après la mise à jour."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veuillez également noter qu'à partir de la version 1.3.0, des modules "
-#~ "dynamiques sont utilisés et que la configuration doit être éclatée en "
-#~ "plusieurs fichiers. Les instructions de chargement des modules sont "
-#~ "placées dans le nouveau fichier de configuration /etc/proftpd/modules."
-#~ "conf pour des développements futurs. Ce fichier sera appelé par le "
-#~ "fichier de configuration principal."
diff --git a/debian/po/gl.po b/debian/po/gl.po
deleted file mode 100644
index 481e187..0000000
--- a/debian/po/gl.po
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
-# Galician translation of proftpd-dfsg's debconf templates
-# This file is distributed under the same license as the proftpd-dfsg package.
-# Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>, 2007.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-12 19:35+0000\n"
-"Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio at debian.org>\n"
-"Language-Team: Galician <proxecto at trasno.net>\n"
-"Language: gl\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "desde inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "autónomo"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Executar proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD pode executarse coma un servizo de inetd ou coma un servidor "
-"autónomo. Cada posibilidade ten as súas avantaxes. Con só unhas poucas "
-"conexións por FTP diarias, seguramente sexa mellor executar ProFTPD desde "
-"inetd para aforrar recursos."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Por outro lado, con máis tráfico, ProFTPD debería funcionar coma un servidor "
-"autónomo para non ter que crear un novo proceso por cada conexión entrante."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Aviso sobre cambios de sintaxe na configuración de ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Está a se actualizar dunha versión anterior á 1.3.0. Seguramente ha ter "
-#~ "que revisar a súa configuración anterior para que se axuste ás directivas "
-#~ "actuais. Consulte a documentación e os \"how-tos\" dispoñibles no paquete "
-#~ "proftpd-doc e modifique /etc/proftpd/proftpd.conf como sexa necesario."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lamentablemente, actualmente é case imposible converter a súa "
-#~ "configuración automaticamente, agás para algunhas cousas básicas. Ha ter "
-#~ "que o facer vostede mesmo. ProFTPD tamén podería ser incapaz de empregar "
-#~ "a configuración resultante, polo que non había volver iniciarse trala "
-#~ "actualización."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Teña tamén en conta que, a partires da versión 1.3.0, empréganse módulos "
-#~ "dinámicos e a configuración debería estar dividida, mantendo as "
-#~ "instruccións de carga dos módulos no novo ficheiro de configuración /etc/"
-#~ "proftpd/modules.conf. Ese ficheiro debería ter unha directiva de "
-#~ "inclusión no ficheiro de configuración principal."
-
-#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
-#~ msgstr "¿Executar proftpd desde inetd ou dun xeito autónomo?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Por outro lado, se o seu sitio FTP recibe moitas visitas, sería mellor "
-#~ "executar proftp coma un servidor autónomo (porque con inetd lánzase un "
-#~ "novo proceso cada vez que se abre unha conexión)."
diff --git a/debian/po/id.po b/debian/po/id.po
deleted file mode 100644
index facebd4..0000000
--- a/debian/po/id.po
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-# proftpd-dfsg debconf translation for Bahasa Indonesia.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the proftpd-dfsg package.
-# Arief S Fitrianto <arief at gurame.fisika.ui.ac.id>, 2008.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpf-dfsg\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-01-03 13:27+0700\n"
-"Last-Translator: Arief S Fitrianto <arief at gurame.fisika.ui.ac.id>\n"
-"Language-Team: Debian L10N Indonesia <debian-l10n-id at gurame.fisika.ui.ac."
-"id>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Indonesian\n"
-"X-Poedit-Country: INDONESIA\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "dari inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "mandiri"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Jalankan proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD dapat beroperasi sebagai layanan dari inetd atau sebagai suatu "
-"server mandiri. Setiap pilihan memiliki keuntungan masing-masing. Jika "
-"koneksi FTP sangat sedikit per harinya, lebih baik menjalankan ProFTPD dari "
-"inetd untuk menghemat sumber daya komputer/server."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Namun apabila lalu lintas FTP sangat tinggi, ProFTPD sebaiknya dioperasikan "
-"sebagai suatu server mandiri untuk menghindari pembukaan proses baru setiap "
-"ada sambungan FTP yang masuk."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hati-hati terhadap adanya perubahan sintaks pada konfigurasi ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Anda sedang memperbaharui versi pra-1.3.0. Mungkin Anda perlu melihat "
-#~ "kembali konfigurasi sebelumnya agar sesuai dengan sintaks yang berlaku "
-#~ "pada versi baru. Silakan membaca dokumentasi dan petunjuk yang tersedia "
-#~ "pada paket proftpd-doc kemudian ubah /etc/proftpd/proftpd.conf sesuai "
-#~ "kebutuhan."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Malangnya, saat ini hampir tidak mungkin untuk mengubah konfigurasi lama "
-#~ "secara otomatis selain beberapa konfigurasi dasar. Anda harus "
-#~ "melakukannya sendiri. ProFTPD bisa jadi tidak dapat menggunakan "
-#~ "konfigurasi yang dihasilkan dan tidak akan beroperasi setelah proses "
-#~ "pembaharuan ini."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Perlu dicatat pula bahwa mulai versi 1.3.0, modul-modul dinamik digunakan "
-#~ "dan konfigurasi harus dipisahkan. Konfigurasi modul disimpan dalam "
-#~ "berkas /etc/proftpd/modules.conf untuk kebutuhan versi mendatang. Berkas "
-#~ "ini harus dilibatkan dalam berkas konfigurasi utama."
