[Pkg-samba-maint] r2078 - in trunk/samba4/debian: . po

ctrlsoft-guest at alioth.debian.org ctrlsoft-guest at alioth.debian.org
Sun Jul 27 12:55:32 UTC 2008


tags 487265 pending
thanks

Author: ctrlsoft-guest
Date: 2008-07-27 12:55:32 +0000 (Sun, 27 Jul 2008)
New Revision: 2078

Modified:
   trunk/samba4/debian/changelog
   trunk/samba4/debian/po/cs.po
Log:
New Czech translation.

Modified: trunk/samba4/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:55:03 UTC (rev 2077)
+++ trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:55:32 UTC (rev 2078)
@@ -12,8 +12,9 @@
   * New Japanese translation from Kenshi Muto. (Closes: #486648)
   * New Galician translation from Jacobo Tarrio. (Closes: #486701)
   * New Turkish translation from Mehmet TURKER. (Closes: #487244)
+  * New Czech translation from Miroslav Kure. (Closes: #487265)
 
- -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org>  Sun, 27 Jul 2008 14:54:08 +0200
+ -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org>  Sun, 27 Jul 2008 14:55:11 +0200
 
 samba4 (4.0.0~alpha4~20080617-1) experimental; urgency=low
 

Modified: trunk/samba4/debian/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/po/cs.po	2008-07-27 12:55:03 UTC (rev 2077)
+++ trunk/samba4/debian/po/cs.po	2008-07-27 12:55:32 UTC (rev 2078)
@@ -15,8 +15,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-16 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-13 22:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-18 15:08+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,32 +25,30 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid "Realm:"
-msgstr ""
+msgstr "Říše:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid ""
 "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases,  "
 "this will be the same as the DNS domain name."
 msgstr ""
+"Zadejte prosím kerberovu říši, do které bude tento server patřit. V mnoha "
+"případech je říše shodná s doménovým DNS jménem."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "Workgroup/Domain Name:"
 msgid "Domain Name:"
-msgstr "Skupina/název domény:"
+msgstr "Doména:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 #| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
@@ -59,15 +57,14 @@
 "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients."
 msgstr ""
-"Zadejte prosím jméno skupiny, do které má server patřit (resp. se to tak "
-"bude jevit klientům. Tento parametr také určuje název domény v případech, "
-"kdy používáte nastavení security=domain)."
+"Zadejte prosím jméno domény, do které má server patřit (resp. se to tak "
+"bude jevit klientům)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Přejít ze Samby 3?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -77,17 +74,19 @@
 "Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
 "good starting point for most existing installations."
 msgstr ""
+"Stávající konfigurační soubory Samby 3 je možno převést do Samby 4. Převod "
+"složitějších nastavení nejspíše selže, avšak pro většinu instalací by měl "
+"poskytnout solidní základ."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
 msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit Sambu 4 jako PDC?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
 #| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
@@ -96,8 +95,8 @@
 "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
 "will have to configure it yourself."
 msgstr ""
-"Pokud tuto možnost nepovolíte, budete muset zvládnout všechna nastavení sami "
-"a nebudete moci využívat výhod pravidelných vylepšení tohoto souboru."
+"Pokud tuto možnost nepovolíte, zůstane Samba nenakonfigurovaná a všechna "
+"nastavení budete muset zvládnout sami."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -107,6 +106,9 @@
 "the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
 "Directory domain."
 msgstr ""
+"I když tuto volbu vyberete, pořád budete muset před používáním Active "
+"Directory domény nastavit DNS server tak, aby vracel data ze zónového souboru "
+"v daném adresáři."
 
 #~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
 #~ msgstr "Upravit smb.conf, aby používal WINS nastavení z DHCP?"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list