[Pkg-samba-maint] r2077 - in trunk/samba4/debian: . po

ctrlsoft-guest at alioth.debian.org ctrlsoft-guest at alioth.debian.org
Sun Jul 27 12:55:03 UTC 2008


tags 487244 pending
thanks

Author: ctrlsoft-guest
Date: 2008-07-27 12:55:03 +0000 (Sun, 27 Jul 2008)
New Revision: 2077

Modified:
  trunk/samba4/debian/changelog
  trunk/samba4/debian/po/tr.po
Log:
New Turkish translation.

Modified: trunk/samba4/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:53:47 UTC (rev 2076)
+++ trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:55:03 UTC (rev 2077)
@@ -11,8 +11,9 @@
  * New Bulgarian translation from Damyan Ivanov. (Closes: #486626)
  * New Japanese translation from Kenshi Muto. (Closes: #486648)
  * New Galician translation from Jacobo Tarrio. (Closes: #486701)
+ * New Turkish translation from Mehmet TURKER. (Closes: #487244)
 
- -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 14:53:15 +0200
+ -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 14:54:08 +0200
 
 samba4 (4.0.0~alpha4~20080617-1) experimental; urgency=low
 

Modified: trunk/samba4/debian/po/tr.po
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/po/tr.po	2008-07-27 12:53:47 UTC (rev 2076)
+++ trunk/samba4/debian/po/tr.po	2008-07-27 12:55:03 UTC (rev 2077)
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-16 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-20 17:28+0200\n"
 "Last-Translator: Mehmet Türker <mturker at innova.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,96 +16,71 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid "Realm:"
-msgstr ""
+msgstr "Realm:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
-msgid ""
-"Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, "
-"this will be the same as the DNS domain name."
-msgstr ""
+msgid "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, this will be the same as the DNS domain name."
+msgstr "Lütfen bu sunucunun içinde yer alacağı Kerberos realm'ı belirtin. Çoğu durumda, bu isim DNS etki alanı ile aynıdır."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "Workgroup/Domain Name:"
 msgid "Domain Name:"
-msgstr "Çalışma Grubu/Etki Alanı İsmi:"
+msgstr "Etki Alanı İsmi:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 #| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
 #| "name used with the security=domain setting."
-msgid ""
-"Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
-"queried by clients."
-msgstr ""
-"Lütfen sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında içerisinde "
-"gözükmesini istediğiniz Çalışma Grubu'nu belirtiniz. Aklınızda bulunsun, bu "
-"parametre ayrıca security=domain ayarı ile beraber kullanılacak Etki Alanını "
-"da kontrol eder."
+msgid "Please specify the domain you want this server to appear to be in when queried by clients."
+msgstr "Lütfen sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında içerisinde gözükmesini istediğiniz etki alanını belirtiniz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Samba 3'ten güncelleştir?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
-msgid ""
-"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
-"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
-"good starting point for most existing installations."
-msgstr ""
+msgid "It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a good starting point for most existing installations."
+msgstr "Varolan yapılandırma dosyalarının Samba 3'ten Samba 4'e transferi mümkündür. Karmaşık yapılandırmalar için bunun başarısız olması mümkündür, fakat kurulumların çoğunluğu için iyi bir başlangıç noktası sağlayacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
 msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
-msgstr ""
+msgstr "Samba 4'ü PDC olarak ayarla?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
 #| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
 #| "periodic configuration enhancements."
-msgid ""
-"If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
-"will have to configure it yourself."
-msgstr ""
-"Eğer bu seçeneği seçmezseniz, bütün yapılandırma değişikliklerini kendiniz "
-"yapmak zorunda kalacaksınız ve periyodik yapılandırma iyileştirmelerinin "
-"avantajlarını kullanamayacaksınız."
+msgid "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you will have to configure it yourself."
+msgstr "Eğer bu seçeneği seçmezseniz, Sabma yapılandırılmamış olarak kalacak ve bütün yapılandırma değişikliklerini kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-msgid ""
-"Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves "
-"the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
-"Directory domain."
-msgstr ""
+msgid "Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves the data from the zone file in that directory before you can use the Active Directory domain."
+msgstr "Bu seçeneği kullanıyor olsanız bile, Active Directory etki alanı kullanıma girmeden öncebu dizindeki bölge dosyasındaki veriyi sunan bir DNS yapılandırmanız gerekecek."
 