diff --git a/debian/po/it.po b/debian/po/it.po
deleted file mode 100644
index 719ba47..0000000
--- a/debian/po/it.po
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-# This is the italian debconf template for proftpd.
-# Copyright (C) 2003 Francesco P.Lovergine <frankie at debian.org>
-# This file is distributed under the same license as the proftpd package.
-# Francesco P.Lovergine <frankie at debian.org>, 2003.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd 1.3.1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-04-29 14:28+0100\n"
-"Last-Translator: Francesco Paolo Lovergine <frankie at debian.org>\n"
-"Language-Team: Italian <debian-l10n-italian at lists.debian.org>\n"
-"Language: it\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Italian\n"
-"X-Poedit-Country: ITALY\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "da inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "autonomo"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Esecuzione proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-#| "server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-#| "per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-#| "resources."
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"Ogni scelta ha i suoi benefici. Se si hanno poche connessioni ftp al giorno, "
-"risorse."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"D'altro canto, con traffico maggiore, ProFTPD dovrebbe essere eseguito come "
-"servizio autonomo per evitare di lanciare un nuovo processo per ogni "
-"connession in ingresso."
diff --git a/debian/po/ja.po b/debian/po/ja.po
deleted file mode 100644
index 3f31d82..0000000
--- a/debian/po/ja.po
+++ /dev/null
@@ -1,103 +0,0 @@
-# 
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-# 
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-# 
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-# 
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.1-6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-01-30 08:03+0900\n"
-"Last-Translator: Hideki Yamane (Debian-JP) <henrich at debian.or.jp>\n"
-"Language-Team: Japanese <debian-japanese at lists.debian.org>\n"
-"Language: ja\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "inetd 経由"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "スタンドアロン"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "proftpd の起動方法:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD は、inetd 経由のサービスとして実行することもできますし、 スタンドア"
-"ローンのサーバとしても実行できます。どちらにもそれぞれ利点があります。1日に数"
-"回の ftp アクセスしかない場合は、資源を節約するために ProFTPD を inetd から起"
-"動するのが良いかも知れません。"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"一方、頻繁なアクセスがある場合は、接続ごとに新規プロセスが生成されるのを避け"
-"るため、ProFTPD をスタンドアロンサーバとして動作させるべきです。"
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "ProFTPD 設定での書式変更に関する警告"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "今回は、1.3.0 より古いバージョンからのアップグレードとなります。恐らく現在"
-#~ "の書式に適合するように設定ファイルを見直す必要があるでしょう。proftpd-doc "
-#~ "パッケージで参照可能な文書と How to を確認し、/etc/proftpd.conf の必要な部"
-#~ "分を変更して下さい。"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "残念なことに、いくつかの基本的な設定以外は設定ファイルを自動的に変換するの"
-#~ "は現状ではほとんど不可能です。自分で変換する必要があります。自動変換後の設"
-#~ "定を使うことは恐らくできないので、アップグレード後に ProFTPD を再起動する"
-#~ "こともできません。"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "バージョン 1.3.0 から動的モジュールが使用され、設定が分割されたのにも注意"
-#~ "してください。モジュールのロードを引き続き行うには、以降の新しい設定を行う"
-#~ "ために用意された新しい /etc/proftpd/modules.conf 設定ファイルで指定を行い"
-#~ "ます。メインの設定ファイルでこのファイルを含めておくことが必要です。"
diff --git a/debian/po/nb.po b/debian/po/nb.po
deleted file mode 100644
index f86382c..0000000
--- a/debian/po/nb.po
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-# translation of proftpd-dfsg.po to Norwegian Bokmål
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Bjørn Steensrud <bjornst at skogkatt.homelinux.org>, 2007.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:36+0100\n"
-"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst at skogkatt.homelinux.org>\n"
-"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb at lister.ping.uio.no>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "fra inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "frittstående"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Kjør proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD kan kjøres enten som en tjeneste fra inetd, eller som en "
-"frittstående tjener. Hvert valg har sine fordeler. Hvis det bare er noen få "
-"FTP-tilkoblinger om dagen, er det antakelig bedre å kjøre ProFTPD fra inetd "
