[Pkg-samba-maint] r1276 - in trunk/samba/debian: . po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Tue Mar 13 07:33:08 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-13 06:33:07 +0000 (Tue, 13 Mar 2007)
New Revision: 1276

Modified:
   trunk/samba/debian/changelog
   trunk/samba/debian/po/sk.po
Log:
Updated Slovak translation; closes: #414665.Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2007-03-13 06:06:26 UTC (rev 1275)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2007-03-13 06:33:07 UTC (rev 1276)
@@ -19,6 +19,7 @@
   * Tagalog; closes: #414637.
   * Khmer
   * Thai; closes: #414664.
+  * Slovak; closes: #414665.
 
  -- Steve Langasek <vorlon at debian.org>  Mon, 12 Mar 2007 12:40:13 -0700
 

Modified: trunk/samba/debian/po/sk.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/sk.po	2007-03-13 06:06:26 UTC (rev 1275)
+++ trunk/samba/debian/po/sk.po	2007-03-13 06:33:07 UTC (rev 1276)
@@ -19,7 +19,7 @@
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-09-10 18:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-13 07:17+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann at tuke.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -142,7 +142,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Zreťazenie rôznych formátov passdb nie je podporované"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -153,6 +153,10 @@
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends.  "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
 msgstr ""
+"Samba už od verzie 3.0.23 nepodporuje zreťazenie viacerých formátov pri "
+"nastavení parametra \"passdb backend\". Vyzerá to tak, že váš súbor smb.conf "
+"obsahuje parameter passdb backend pozostávajúci zo zoznamu formátov. "
+"Táto nová verzia samby nebude funkčná, kým to neopravíte."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
More information about the Pkg-samba-maint mailing list