[Pkg-samba-maint] r2074 - in trunk/samba4/debian: . po

ctrlsoft-guest at alioth.debian.org ctrlsoft-guest at alioth.debian.org
Sun Jul 27 12:51:54 UTC 2008


tags 486626 pending
thanks

Author: ctrlsoft-guest
Date: 2008-07-27 12:51:53 +0000 (Sun, 27 Jul 2008)
New Revision: 2074

Modified:
   trunk/samba4/debian/changelog
   trunk/samba4/debian/po/bg.po
Log:
New Bulgarian translation.

Modified: trunk/samba4/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:51:04 UTC (rev 2073)
+++ trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:51:53 UTC (rev 2074)
@@ -8,8 +8,9 @@
   * New Slovak translation. (Closes: #487889)
   * New Thai translation from Theppitak Karoonboonyanan. (Closes: #486614)
   * New Vietnamese translation from Clytie Siddall. (Closes: #486618)
+  * New Bulgarian translation from Damyan Ivanov. (Closes: #486626)
 
- -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org>  Sun, 27 Jul 2008 14:50:23 +0200
+ -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org>  Sun, 27 Jul 2008 14:51:11 +0200
 
 samba4 (4.0.0~alpha4~20080617-1) experimental; urgency=low
 

Modified: trunk/samba4/debian/po/bg.po
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/po/bg.po	2008-07-27 12:51:04 UTC (rev 2073)
+++ trunk/samba4/debian/po/bg.po	2008-07-27 12:51:53 UTC (rev 2074)
@@ -1,13 +1,14 @@
 # translation of bg.po to Bulgarian
 #
 # Damyan Ivanov <dam at modsoftsys.com>, 2006, 2007.
+# Damyan Ivanov <dmn at debian.org>, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba_3.0.23c-1_bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-16 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-12 22:58+0200\n"
-"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam at modsoftsys.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-17 14:00+0300\n"
+"Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn at debian.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict at fsa-bg.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,32 +17,30 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid "Realm:"
-msgstr ""
+msgstr "Област:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid ""
 "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases,  "
 "this will be the same as the DNS domain name."
 msgstr ""
+"Въведете името на областта на Kerberos, в която ще бъде този сървър. "
+"В много случаи областта съвпада с името в DNS."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "Workgroup/Domain Name:"
 msgid "Domain Name:"
-msgstr "Работна група/домейн:"
+msgstr "Домейн:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 #| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
@@ -50,15 +49,14 @@
 "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients."
 msgstr ""
-"Въведете името на работната група, от която ще бъде част компютъра. Този "
-"параметър контролира и името на домейна, което ще се използва при "
-"настройката „security=domain“."
+"Въведете името на домейна, в който да се представя сървърът при "
+"запитване от клиентите."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Обновяване от Samba 3?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -68,17 +66,19 @@
 "Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
 "good starting point for most existing installations."
 msgstr ""
+"Конфигурационните файлове на Samba 3 могат да бъдат преработени за работа със Samba 4. "
+"При сложни конфигурации това може да не даде добър резултат, но в повечето случаи би "
+"трябвало да даде добра първоначална настройка."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
 msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
-msgstr ""
+msgstr "Настройване на Samba 4 като PDC?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
 #| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
@@ -86,9 +86,7 @@
 msgid ""
 "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
 "will have to configure it yourself."
-msgstr ""
-"Ако не изберете тази настройка, няма да можете да се възползвате от "
-"автоматичните промени на файла с настройки при обновяване на пакета."
+msgstr "Ако не изберете тази настройка ще трябва сами да настроите Samba."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -98,6 +96,9 @@
 "the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
 "Directory domain."
 msgstr ""
+"При всички случай е необходимо да настроите DNS така, че да използва данните "
+"от файла със зоната от тази директория преди да можете да използвате домейна "
+"на Active Directory."
 
 #~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
 #~ msgstr "Да се промени ли smb.conf да взима настройките за WINS от DHCP?"
@@ -236,3 +237,4 @@
 #~ "мигриран автоматично към /var/lib/samba/passdb.tdb. Не избирайте тази "
 #~ "настройка ако планирате да използвате друг начин на удостоверяване "
 #~ "(например LDAP)."
+
More information about the Pkg-samba-maint mailing list