-"for å spare ressurser."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"På den annen side, med høyere trafikk bør ProFTPD kjøre som en frittstående "
-"tjener for å unngå å starte en ny prosess for hver innkommende tilkobling."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Advarsel om syntaksendringer i ProFTPD-oppsettet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det oppgraderes nå fra en versjon tidligere enn 1.3.0. Det er trolig "
-#~ "nødvendig å se over det tidligere oppsettet så det stemmer med gjeldende "
-#~ "direktiver. Les dokumentasjonen og how-to-filene i proftpd-doc og endre /"
-#~ "etc/proftpd/proftpd.conf ved behov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det er dessverre nesten umulig nå å konvertere oppsettet automatisk, "
-#~ "unntatt for noen helt grunnleggende saker. Du må gjøre det selv. ProFTPD "
-#~ "kunne også være ute av stand til å bruke et automatisk konvertert oppsett "
-#~ "og ville ikke starte på nytt etter oppgradering."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Merk også at fra og med versjon 1.3.0 brukes det dynamiske moduler, og "
-#~ "oppsettet bør deles opp, med instruksjoner for lasting av moduler "
-#~ "inneholdt i den nye oppsettsfila /etc/proftpd/modules.conf for fremtidige "
-#~ "endringer. Den fila bør inkluderes fra hovedoppsettsfila."
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
deleted file mode 100644
index 1c0ead9..0000000
--- a/debian/po/nl.po
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-#  Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-19 17:43+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco at skolelinux.no>\n"
-"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Dutch\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "via inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "losstaand"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "ProFTPD uitvoeren:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD kan als een losstaande server, of als een dienst via inetd gedraaid "
-"worden. Elke keuze heeft z'n eigen voordelen. Als u relatief weinig ftp-"
-"verbindingen per dag binnenkrijgt is het waarschijnlijk aan te raden om "
-"ProFTPD via inetd te draaien daar dit systeembronnen spaart."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Als u daarentegen relatief veel verkeer heeft, draait u ProFTPD beter als "
-"een losstaande server, daar u dan vermijd dat er voor elke binnenkomende "
-"verbinding een proces afgesplitst wordt. "
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Waarschuwing betreffende syntax-veranderingen in de ProFTPD-configuratie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "U voert een opwaardering uit vanaf een pre-1.3.0 versie. U zult "
-#~ "waarschijnlijk uw bestaande configuratie moeten aanpassen om te voldoen "
-#~ "aan de huidige richtlijnen. Gelieve de documentatie beschikbaar in "
-#~ "proftpd-doc te consulteren en de noodzakelijke aanpassingen in /etc/"
-#~ "proftpd.conf door te voeren."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Het is helaas bijna onmogelijk om uw instelling automatisch om te "
-#~ "schakelen. Dit wordt geprobeerd, maar afgezien van eenvoudige opzetten, "
-#~ "zult u zelf nog aanpassingen moeten uitvoeren. Het is mogelijk dat "
-#~ "ProFTPD de automatisch gegenereerde configuratie niet kan gebruiken, "
-#~ "waardoor de herstart van ProFTPD na de opwaardering zal mislukken."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Opgelet: vanaf versie 1.3.0 worden er gebruik gemaakt van dynamische "
-#~ "modules en is de configuratie opgesplitst (waarbij de instructies voor "
-#~ "het laden van modules in het nieuwe /etc/proftpd/modules.conf "
-#~ "configuratiebestand gehouden worden teneinde toekomstige hacks toe te "
-#~ "laten; dit bestand wordt ingevoegd (included) door het "
-#~ "hoofdconfiguratiebestand."
-
-#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
-#~ msgstr "ProFTPD losstaand, of vanuit inetd opstarten?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Daar staat tegenover dat wanneer uw ftp-site druk bezocht wordt het beter "
-#~ "is om proftp als een losstaande server te draaien (Inetd start namelijk "
-#~ "bij iedere verbinding een nieuw proces)."
diff --git a/debian/po/pt.po b/debian/po/pt.po
deleted file mode 100644
index 97e9326..0000000
--- a/debian/po/pt.po
+++ /dev/null
@@ -1,109 +0,0 @@
-# Portuguese translation of proftpd debconf messages.
-# This file is distributed under the same license as the proftpd package.
