[Pkg-samba-maint] r1153 - in trunk: . po

Christian Perrier bubulle at costa.debian.org
Mon Sep 11 05:09:34 UTC 2006


Author: bubulle
Date: 2006-09-11 05:09:34 +0000 (Mon, 11 Sep 2006)
New Revision: 1153

Added:
  trunk/po/sk.po
Modified:
  trunk/changelog
Log:
Added Slovak translation


Modified: trunk/changelog
===================================================================
--- trunk/changelog	2006-09-09 21:57:09 UTC (rev 1152)
+++ trunk/changelog	2006-09-11 05:09:34 UTC (rev 1153)
@@ -4,6 +4,7 @@
  * Updated Swedish. Closes: #386510.
  * Updated Japanese. Closes: #386534.
  * Updated Italian. Closes: #386691.
+ * Added Slovak. Closes: #386847.
 
 -- Noèl Köthe <noel at debian.org> Mon, 04 Sep 2006 12:33:39 +0200
 

Added: trunk/po/sk.po
===================================================================
--- trunk/po/sk.po	            (rev 0)
+++ trunk/po/sk.po	2006-09-11 05:09:34 UTC (rev 1153)
@@ -0,0 +1,237 @@
+#
+#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+#  this format, e.g. by running:
+#     info -n '(gettext)PO Files'
+#     info -n '(gettext)Header Entry'
+#
+#  Some information specific to po-debconf are available at
+#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+#
+#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+# Miroslav Kure <kurem at debian.cz>, 2006
+# Peter Mann <Peter.Mann at tuke.sk>, 2006
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: samba\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-15 07:59-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-10 18:33+0200\n"
+"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann at tuke.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
+msgstr "Upraviť smb.conf, aby používal WINS nastavenie z DHCP?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid ""
+"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
+"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
+"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr ""
+"Ak váš počítač získava IP adresu z DHCP servera, môže vám tento server "
+"ponúkať aj údaje o WINS serveroch (menných serveroch NetBIOS-u), ktoré "
+"sa nachádzajú na vašej sieti. To vyžaduje zásah do súboru smb.conf, kde sa "
+"nastaví načítavanie údajov o WINS serveroch zo súboru /etc/samba/dhcp.conf."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgstr ""
+"Na využitie tejto vlastnosti musíte mať nainštalovaný balík dhcp3-client."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid "Configure smb.conf automatically?"
+msgstr "Automaticky nastaviť smb.conf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid ""
+"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
+"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
+"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
+"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
+"hand to get it working again."
+msgstr ""
+"Zvyšok nastavenia Samby sa zaoberá otázkami, ktoré ovplyvňujú parametre "
+"uvedené v /etc/samba/smb.conf, čo je konfiguračný súbor pre Samba programy "
+"(nmbd a smbd). Váš súčasný súbor smb.conf obsahuje riadok 'include' "
+"alebo voľbu, ktorá presahuje viac riadkov. Toto môže zapríčiniť zlé "
+"automatické nastavenie, takže pre správnu funkčnosť možno budete musieť "
+"upraviť smb.conf manuálne."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid ""
+"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
+"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
+"configuration enhancements."
+msgstr ""
+"Ak si nezvolíte túto možnosť, budete musieť sami zvládnuť všetky nastavenia "
+"a nebudete môcť využívať výhody pravidelných vylepšení tohto súboru."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:3001
+msgid "Workgroup/Domain Name:"
+msgstr "Pracovná skupina/Názov domény:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:3001
+msgid ""
+"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
+"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
+"used with the security=domain setting."
+msgstr ""
+"Zadajte názov pracovnej skupiny, v ktorej sa má objaviť server pri prístupe "
+"klientov. Tento parameter zároveň určuje názov domény, ktorá sa používa pri "
+"nastavení security=domain."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid "Use password encryption?"
+msgstr "Použiť šifrovanie hesiel?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid ""
+"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
+"parameter in your Windows registry."
+msgstr ""
+"Všetky súčasné Windows počítače používajú na komunikáciu so SMB servermi "
+"šifrované heslá. Ak chcete použiť nešifrované heslá, musíte zmeniť "
+"parameter v registroch systému Windows."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid ""
+"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
+"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
+"user using the smbpasswd command."
+msgstr ""
+"Povolenie tejto voľby sa veľmi odporúča. V tom prípade sa uistite, že máte "
+"platný súbor /etc/samba/smbpasswd a že v ňom nastavíte heslá všetkým "
+"používateľom príkazom smbpasswd."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Vytvoriť databázu hesiel /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
+"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
+"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
+"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
+"and be kept up-to-date in the future."
+msgstr ""
+"Kvôli kompatibilite s predvoleným nastavením väčšiny verzií Windows sa "
+"musí Samba nastaviť na používanie šifrovaných hesiel. To vyžaduje uloženie "
+"používateľských hesiel v inom súbore ako /etc/passwd. Tento súbor sa môže "
+"vytvoriť automaticky, ale heslá do neho musíte pridať manuálne programom "
+"smbpasswd a taktiež ho musíte neustále aktualizovať."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
+"your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr ""
+"Ak tento súbor nevytvoríte, budete musieť nastaviť Sambu (a zrejme aj počítače "
+"klientov) na použitie nešifrovaných hesiel."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
+"package for more details."
+msgstr ""
+"Podrobnosti nájdete v súbore /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html "
+"z balíka samba-doc."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../samba.templates:2001
+msgid "daemons"
+msgstr "daemons"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../samba.templates:2001
+msgid "inetd"
+msgstr "inetd"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../samba.templates:2002
+msgid "How do you want to run Samba?"
+msgstr "Ako chcete spúšťať Sambu?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../samba.templates:2002
+msgid ""
+"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
+"daemon is the recommended approach."
+msgstr ""
+"Samba server smbd sa môže spúšťať ako obyčajný daemon (odporúča sa), alebo sa môže "
+"spúšťať z inetd."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Presunúť /etc/samba/smbpasswd do /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid ""
+"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
+"the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr ""
+"Samba 3.0 zaviedla nové, kompletnejšie rozhranie k SAM databáze, ktoré nahradzuje "
+"pôvodný súbor /etc/samba/smbpasswd."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid ""
+"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
+"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
+"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr ""
+"Rozhodnite sa, či chcete automaticky previesť aktuálny súbor smbpasswd "
+"do /var/lib/samba/passwd.tdb. Ak chcete použiť inú pdb databázu (napr. "
+"LDAP), zamietnite túto voľbu."
More information about the Pkg-samba-maint mailing list