[Pkg-ruby-extras-maintainers] r348 - packages/feed2imap/trunk/debian

Paul van Tilburg paulvt at costa.debian.org
Sat Feb 18 11:44:44 UTC 2006


Author: paulvt
Date: 2006-02-18 11:44:44 +0000 (Sat, 18 Feb 2006)
New Revision: 348

Modified:
   packages/feed2imap/trunk/debian/changelog
Log:
Uploaded feed2imap (0.7-1), prepare changelog for new version/revision.

Modified: packages/feed2imap/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- packages/feed2imap/trunk/debian/changelog	2006-02-18 11:44:04 UTC (rev 347)
+++ packages/feed2imap/trunk/debian/changelog	2006-02-18 11:44:44 UTC (rev 348)
@@ -1,3 +1,9 @@
+feed2imap (0.7-2) UNRELEASED; urgency=low
+
+  * NOT RELEASED YET
+
+ -- Paul van Tilburg <paulvt at debian.org>  Sat, 18 Feb 2006 11:44:07 +0000
+
 feed2imap (0.7-1) unstable; urgency=low
 
   * New upstream release:
More information about the pkg-ruby-extras-maintainers mailing list