-# Ricardo Silva <ardoric at gmail.com>, 2006.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.1-3:\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:23+0000\n"
-"Last-Translator: Ricardo Silva <ardoric at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Native Portuguese <traduz at debianpt.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "a partir do inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "em modo solit�rio"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Correr o proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"O ProFTPD pode ser corrido tanto como um servi�o do inetd, bem como um "
-"servidor solit�rio. Cada escolha tem os seus benef�cios. Se tem apenas "
-"algumas liga��es ftp por dia, � provavelmente melhor correr o proftpd pelo "
-"inetd para poupar recursos."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Por outro lado, com mais trafego, o ProFTPD deve ser iniciado como um "
-"servidor solit�rio para evitar a cria��o de novos processos para cada "
-"liga��o."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Aviso sobre mudan�as de sintaxe na configura��o do ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Est� a actualizar de uma vers�o anterior a 1.3.0. Provavelmente ter� de "
-#~ "rever a sua configura��o pr�via de forma a ser compat�vel com as "
-#~ "directivas actuais. Por favor, consulte a documenta��o e os how-to's "
-#~ "dispon�veis no pacote proftpd-doc e mude o ficheiro /etc/proftpd/proftpd."
-#~ "conf conforme necess�rio."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Infelizmente, � quase imposs�vel actualmente converter a sua configura��o "
-#~ "automaticamente, a n�o ser em alguns pontos b�sicos. Ter� de o fazer por "
-#~ "si pr�prio. O ProFTPD pode tamb�m n�o ser capaz de usar a configura��o "
-#~ "resultante, e n�o se inicializar depois da actualiza��o."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Note tamb�m que a partir da vers�o 1.3.0, s�o usados m�dulos din�micos e "
-#~ "a configura��o deve ser separada, mantendo instru��es de carregamento do "
-#~ "m�dulos no novo ficheiro de configura��o /etc/proftpd/modules.conf para "
-#~ "'hacks' futuros. Esse ficheiro deve ser inclu�do pelo ficheiro principal "
-#~ "de configura��o."
-
-#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
-#~ msgstr "Correr o proftpd a partir do inetd ou em modo solit�rio?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Por outro lado, se o seu 'site' de ftp � visitado frequentemente, deve "
-#~ "correr o proftpd como um servidor solit�rio (porque com o inetd, sempre "
-#~ "que uma nova liga��o � aberta, � corrido um novo processo)."
diff --git a/debian/po/pt_BR.po b/debian/po/pt_BR.po
deleted file mode 100644
index 6ef634d..0000000
--- a/debian/po/pt_BR.po
+++ /dev/null
@@ -1,177 +0,0 @@
-# Debconf translations for proftpd-dfsg.
-# Copyright (C) 2010 THE proftpd-dfsg'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the proftpd-dfsg package.
-# Flamarion Jorge <jorge.flamarion at gmail.com>, 2010.
-#
-#  Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-04 13:47-0300\n"
-"Last-Translator: Flamarion Jorge <jorge.flamarion at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Brazilian Portuguese <debian-l10n-portuguese at lists.debian."
-"org>\n"
-"Language: pt_BR\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"pt_BR utf-8\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "a partir do inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "autônomo"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Executar o proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"O ProFTPD pode ser executado como um serviço a partir do inetd ou como um "
-"servidor autônomo. Cada escolha tem seus próprios benefícios. Com apenas "
-"algumas conexões FTP por dia, provavelmente é melhor executar o ProFTPD a "
-"partir do inetd para economizar recursos."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Por outro lado, com um alto tráfego, o ProFTPD deveria executar como um "
-"servidor autônomo para evitar a criação de um novo processo para cada "
-"conexão de entrada."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Aviso sobre a sintaxe de mudanas na configurao do ProFTPD."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Voc est atualizando a aprtir de verso anterior verso 1.2.8. "
-#~ "Provavelmente voc precisar revisar sua confgiurao anterior para que a "
-#~ "mesma seja compatvel com as diretivas atuais. Por favor, consulte a "
-#~ "documentao disponvel no pacote proftpd-doc e modifique o arquivo /etc/"
-#~ "proftpd.conf de acordo com a mesma."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Infelizmente, quase impossvel converter sua configurao antiga "
-#~ "automaticamente, salvo alguns detalhes elementares. Voce ter que fazer "
-#~ "isso manualmente. O ProFTPD poder tambm no ser capaz de usar a configurao "
-#~ "resultante e no conseguir reiniciar aps a atualizao."
-
-#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
-#~ msgstr "Executar o proftpd em modo inetd ou standalone ?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Por outro lado, caso seu site ftp seja visitado frequentemente, o inetd "
-#~ "no uma boa escolha, devido a um novo processo ser iniciado a cada vez "
-#~ "que uma conexo iniciada."
-
-#~ msgid "Enable anonymous access?"
-#~ msgstr "Habilitar acesso annimo?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enabling anonymous access grants access to your ftp site by any user, "
-#~ "without being a system user. This is probably not a good idea for "
-#~ "paranoid sysadmins. Only enable if you know what it does."
