<p><span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>Witam
serdecznie,</strong></span></span></span><br />
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o możliwość
przesłania informacji na temat finansowania Państwa firmy do 800 tys. PLN bez zabezpieczeń.<br />
 <br />
<span style="color:#000080;"><strong>W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie materiałów proszę o odpowiedź TAK lub o
przesłanie numeru telefonu kontaktowego.</strong></span><br />
 <br />
Dziękuję,</span></span><br />
<span style="color:#006400;"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">Artur
Wójṭowicz</span></span></strong></span><br />
<span style="color:#333333;"><span style="font-size:10px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">doradca Klienta
biznesowego</span></span></span><br />
<span style="color:#000080;"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">T:
690.799.019</span></span></strong></span><br />
<span style="font-size:12px;"><span
style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">.....................................................................................................</span></span><br
/>
<br />
<span style="color:#666666;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Prosimy Państwa na udzielenie
zgody na przesłanie informacji dotyczących finansowania przedsiębiorstw. Wiadomość nie jest skierowana do konsumenta.
Czynność polegająca na prośbie o udzielenie zgody na przesłanie materiałów informacyjnych nie ma charakteru
marketingu bezpośredniego i nie dąży do zawarcia z Państwem umowy. Dane nie są profilowane. Dane nie są
udostępniane do podmiotów trzecich. Aby wypisać adres wystarczy skorzystać z poniższego linku lub odesłać
wiadomość zwrotną o treści: NIE. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych oprócz adresu email, na który
została wysłana niniejsza wiadomość. - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f. (motyw 47
preambuły RODO, czyli uzasadniony interes administratora), - celem przetwarzania jest chęć nawiązania kontaktu, - jedynymi danymi
jest Państwa adres email, - dane będą przechowywane do momentu sprzeciwu, - posiadacie Państwo prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, natychmiastowego
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, - adres email pochodzi ze źródeł publicznych, - dane
nie są przekazywane podmiotom / osobom trzecim, - w stosunku do danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, dane nie są
profilowane, - dane są przetwarzane przez administratora: ISMR, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51.<br />
<br />
Możecie Państwo wypisać adres email korzystając z poniższego linku:<br />
<br />
<a style="text-decoration:none;" target="_blank"
href="http://91.250.243.45/index.php?subid=935668&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2&key=7b3E9r2nR2oPmw"><span
class="acymailing_unsub">Wypisz mnie: pkg-pulseaudio-devel@lists.alioth.debian.org z listy </span></a></span></span></span></p>
 <br />
 <br />
 <img class="spict" alt="" src="http://91.250.243.45/index.php?option=com_acymailing&ctrl=statistics&mailid=2&subid=935668"  border="0" 
height="1"  width="50" />