[Pkg-samba-maint] r2071 - in trunk/samba4: . debian debian/po

ctrlsoft-guest at alioth.debian.org ctrlsoft-guest at alioth.debian.org
Sun Jul 27 12:49:04 UTC 2008


tags 487889 pending
thanks

Author: ctrlsoft-guest
Date: 2008-07-27 12:49:04 +0000 (Sun, 27 Jul 2008)
New Revision: 2071

Modified:
  trunk/samba4/
  trunk/samba4/debian/changelog
  trunk/samba4/debian/po/sk.po
Log:
Add Slovak translation.


Property changes on: trunk/samba4
___________________________________________________________________
Name: bzr:revision-info
  - timestamp: 2008-07-17 22:45:32.733999968 +0100
committer: Steve Langasek <vorlon at debian.org>
properties: 
	branch-nick: samba4

  + 
Name: bzr:revision-id:v3-list-QlpoOTFBWSZTWXjvZgIAABNRgAAQABC6yx4AIAAhpMgZM0hTAATTCKjB2FDYKg0HJiWVLiDdiBPxdyRThQkHjvZgIA..
  + 

Modified: trunk/samba4/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-23 19:10:38 UTC (rev 2070)
+++ trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:49:04 UTC (rev 2071)
@@ -5,8 +5,9 @@
 
  [ Jelmer Vernooij ]
  * Make samba4-common conflict with samba-common. (Closes: #492088)
+ * New Slovak translation. (Closes: #487889)
 
- -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Wed, 23 Jul 2008 21:09:49 +0200
+ -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 14:47:12 +0200
 
 samba4 (4.0.0~alpha4~20080617-1) experimental; urgency=low
 

Modified: trunk/samba4/debian/po/sk.po
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/po/sk.po	2008-07-23 19:10:38 UTC (rev 2070)
+++ trunk/samba4/debian/po/sk.po	2008-07-27 12:49:04 UTC (rev 2071)
@@ -11,16 +11,17 @@
 #
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
-# Miroslav Kure <kurem at debian.cz>, 2006
-# Peter Mann <Peter.Mann at tuke.sk>, 2006
+# Miroslav Kure <kurem at debian.cz>, 2006.
+# Peter Mann <Peter.Mann at tuke.sk>, 2006.
+# Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>, 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-16 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-13 07:17+0100\n"
-"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann at tuke.sk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-24 23:23+0100\n"
+"Last-Translator: Ivan Masár <helix84 at centrum.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -28,92 +29,69 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid "Realm:"
-msgstr ""
+msgstr "Doména:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
-msgid ""
-"Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, "
-"this will be the same as the DNS domain name."
-msgstr ""
+msgid "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, this will be the same as the DNS domain name."
+msgstr "Prosím, zadajte v ktorej doméne Kerberos sa tento server bude nachádzať. V mnohých prípadoch to bude rovnaká hodnota ako názov domény DNS."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "Workgroup/Domain Name:"
 msgid "Domain Name:"
-msgstr "Pracovná skupina/Názov domény:"
+msgstr "Názov domény:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 #| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
 #| "name used with the security=domain setting."
-msgid ""
-"Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
-"queried by clients."
-msgstr ""
-"Zadajte názov pracovnej skupiny, v ktorej sa má objaviť server pri prístupe "
-"klientov. Tento parameter zároveň určuje názov domény, ktorá sa používa pri "
-"nastavení security=domain."
+msgid "Please specify the domain you want this server to appear to be in when queried by clients."
+msgstr "Prosím, zadajte názov domény, v ktorej sa má objaviť server pri prístupe klientov."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovať zo Samba 3?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
-msgid ""
-"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
-"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
-"good starting point for most existing installations."
-msgstr ""
+msgid "It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a good starting point for most existing installations."
+msgstr "Je možné previesť existujúce konfiguračné súbory zo Samba 3 do Samba 4. To pri zložitých nastaveniach pravdepodobne nebude fungovať, ale malo by to poskytnúť dobrý počiatočný stav pre ďalšie úpravy pri väčšine existujúcich inštalácií."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
 msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
-msgstr ""
+msgstr "Nastaviť Samba 4 ako PDC?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
 #| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
 #| "periodic configuration enhancements."
-msgid ""
-"If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
-"will have to configure it yourself."
-msgstr ""
-"Ak si nezvolíte túto možnosť, budete musieť sami zvládnuť všetky nastavenia "
-"a nebudete môcť využívať výhody pravidelných vylepšení tohto súboru."
+msgid "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you will have to configure it yourself."
+msgstr "Ak nezvolíte túto možnosť, Samba zostane nenakonfigurovaná a budete ju musieť nastaviť ručne."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-msgid ""
-"Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves "
-"the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
-"Directory domain."
-msgstr ""
+msgid "Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves the data from the zone file in that directory before you can use the Active Directory domain."
+msgstr "Aj pri použití tejto voľby budete musieť nastaviť DNS tak, aby poskytovalo údaje zo súboru zóny v danom adresári predtým, než budete môcť použiť doménu Active Directory."
 