-#~ msgstr ""
-#~ "Habilitar acesso annimo garante que qualquer usurio, mesmo no sendo "
-#~ "usurio do sistema, acesse seu site ftp. Essa provavelmente no uma boa "
-#~ "para administradores de sistemas paranicos. Somente habilite essa opo se "
-#~ "voce realmente sabe o que isso pode acarretar."
-
-#~ msgid "Using SQL with ProFTPD."
-#~ msgstr "Usando SQL com ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I found some old sql directives in /etc/proftpd.conf. This release of "
-#~ "proftpd doesn't know many of the old sql-related configuration options. "
-#~ "Many new ones were introduced, and old ones aren't recognized."
-#~ msgstr ""
-#~ "Algumas diretrizes SQL antigas foram encontradas em /etc/proftpd.conf. "
-#~ "Essa verso do proftpd no reconhece muitas das opes de configurao antigas "
-#~ "relacionadas SQL. Muitas novas diretrizes foram includas e antigas opes "
-#~ "no so reconhecidas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Luckily, it is well documented. Therefore I refer you to the "
-#~ "documentation in /usr/share/doc/proftpd/README.mod_sql. I will not start "
-#~ "proftpd; do that yourself when you edited the configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Porm, este processo bem documentado. Entretanto aconselhado a leitura "
-#~ "da documentao presente em /usr/share/doc/proftpd/README.mod_sql. O "
-#~ "proftpd no ser iniciado; faa isso manualmente depois de editar as "
-#~ "configuraes."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Edit configuration file ${file}?"
-#~ msgstr " Editar arquivo de configurao /etc/proftpd.conf ?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You did not install any debconf-enabled versions of the proftpd yet. This "
-#~ "means that I shall ask you some questions about the way to start proftpd "
-#~ "and anonymous access."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nenhuma verso anterior do pacote proftpd com suporte debconf foi "
-#~ "instalada em seu sistema. Isso significa que eu devo lhe fazer algumas "
-#~ "perguntas sobre a maneira de iniciar o proftpd e sobre acesso annimo."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "However, since you had proftpd installed before, I need to know if it is "
-#~ "ok for me to edit ${file} to actually make those changes. Only answer "
-#~ "yes if you did not change much. You will have a chance to review the "
-#~ "changes later on."
-#~ msgstr ""
-#~ "Porm, uma vez que voc possua o proftpd instalado anteriormente, preciso "
-#~ "saber se voc permite que o arquivo /etc/proftpd.conf seja editado para "
-#~ "relizar algumas mudanas. Somente responda sim se voc no muda muito sua "
-#~ "configurao."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If you answer `no' here, I will not ask questions that may require me to "
-#~ "edit the file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Caso voc responda `no' aqui, questes que requeiram a edio desse arquivo "
-#~ "no sero perguntadas."
diff --git a/debian/po/ru.po b/debian/po/ru.po
deleted file mode 100644
index d35bc20..0000000
--- a/debian/po/ru.po
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-# translation of ru.po to Russian
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#  Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
-#
-# Yuriy Talakan' <yt at amur.elektra.ru>, 2006.
-# Yuri Kozlov <kozlov.y at gmail.com>, 2007.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: 1.3.1-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-26 21:56+0300\n"
-"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
-"Language: ru\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "через inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "самостоятельно"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Запуск proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD может быть запущен либо как сервис через inetd, либо как "
-"самостоятельный сервер. Каждый из способов имеет свои преимущества. Если к "
-"ftp-серверу в день подключаются лишь несколько человек, то лучше запускать "
-"ProFTPD через inetd, чтобы сэкономить ресурсы."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"С другой стороны, если подключений много, то вы наоборот, должны запускать "
-"ProFTPD как самостоятельный сервер, чтобы избежать создания нового процесса "
-"при каждом входящем соединении."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Предупреждение: в синтаксисе настройки ProFTPD есть изменения."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Вы обновляетесь с версии пред-1.3.0. Возможно вам нужно проверить "
-#~ "имеющиеся настройки на совместимость с текущей версией. Обратитесь к "
-#~ "документации из пакета proftpd-doc и исправьте файл /etc/proftpd/proftpd."