 #~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
 #~ msgstr ""
 #~ "WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında değişiklik "
 #~ "yapılsın mı?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
 #~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
@@ -119,17 +94,14 @@
 #~ "conf dosyanızda DHCP tarafından sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak /"
 #~ "etc/samba/dhcp.conf dosyasından okunmasını sağlayan bir değişikliği "
 #~ "gerektirir."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
 #~ "feature."
 #~ msgstr ""
 #~ "Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuş olması "
 #~ "gerekir."
-
 #~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
 #~ msgstr "smb.conf dosyası otomatik olarak yapılandırılsın mı?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
 #~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
@@ -145,10 +117,8 @@
 #~ "değiştirilmesi zorunda kılacak bir 'include' satırı veya birden fazla "
 #~ "satır boyunca devam eden bir seçenek içeriyor ve tekrar çalışabilmesi "
 #~ "için smb.conf dosyanızın sizin tarafınızdan değiştirilmesi gerekiyor."
-
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
 #~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
@@ -157,7 +127,6 @@
 #~ "Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar "
 #~ "kullanarak iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak "
 #~ "istiyorsanız Windows registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
 #~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
@@ -166,10 +135,8 @@
 #~ "Bu işlemi yapmanız şiddetle önerilir. Eğer yapacaksanız, geçerli bir /etc/"
 #~ "samba/smbpasswd dosyanız olduğundan emin olun ve smbpasswd komutunu "
 #~ "kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyin."
-
 #~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 #~ msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
 #~ "must be configured to use encrypted passwords. This requires user "
@@ -183,7 +150,6 @@
 #~ "passwd dosyası dışında saklanmasını gerektirir. Bu dosya otomatik olarak "
 #~ "yaratılabilir, fakat parolaların smbpasswd komutu çalıştırılarak "
 #~ "eklenmesi ve ilerleyen zamanlarda güncel tutulması gerekir."
-
 #~ msgid ""
 #~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
 #~ "your client machines) to use plaintext passwords."
@@ -191,23 +157,18 @@
 #~ "Eğer yaratmazsanız, daha sonra Sambayı (ve büyük ihtimalle istemci "
 #~ "makineleri de) düz metin parolalarını kullanması için tekrar "
 #~ "yapılandırmanız gerekir."
-
 #~ msgid ""
 #~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
 #~ "package for more details."
 #~ msgstr ""
 #~ "Daha detaylıı bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/"
 #~ "htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasına gözatın."
-
 #~ msgid "daemons"
 #~ msgstr "artalan süreçleri"
-
 #~ msgid "inetd"
 #~ msgstr "inetd"
-
 #~ msgid "How do you want to run Samba?"
 #~ msgstr "Samba'nın nasıl çalışmasını istersiniz?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
 #~ "as a daemon is the recommended approach."
@@ -215,12 +176,10 @@
 #~ "Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya "
 #~ "inetd'den çalışabilir. Tavsiye edilen yaklaşım artalan süreci olarak "
 #~ "çalıştırmaktır."
-
 #~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
 #~ msgstr ""
 #~ "Parola veritabanı için çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliği "
 #~ "desteklenmiyor"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
 #~ "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb."
@@ -232,17 +191,14 @@
 #~ "desteklemiyor. Öyle gözüküyorki, smb.conf dosyanızdaki parola veritabanı "
 #~ "arkayüz parametresi bir liste içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba "
 #~ "versiyonu çalışmayacaktır."
-
 #~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 #~ msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taşınsın mı?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
 #~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
 #~ msgstr ""
 #~ "Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasının da yerine "
 #~ "geçecek bir SAM veritabanını içerir."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
 #~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
@@ -252,6 +208,6 @@
 #~ "dosyasına dönüştürülmesini isteyip istemediğinizi onaylayınız. Eğer başka "
 #~ "bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
 #~ "cevabını vermelisiniz."
-
 #~ msgid "daemons, inetd"
 #~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"
+
More information about the Pkg-samba-maint mailing list