[Pkg-samba-maint] r1266 - in trunk/samba/debian: . po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Mon Mar 12 23:19:47 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-12 22:19:47 +0000 (Mon, 12 Mar 2007)
New Revision: 1266

Modified:
  trunk/samba/debian/changelog
  trunk/samba/debian/po/sv.po
Log:
Updated Swedish translation; closes: #414610.Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2007-03-12 19:42:17 UTC (rev 1265)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2007-03-12 22:19:47 UTC (rev 1266)
@@ -8,7 +8,8 @@
 
  [ Debconf translations ]
  * French
- * Galician
+ * Galician; closes: #414605.
+ * Swedish; closes: #414610.
 
 -- Steve Langasek <vorlon at debian.org> Mon, 12 Mar 2007 12:40:13 -0700
 

Modified: trunk/samba/debian/po/sv.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/sv.po	2007-03-12 19:42:17 UTC (rev 1265)
+++ trunk/samba/debian/po/sv.po	2007-03-12 22:19:47 UTC (rev 1266)
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: samba 3.0.20b-3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-09-08 08:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-12 20:57+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -132,7 +132,7 @@
 "valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
 "user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"Det rekommenderas att du aktiverar detta alternativ. Om du gör det, "
+"Det rekommenderas varmt att du aktiverar detta alternativ. Om du gör det, "
 "kontrollera att du har en giltig /etc/samba/smbpasswd och att du har ställt "
 "in lösenorden där för varje användare med kommandot smbpasswd."
 
@@ -140,7 +140,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Kedjekoppling av passdb-bakändar stöds inte"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -151,6 +151,11 @@
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
 msgstr ""
+"Från och med version 3.0.23 kommer Samba inte längre att ha stöd för att "
+"kedjekoppla flera bakändar i parametern \"passdb backend\". Det verkar som "
+"om din smb.conf-fil innehåller en sådan bakändesparameter som innehåller en "
+"lista över bakändar. Den nya versionen av Samba kommer inte att fungera "
+"tills du har rättat till det här."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
More information about the Pkg-samba-maint mailing list