-#~ "conf так как нужно."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "К сожалению, полная автоматическая конвертация невозможна, кроме "
-#~ "некоторых элементарных вещей. Вы должны сделать это сами. ProFTPD не "
-#~ "сможет использовать получившиеся настройки и не сможет перезапуститься "
-#~ "после обновления."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Обратите внимание, что начиная с версии 1.3.0, используются динамические "
-#~ "модули и настройки надо разделить, оставив инструкции по загрузке модулей "
-#~ "в новом настроечном файле /etc/proftpd/modules.conf для будущих "
-#~ "изменений. Этот файл надо подключить в главном настроечном файле."
diff --git a/debian/po/sk.po b/debian/po/sk.po
deleted file mode 100644
index 823e3df..0000000
--- a/debian/po/sk.po
+++ /dev/null
@@ -1,103 +0,0 @@
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.0-24\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-12 13:01+0100\n"
-"Last-Translator: Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>\n"
-"Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
-"Language: sk\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "z inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "samostatne"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Spúšťať proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD je možné spúšťať buď ako službu pomocou inetd alebo ako samostatný "
-"server. Každá voľba má svoje výhody. Ak máte iba niekoľko ftp spojení za "
-"deň, je pre vás pravdepodobne lepšie spúšťať ProFTPD pomocou inetd aby ste "
-"šetrili systémové zdroje."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Na druhej strane, pri vyššej premávke by mal byť ProFTPD spustený ako "
-"samostatný server, aby nebolo potrebné spúšťať nový proces pre každé "
-"prichádzajúce spojenie."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Upozornenie na zmeny syntaxe konfigurácie ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktualizujete z verzie staršej ako 1.3.0. Pravdepodobne budete musieť "
-#~ "revidovať vašu predchádzajúcu konfiguráciu, aby zodpovedala súčasným "
-#~ "direktívam. Prosím, pozrite si dokumentáciu a návody dostupné v proftpd-"
-#~ "doc a zmeňte /etc/proftpd/proftpd.conf podľa potreby."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bohužiaľ, je takmer nemožné automaticky previesť vaše nastavenia okrem "
-#~ "niektorých základných vecí. Budete to musieť urobiť sami. Je tiež možné, "
-#~ "že ProFTPD nebude schopný použiť výslednú konfiguráciu a po aktualizácii "
-#~ "sa nereštartuje."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Všimnite si tiež, že počínajúc verziou 1.3.0, sa používajú dynamické "
-#~ "moduly a konfigurácia by mala byť rozdelená. Inštrukcie týkajúce sa "
-#~ "načítania modulov by mali byť v /etc/proftpd/modules.conf a tento súbor "
-#~ "by mal byť zahrnutý (include) v hlavnom konfiguračnom súbore."
-
-#~ msgid "Run proftpd from inetd or standalone?"
-#~ msgstr "Spúštať proftpd z inetd alebo samostatne?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On the other hand, if your ftp site is visited frequently, you should "
-#~ "rather run proftp as a standalone server (because with inetd, each time a "
-#~ "connection is opened, a new process is spawned)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Na druhej strane ak je váš ftp server navštevovaný často, mali by ste "
-#~ "radšej proftpd spúšťať ako samostatný server (pretože zakaždým, keď inetd "
-#~ "prijme spojenie sa spustí nový proces)."
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
deleted file mode 100644
index ff33e2d..0000000
--- a/debian/po/sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-# translation of proftpd-dfsg_1.3.1-9_sv.po to swedish
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Martin Bagge <martin.bagge at bthstudent.se>, 2008.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg_1.3.1-9_sv\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-21 11:53+0200\n"
-"Last-Translator: Martin Bagge <martin.bagge at bthstudent.se>\n"
-"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "genom inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "ensamstående"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Kör proftd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD kan köras som tjänst genom inetd eller som ensamstående tjänst. De "
-"båda alternativen har olika fördelar och nackdelar. Med ett fåtal FTP-"
-"anslutningar om dagen så är det förmodligen ett bättre val att köra ProFTPD "
-"genom inetd för att spara resurser."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Å andra sidan så bör ProFTPD köras som ensamstående tjänst om du räknar med "
-"högtrafik, då slipper du problem med att det skapas en ny process för varje "
-"inkommande anslutning."
diff --git a/debian/po/templates.pot b/debian/po/templates.pot
deleted file mode 100644
index e19a379..0000000
--- a/debian/po/templates.pot
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-10 10:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
diff --git a/debian/po/tr.po b/debian/po/tr.po
deleted file mode 100644
index b2a7d56..0000000
--- a/debian/po/tr.po
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Mert Dirik <mertdirik at gmail.com>, 2008.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $paket $surum\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-16 23:21+0200\n"
-"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish at lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Turkish\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "inetd'den"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "kendibaşına"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "'proftpd'yi çalıştır:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD bir inetd hizmeti ya da kendibaşına bir sunucu olarak "
-"çalıştırılabilir. Her iki seçeneğin de kendilerine özgü yararları vardır. "
-"Eğer günde birkaç FTP bağlantısından fazlasını almıyorsanız, ProFTPD'yi "
-"inetd'den çalıştırarak sistem kaynaklarını koruyabilirsiniz."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Öte yandan yüksek bir trafikte, gelen her bağlantıda yeni bir işlem "
-"oluşturmaktan kaçınmak için ProFTPD kendibaşına bir sunucu olarak "
-"çalıştırılmalıdır."