 #~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
 #~ msgstr "Upraviť smb.conf, aby používal WINS nastavenie z DHCP?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
 #~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
@@ -126,16 +104,13 @@
 #~ "nachádzajú na vašej sieti. To vyžaduje zásah do súboru smb.conf, kde sa "
 #~ "nastaví načítavanie údajov o WINS serveroch zo súboru /etc/samba/dhcp."
 #~ "conf."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
 #~ "feature."
 #~ msgstr ""
 #~ "Na využitie tejto vlastnosti musíte mať nainštalovaný balík dhcp3-client."
-
 #~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
 #~ msgstr "Automaticky nastaviť smb.conf?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
 #~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
@@ -150,10 +125,8 @@
 #~ "'include' alebo voľbu, ktorá presahuje viac riadkov. Toto môže zapríčiniť "
 #~ "zlé automatické nastavenie, takže pre správnu funkčnosť možno budete "
 #~ "musieť upraviť smb.conf manuálne."
-
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Použiť šifrovanie hesiel?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
 #~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
@@ -162,7 +135,6 @@
 #~ "Všetky súčasné Windows počítače používajú na komunikáciu so SMB servermi "
 #~ "šifrované heslá. Ak chcete použiť nešifrované heslá, musíte zmeniť "
 #~ "parameter v registroch systému Windows."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
 #~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
@@ -171,10 +143,8 @@
 #~ "Povolenie tejto voľby sa veľmi odporúča. V tom prípade sa uistite, že "
 #~ "máte platný súbor /etc/samba/smbpasswd a že v ňom nastavíte heslá všetkým "
 #~ "používateľom príkazom smbpasswd."
-
 #~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 #~ msgstr "Vytvoriť databázu hesiel /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
 #~ "must be configured to use encrypted passwords. This requires user "
@@ -187,40 +157,32 @@
 #~ "uloženie používateľských hesiel v inom súbore ako /etc/passwd. Tento "
 #~ "súbor sa môže vytvoriť automaticky, ale heslá do neho musíte pridať "
 #~ "manuálne programom smbpasswd a taktiež ho musíte neustále aktualizovať."
-
 #~ msgid ""
 #~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
 #~ "your client machines) to use plaintext passwords."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ak tento súbor nevytvoríte, budete musieť nastaviť Sambu (a zrejme aj "
 #~ "počítače klientov) na použitie nešifrovaných hesiel."
-
 #~ msgid ""
 #~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
 #~ "package for more details."
 #~ msgstr ""
 #~ "Podrobnosti nájdete v súbore /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION."
 #~ "html z balíka samba-doc."
-
 #~ msgid "daemons"
 #~ msgstr "daemons"
-
 #~ msgid "inetd"
 #~ msgstr "inetd"
-
 #~ msgid "How do you want to run Samba?"
 #~ msgstr "Ako chcete spúšťať Sambu?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
 #~ "as a daemon is the recommended approach."
 #~ msgstr ""
 #~ "Samba server smbd sa môže spúšťať ako obyčajný daemon (odporúča sa), "
 #~ "alebo sa môže spúšťať z inetd."
-
 #~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
 #~ msgstr "Zreťazenie rôznych formátov passdb nie je podporované"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
 #~ "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb."
@@ -231,17 +193,14 @@
 #~ "nastavení parametra \"passdb backend\". Vyzerá to tak, že váš súbor smb."
 #~ "conf obsahuje parameter passdb backend pozostávajúci zo zoznamu formátov. "
 #~ "Táto nová verzia samby nebude funkčná, kým to neopravíte."
-
 #~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 #~ msgstr "Presunúť /etc/samba/smbpasswd do /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
 #~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
 #~ msgstr ""
 #~ "Samba 3.0 zaviedla nové, kompletnejšie rozhranie k SAM databáze, ktoré "
 #~ "nahradzuje pôvodný súbor /etc/samba/smbpasswd."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
 #~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
@@ -250,3 +209,4 @@
 #~ "Rozhodnite sa, či chcete automaticky previesť aktuálny súbor smbpasswd "
 #~ "do /var/lib/samba/passwd.tdb. Ak chcete použiť inú pdb databázu (napr. "
 #~ "LDAP), zamietnite túto voľbu."
+
More information about the Pkg-samba-maint mailing list