[Pkg-samba-maint] r1141 - in trunk: . po

Christian Perrier bubulle at costa.debian.org
Sat Aug 26 18:53:46 UTC 2006


Author: bubulle
Date: 2006-08-26 18:53:45 +0000 (Sat, 26 Aug 2006)
New Revision: 1141

Modified:
   trunk/changelog
   trunk/po/cs.po
Log:
Czech translation update

Modified: trunk/changelog
===================================================================
--- trunk/changelog	2006-08-25 17:24:40 UTC (rev 1140)
+++ trunk/changelog	2006-08-26 18:53:45 UTC (rev 1141)
@@ -12,6 +12,7 @@
   * Updated Arabic.
   * Updated Dzongkha. Closes: #383125.
   * Updated Vietnamese. Closes: #383126.
+  * Updated Czech. Closes: #384760.
 
   [ Christian Perrier ]
   * Split out samba/run_mode with "__Choices".

Modified: trunk/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/po/cs.po	2006-08-25 17:24:40 UTC (rev 1140)
+++ trunk/po/cs.po	2006-08-26 18:53:45 UTC (rev 1141)
@@ -14,9 +14,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-15 07:59-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-05-29 18:03+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: peloy at debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-13 12:55-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-26 14:30+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -92,20 +92,19 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
 msgid "Workgroup/Domain Name:"
-msgstr "Skupina/Doménové jméno:"
+msgstr "Skupina/název domény:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
 "used with the security=domain setting."
 msgstr ""
 "Zadejte prosím jméno skupiny, do které má server patřit (resp. se to tak "
-"bude jevit klientům. Tento parametr také určuje doménové jméno používané s "
-"nastavením security=domain."
+"bude jevit klientům. Tento parametr také určuje název domény v případech, "
+"kdy používáte nastavení security=domain."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -116,7 +115,6 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
@@ -129,14 +127,14 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
 "valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
 "user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"Povolení této volby je velmi doporučeno. Dáte-li na naši radu, měli byste "
-"zajistit, že pomocí příkazu smbpasswd nastavíte hesla všem uživatelům."
+"Povolení této volby je silně doporučeno. Dáte-li na naši radu, měli byste "
+"se ujistit, že máte platný soubor /etc/samba/smbpasswd a že v něm nastavíte "
+"hesla všech uživatelů příkazem smbpasswd."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -147,7 +145,6 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
 "be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
@@ -157,20 +154,19 @@
 msgstr ""
 "Aby byla Samba kompatibilní s výchozím nastavením většiny verzí Windows, "
 "musí být nastavena pro používání šifrovaných hesel. To vyžaduje, aby byla "
-"uživatelská hesla uložena v jiném souboru než /etc/passwd."
+"uživatelská hesla uložena v jiném souboru než /etc/passwd. Tento soubor může "
+"být vytvořen automaticky, ale hesla do něj musíte přidat ručně programem "
+"smbpasswd a také ho musíte udržovat aktualizovaný."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
 "your client machines) to use plaintext passwords."
 msgstr ""
-"Tento soubor může být vytvořen automaticky, ale hesla do něj musíte přidat "
-"ručně programem smbpasswd a také ho musíte udržovat aktualizovaný. Pokud "
-"soubor nevytvoříte, budete muset nastavit Sambu (a pravděpodobně také "
-"klienty), aby používala nešifrovaná hesla."
+"Pokud soubor nevytvoříte, budete muset nastavit Sambu (a pravděpodobně také "
+"klienty), aby používali nešifrovaná hesla."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -185,16 +181,10 @@
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../samba.templates:2001
-msgid "daemons"
-msgstr "démoni"
+msgid "daemons, inetd"
+msgstr "démoni, inetd"
 
 #. Type: select
-#. Choices
-#: ../samba.templates:2001
-msgid "inetd"
-msgstr "inetd"
-
-#. Type: select
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
 msgid "How do you want to run Samba?"
@@ -238,5 +228,3 @@
 "na /var/lib/samba/passwd.tdb. Pokud plánujete použít jinou pdb databázi "
 "(třeba LDAP), měli byste odpovědět záporně."
 
-#~ msgid "daemons, inetd"
-#~ msgstr "démoni, inetd"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list