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
deleted file mode 100644
index b4603b7..0000000
--- a/debian/po/vi.po
+++ /dev/null
@@ -1,95 +0,0 @@
-# Vietnamese translation for ProFTPD.
-# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2007
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: proftpd-dfsg 1.3.1-3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: proftpd-dfsg at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-01 22:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-22 12:45+1030\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
-"Language: vi\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "from inetd"
-msgstr "từ inetd"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../proftpd-basic.templates:2001
-msgid "standalone"
-msgstr "độc lập"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid "Run proftpd:"
-msgstr "Chạy proftpd:"
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"ProFTPD can be run either as a service from inetd, or as a standalone "
-"server. Each choice has its own benefits. With only a few FTP connections "
-"per day, it is probably better to run ProFTPD from inetd in order to save "
-"resources."
-msgstr ""
-"ProFTPD có thể chạy hoặc như dịch vụ từ inetd, hoặc như trình phục vụ độc "
-"lập. Mỗi tùy chọn có lợi riêng. Chỉ có vài kết nối FTP trong mỗi ngày thì "
-"rất có thể nên chạy ProFTPD từ inetd để tiết kiệm tài nguyên."
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../proftpd-basic.templates:2002
-msgid ""
-"On the other hand, with higher traffic, ProFTPD should run as a standalone "
-"server to avoid spawning a new process for each incoming connection."
-msgstr ""
-"Mặt khác, khi có nhiều kết nối hơn, ProFTPD nên chạy như trình phục vụ độc "
-"lập, để tránh cần phải tạo một tiến trình mới cho mỗi kết nối gửi đến."
-
-#~ msgid "Warning on syntax changes in ProFTPD configuration."
-#~ msgstr "Cảnh báo về cú pháp bị thay đổi trong cấu hình ProFTPD."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are upgrading from a pre-1.3.0 version. Probably you will need to "
-#~ "revise your previous configuration to be compliant with current "
-#~ "directives. Please, consult documentation and how-tos available in "
-#~ "proftpd-doc and change /etc/proftpd/proftpd.conf as needed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bạn đang nâng cấp từ một phiên bản trước 1.3.0. Rất có thể là bạn cần "
-#~ "phải xem lại cấu hình trước, để tuân theo các chỉ thị hiện thời. Xem tài "
-#~ "liệu hướng dẫn có sẵn trong gói « proftpd-doc » và sửa đổi tập tin cấu "
-#~ "hình « /etc/proftpd/proftpd.conf » như cần thiết."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unfortunately, it is nearly impossible currently to convert your setup "
-#~ "automatically, but for some basic issues. You will have to do it "
-#~ "yourself. ProFTPD could also be unable to use the resulting "
-#~ "configuration, and it would not restart after upgrading."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tiếc là hiện thời gần không thể chuyển đổi thiết lập một cách tự động, "
-#~ "trừ đối với một số vấn đề cơ bản. Vậy bạn cần phải tự làm. ProFTPD cũng "
-#~ "có lẽ không thể sử dụng cấu hình kết quả, và không khởi chạy được sau khi "
-#~ "nâng cấp."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note also that starting from 1.3.0 version, dynamic modules are used and "
-#~ "configuration should be splitted, keeping modules loading instructions "
-#~ "within the new /etc/proftpd/modules.conf configuration file for future "
-#~ "hacks. That file should be included by the main configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cũng ghi chú rằng kể từ phiên bản 1.3.0, các mô-đun động được dùng và cấu "
-#~ "hình nên bị chia ra, giữ các mô-đun nạp câu lệnh bên trong tập tin cấu "
-#~ "hình « etc/proftpd/modules.conf » mới để sửa đổi sau. Tập tin đó nên được "
-#~ "tập tin cấu hình chính bao gồm."
diff --git a/debian/proftpd-basic.README.Debian b/debian/proftpd-basic.README.Debian
index 9835574..1d67cee 100644
--- a/debian/proftpd-basic.README.Debian
+++ b/debian/proftpd-basic.README.Debian
@@ -96,6 +96,34 @@ case is
 	Allow ::ffff:A.B.C.D/120
 	Deny all
 
+** Running proftpd in non standalone configuration
+
+It is strongly preferred using proftpd as a daemon for any serious
+use. In some cases, the admin could be interested in using one of the
+superservers (inetd/xinetd) to run proftpd instances. That could be done
+by changing from 'standalone' to 'inetd' the ServerType entry in
+/etc/proftpd/proftpd.conf and enabling the service in /etc/inetd.conf
+by running
+
+	update-inetd --enable proftpd 
+
+or adding the proper xinetd snippet under /etc/xinet.d. For example:
+
+/etc/xinet.d/proftpd:
+
+	service ftp
+	{
+	disable = no
+	type = INTERNAL
+	socket_type = stream
+	protocol = tcp
+	user = root
+	wait = no
+	server = /usr/sbin/proftpd
+	}
+
+It is also possible using systemd support for socket, but this is still discouraged
+and buggy in 1.3.5 branch.
