[Pkg-samba-maint] r1278 - trunk/samba/debian/po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Tue Mar 13 08:36:39 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-13 07:36:38 +0000 (Tue, 13 Mar 2007)
New Revision: 1278

Modified:
  trunk/samba/debian/po/sl.po
Log:
normalize the .po file so we can have sane diffs :)Modified: trunk/samba/debian/po/sl.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/sl.po	2007-03-13 07:31:48 UTC (rev 1277)
+++ trunk/samba/debian/po/sl.po	2007-03-13 07:36:38 UTC (rev 1278)
@@ -30,18 +30,30 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr "Spremeni smb.conf za uporabo WINS nastavitev pridobljenih s strani DHCP?"
+msgstr ""
+"Spremeni smb.conf za uporabo WINS nastavitev pridobljenih s strani DHCP?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the network, the DHCP server may also provide information about WINS servers (\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-msgstr "Če vaš računalnik pridobiva informacije o IP naslovu prek DHCP strežnika, lahko ta strežnik ponuja tudi informacije o WINS strežnikih (\"NetBIOS imenski strežniki\"), ki so prisotni v omrežju. To zahteva spremembo v datoteki smb.conf ki bo omogočila samodejno branje nastavitev WINS iz /etc/samba/dhcp.conf."
+msgid ""
+"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
+"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
+"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr ""
+"Če vaš računalnik pridobiva informacije o IP naslovu prek DHCP strežnika, "
+"lahko ta strežnik ponuja tudi informacije o WINS strežnikih (\"NetBIOS "
+"imenski strežniki\"), ki so prisotni v omrežju. To zahteva spremembo v "
+"datoteki smb.conf ki bo omogočila samodejno branje nastavitev WINS iz /etc/"
+"samba/dhcp.conf."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
 msgstr "Za uporabo teh možnosti mora biti nameščen paket dhcp3-client."
 
 #. Type: boolean
@@ -53,14 +65,33 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
-msgstr "Ostanek nastavitev Sambe se nanaša na vprašanja, ki vplivajo na parametre v /etc/samba/smb.conf. Ta datoteka se uporablja za konfiguracijo Samba programov (nmbd in smbd). Vaš trenutni smb.conf vključuje vrstico 'include' ali možnost, ki se razteza čez več vrstic konfiguracijske datoteke in lahko povzroči zmedo v procesu avtomatskih nastavitev. Za ponovno vzpostavitev delovanja bo potrebno ročno urejanje konfiguracijske datoteke z nastavitvami smb.conf."
+msgid ""
+"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
+"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
+"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
+"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
+"hand to get it working again."
+msgstr ""
+"Ostanek nastavitev Sambe se nanaša na vprašanja, ki vplivajo na parametre v /"
+"etc/samba/smb.conf. Ta datoteka se uporablja za konfiguracijo Samba "
+"programov (nmbd in smbd). Vaš trenutni smb.conf vključuje vrstico 'include' "
+"ali možnost, ki se razteza čez več vrstic konfiguracijske datoteke in lahko "
+"povzroči zmedo v procesu avtomatskih nastavitev. Za ponovno vzpostavitev "
+"delovanja bo potrebno ročno urejanje konfiguracijske datoteke z nastavitvami "
+"smb.conf."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid "If you do not choose this option, you will have to handle any configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic configuration enhancements."
-msgstr "Če ne izberete te možnosti, boste morali vse spremembe nastavitev opraviti sami in ne boste mogli uporabljati periodičnih samodejnih izboljšav nastavitev."
+msgid ""
+"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
+"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
+"configuration enhancements."
+msgstr ""
+"Če ne izberete te možnosti, boste morali vse spremembe nastavitev opraviti "
+"sami in ne boste mogli uporabljati periodičnih samodejnih izboljšav "
+"nastavitev."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -71,8 +102,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-msgid "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name used with the security=domain setting."
-msgstr "Prosimo, nastavite ime delovne skupine, v kateri se bo pojavil ta strežnik ko ga bodo klienti iskali. Ta parameter določa tudi ime domene, ki je uporabljeno v nastavitvah security=domain."
+msgid ""
+"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
+"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
+"used with the security=domain setting."
+msgstr ""
+"Prosimo, nastavite ime delovne skupine, v kateri se bo pojavil ta strežnik "
+"ko ga bodo klienti iskali. Ta parameter določa tudi ime domene, ki je "
+"uporabljeno v nastavitvah security=domain."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -83,14 +120,26 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter in your Windows registry."
-msgstr "Vsi novejši Windows odjemalci komunicirajo s SMB strežniki z uporabo šifriranih gesel. Če želite uporabiti nešifrirana gesla boste morali spremeniti ustrezen parameter v Windows registru."
+msgid ""
+"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
+"parameter in your Windows registry."
+msgstr ""
+"Vsi novejši Windows odjemalci komunicirajo s SMB strežniki z uporabo "
+"šifriranih gesel. Če želite uporabiti nešifrirana gesla boste morali "
+"spremeniti ustrezen parameter v Windows registru."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd command."
