<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> 
</head> 
<body><EM><FONT color=#808080> 
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><SPAN  
style="FONT-SIZE: 14px"><FONT size=4><FONT color=#000000>   
 </FONT><FONT size=4></FONT></SPAN></SPAN><SPAN  
style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><SPAN  
style="FONT-SIZE: 14px"></SPAN></SPAN></FONT> </P> 
<DIV align=center><A href="http://www.muzyczneakcesoria.pl"><img border="0" alt="Włącz podgląd obrazów" src="http://www.elsauria.pl/BUTTON/muzyczna_reklama.jpg"></A><BR></DIV> 
<DIV></FONT></EM><EM><FONT color=#808080><SPAN lang=P> 
<P>Zgodnie z Ustaw± z dnia 26.08.2002 r. o ¶wiadczeniu usług drog±  
elektroniczn±, wymagana jest zgoda na otrzymywanie poczty. Otrzymali Państwo  
tego maila ponieważ Państwa adres znajduje się w naszej bazie (adres został  
pozyskany bezpo¶rednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie  
dostępnych baz danych.</P> 
<P>W zwi±zku z tym, w my¶l przepisów o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn±  
(Dz. U.2002 144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki maj±cej znamiona  
spamu).</P> 
<P>Jeżeli nie wyrażaj± Państwo zgody na otrzymywanie od nas tego typu maili lub  
chcecie P±ństwo je otrzymywać na inny adres prosimy <A href="http://www.muzyczneakcesoria.pl/newsletters_unsubscribe.php?action=view&email=pkg-pulseaudio-devel@lists.alioth.debian.org (aby" target="_blank">http://www.muzyczneakcesoria.pl/newsletters_unsubscribe.php?action=view&email=pkg-pulseaudio-devel@lists.alioth.debian.org</TD></TR><TR><td  
style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial; COLOR: #6e6e6e; FONT-SIZE: 11px"  
align="left"> </A>Dziękujemy </P></SPAN></FONT></EM></DIV> 
</body> 
</html>