 
 ** Other information
 
diff --git a/debian/proftpd-basic.config b/debian/proftpd-basic.config
deleted file mode 100644
index 538164b..0000000
--- a/debian/proftpd-basic.config
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-#!/bin/sh 
-
-set -e
-
-# Source debconf library.
-. /usr/share/debconf/confmodule
-
-action=$1
-version=$2
-
-db_title ProFTPD configuration
-db_input high shared/proftpd/inetd_or_standalone || true
-db_go || true
-
diff --git a/debian/proftpd-basic.postinst b/debian/proftpd-basic.postinst
index 899d5c3..6641376 100644
--- a/debian/proftpd-basic.postinst
+++ b/debian/proftpd-basic.postinst
@@ -68,21 +68,6 @@ scoreboard()
   fi
 }
 
-
-switch_on()
-{
-  if [ -f $CONF_NEW ] ; then
-	sed -i -e 's/^\(ServerType.*\)inetd/\1standalone/' $CONF_NEW 
-  fi
-}
-
-switch_off()
-{
-  if [ -f $CONF_NEW ] ; then
-	sed -i -e 's/^\(ServerType.*\)standalone/\1inetd/' $CONF_NEW
-  fi
-}
-
 include_modules()
 {
   if [ -f $CONF_NEW ] ; then
@@ -160,16 +145,7 @@ if [ "$1" = "configure" ]; then
   
   # update-inetd does not manage hostlist prefix to service, at least avoid to add a duplicated line
   if [ -f /etc/inetd.conf -a $(grep -qs '^([[:alnum:],.]+)?:?ftp[[:space:]]+' /etc/inetd.conf|wc -l) -eq 0 ]; then
-  	$UPDATE_INETD --group STANDARD --add 'ftp	stream	tcp	nowait	root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/proftpd' 
-  fi
-
-  db_get shared/proftpd/inetd_or_standalone
-  if [ "$RET" = "from inetd" ] ; then
-	  $UPDATE_INETD --enable ftp 
-    switch_off
-  else
-	  $UPDATE_INETD --disable ftp 
-    switch_on
+  	$UPDATE_INETD --group STANDARD --add '#<off># ftp	stream	tcp	nowait	root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/proftpd' 
   fi
 
   add_sysuser
diff --git a/debian/proftpd.conf.5 b/debian/proftpd.conf.5
deleted file mode 100644
index 8a608e6..0000000
--- a/debian/proftpd.conf.5
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-." This file was automatically generated on 9 giugno 2005 from Configuration.html.
-." This file may be distributed under the GNU General Public License.
-."
-.TH PROFTPD.CONF 5 " 9 giugno 2005" "proftpd.conf" "Debian proftpd"
-.SH NAME
-proftpd.conf - Configuration file for ProFTPD
-.SH DESCRIPTION
-.PP
-\fBWARNING: This file was automatically generated\fR from the file
-\fI/usr/share/doc/proftpd-doc/Configuration.html\fR (from the
-package \fIproftpd-doc\fR). It is very well possible that there are
-a few remaining conversion errors. If in doubt, always consult the
-HTML version.
-.PP
-This manual page describes the configuration options that are
-available in the proftpd configuration file \fI/etc/proftpd/proftpd.conf\fR.
-.SH SYNTAX
-.PP
-A list of available options follow.
-.PP
-.PP
-.SH "SEE ALSO"
-\fBproftpd\fR(8)
-.PP
-The full documentation for
-.B proftpd.conf
-is maintained as a HTML file in the package
-.B proftpd-doc
-; if for example the
-.B lynx
-and
-.B proftpd-doc
-packages are properly installed at your site, the command
-.IP
-.B lynx /usr/share/doc/proftpd-doc/Configuration.html
-.PP
-should give you access to the complete manual.
diff --git a/debian/templates/proftpd.conf b/debian/templates/proftpd.conf
index b8d7e66..e75af87 100644
--- a/debian/templates/proftpd.conf
+++ b/debian/templates/proftpd.conf
@@ -13,7 +13,9 @@ UseIPv6				on
 IdentLookups			off
 
 ServerName			"Debian"
-ServerType			standalone
+# Set to inetd only if you would run proftpd by inetd/xinetd.
+# Read README.Debian for more information on proper configuration.
+ServerType				standalone
 DeferWelcome			off
 
 MultilineRFC2228		on

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-proftpd/proftpd-dfsg.gitMore information about the Pkg-proftpd-maintainers mailing list