[Pkg-samba-maint] r2052 - branches/samba

vorlon at alioth.debian.org vorlon at alioth.debian.org
Sun Jul 20 08:05:43 UTC 2008


Author: vorlon
Date: 2008-07-20 08:05:43 +0000 (Sun, 20 Jul 2008)
New Revision: 2052

Added:
   branches/samba/upstream/
Removed:
   branches/samba/upstream-3.2/
Log:
upstream-3.2 branch is now the upstream branch

Copied: branches/samba/upstream (from rev 2051, branches/samba/upstream-3.2)
More information about the Pkg-samba-maint mailing list