-msgstr "Močno priporočamo vklop te možnosti. Če jo boste vključili, preverite da imate veljavno datoteko /etc/samba/smbpasswd in da ste tam nastavili gesla za vsakega uporabnika s pomočjo ukaza smbpasswd."
+msgid ""
+"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
+"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
+"user using the smbpasswd command."
+msgstr ""
+"Močno priporočamo vklop te možnosti. Če jo boste vključili, preverite da "
+"imate veljavno datoteko /etc/samba/smbpasswd in da ste tam nastavili gesla "
+"za vsakega uporabnika s pomočjo ukaza smbpasswd."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -101,8 +150,16 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-msgid "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. The new version of samba will not work until you correct this."
-msgstr "Od različice 3.0.23 samba ne podpira več veriženja (chaining) večih hrbtenic v \"passdb backend\" parametru. Kaže, da vaša konfiguracijska datoteka smb.conf vsebuje passdb hrbtenični parameter, ki vsebuje seznam hrbtenic. Nova različica sambe ne bo delovala dokler tega ne popravite."
+msgid ""
+"Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
+"backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
+"file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
+"The new version of samba will not work until you correct this."
+msgstr ""
+"Od različice 3.0.23 samba ne podpira več veriženja (chaining) večih hrbtenic "
+"v \"passdb backend\" parametru. Kaže, da vaša konfiguracijska datoteka smb."
+"conf vsebuje passdb hrbtenični parameter, ki vsebuje seznam hrbtenic. Nova "
+"različica sambe ne bo delovala dokler tega ne popravite."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -113,20 +170,39 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
-msgstr "Če želite doseči kompatibilnost z večino različic operacijskega sistema Windows, mora biti Samba nastavljena tako, da uporablja šifrirana gesla. Taka uporabniška gesla morajo biti shranjena v posebni datoteki in ne v /etc/passwd. Ta datoteko je mogoče ustvariti samodejno, gesla pa je treba dodajati ročno s pomočjo programa smbpasswd. Za ažurnost gesel morate tudi v prihodnje skrbeti ročno."
+msgid ""
+"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
+"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
+"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
+"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
+"and be kept up-to-date in the future."
+msgstr ""
+"Če želite doseči kompatibilnost z večino različic operacijskega sistema "
+"Windows, mora biti Samba nastavljena tako, da uporablja šifrirana gesla. "
+"Taka uporabniška gesla morajo biti shranjena v posebni datoteki in ne v /etc/"
+"passwd. Ta datoteko je mogoče ustvariti samodejno, gesla pa je treba "
+"dodajati ročno s pomočjo programa smbpasswd. Za ažurnost gesel morate tudi v "
+"prihodnje skrbeti ročno."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably your client machines) to use plaintext passwords."
-msgstr "Če je ne boste ustvarili, boste morali nastaviti Sambo (in verjetno tudi odjemalce) za uporabo nešifriranih gesel."
+msgid ""
+"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
+"your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr ""
+"Če je ne boste ustvarili, boste morali nastaviti Sambo (in verjetno tudi "
+"odjemalce) za uporabo nešifriranih gesel."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for more details."
-msgstr "Za podrobnejše informacije si oglejte /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html iz paketa samba-doc."
+msgid ""
+"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
+"package for more details."
+msgstr ""
+"Za podrobnejše informacije si oglejte /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/"
+"ENCRYPTION.html iz paketa samba-doc."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -149,8 +225,12 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
-msgid "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a daemon is the recommended approach."
-msgstr "Samba demon smbd lahko teče kot običajen demon ali iz inetd. Priporočljivo je poganjanje sambe kot demon."
+msgid ""
+"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
+"daemon is the recommended approach."
+msgstr ""
+"Samba demon smbd lahko teče kot običajen demon ali iz inetd. Priporočljivo "
+"je poganjanje sambe kot demon."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -161,12 +241,21 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
-msgstr "Samba 3.0 uvaja popolnejši vmesnik do SAM baze ki nadomešča datoteko /etc/samba/smbpasswd."
+msgid ""
+"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
+"the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr ""
+"Samba 3.0 uvaja popolnejši vmesnik do SAM baze ki nadomešča datoteko /etc/"
+"samba/smbpasswd."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
-msgstr "Prosimo potrdite če želite avtomatsko prenesti obstoječo datoteko smbdpasswd v var/lib/samba/passdb.tdb. Te možnosti ne izberite če boste namesto tega uporabljali kakšno drugo pdb hrbtenico (n. pr. LDAP)."
-
+msgid ""
+"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
+"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
+"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr ""
+"Prosimo potrdite če želite avtomatsko prenesti obstoječo datoteko smbdpasswd "
+"v var/lib/samba/passdb.tdb. Te možnosti ne izberite če boste namesto tega "
+"uporabljali kakšno drugo pdb hrbtenico (n. pr. LDAP)."
More information about the Pkg-samba-maint mailing list