[Pkg-samba-maint] r2085 - in trunk/samba4/debian: . po

ctrlsoft-guest at alioth.debian.org ctrlsoft-guest at alioth.debian.org
Sun Jul 27 13:01:23 UTC 2008


tags 488874 pending
thanks

Author: ctrlsoft-guest
Date: 2008-07-27 13:01:23 +0000 (Sun, 27 Jul 2008)
New Revision: 2085

Modified:
  trunk/samba4/debian/changelog
  trunk/samba4/debian/po/ro.po
Log:
New Romanian translation.

Modified: trunk/samba4/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 13:00:33 UTC (rev 2084)
+++ trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 13:01:23 UTC (rev 2085)
@@ -20,8 +20,9 @@
   (Closes: #487753)
  * New Korean translation from Sunjae Park. (Closes: #487894)
  * New Lithuanian translation from Gintautas Miliauskas. (Closes: #487895)
+ * New Romanian translation from Eddy Petrișor. (Closes: #488874)
 
- -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 15:00:08 +0200
+ -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 15:01:00 +0200
 
 samba4 (4.0.0~alpha4~20080617-1) experimental; urgency=low
 

Modified: trunk/samba4/debian/po/ro.po
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/po/ro.po	2008-07-27 13:00:33 UTC (rev 2084)
+++ trunk/samba4/debian/po/ro.po	2008-07-27 13:01:23 UTC (rev 2085)
@@ -10,51 +10,49 @@
 #     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
-# Eddy Petrişor <eddy.petrisor at gmail.com>, 2006.
+# Eddy Petrișor <eddy.petrisor at gmail.com>, 2006.
 # Eddy Petrișor <eddy.petrisor at gmail.com>, 2007.
+# Igor Stirbu <igor.stirbu at gmail.com>, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: samba_po_ro\n"
+"Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-16 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-12 23:25+0200\n"
-"Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-18 14:30+0300\n"
+"Last-Translator: Igor Stirbu <igor.stirbu at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
-"20)) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid "Realm:"
-msgstr ""
+msgstr "Domeniu:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
 #: ../samba4-common.templates:1001
 msgid ""
 "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, "
 "this will be the same as the DNS domain name."
 msgstr ""
+"Precizați domeniul Kerberos de care va aparține acest server. În "
+"multe cazuri acesta va fi la fel cu domeniul DNS."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "Workgroup/Domain Name:"
 msgid "Domain Name:"
-msgstr "Grupul de lucru/Numele de domeniu:"
+msgstr "Numele de domeniu:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 #| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
@@ -63,15 +61,14 @@
 "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients."
 msgstr ""
-"Vă rugăm să specificaţi grupul de lucru de care acest server va aparţine "
-"când va fi chestionat de clienţi. A se reţine că acest parametru controlează "
-"şi numele de domeniu folosit cu opţiunea security=domain."
+"Precizați domeniul de care acest server va aparține "
+"când va fi chestionat de clienți."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Actualizare de la Samba 3?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -81,17 +78,20 @@
 "Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
 "good starting point for most existing installations."
 msgstr ""
+"Este posibil ca fișierele de configurare existente pentru Samba 3 să fie "
+"migrate la Samba 4. Probabil, pentru configurații complexe, conversia va eșua, "
+"dar pentru majoritatea instalărilor rezultatul ar trebui să reprezinte un bun "
+"punct de plecare."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
 msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
-msgstr ""
+msgstr "Se configurează Samba 4 ca PDC?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
 #| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
@@ -100,9 +100,8 @@
 "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
 "will have to configure it yourself."
 msgstr ""
-"Dacă nu selectaţi aceasta opţiune, va trebui să gestionaţi personal orice "
-"schimbare a configuraţiei şi nu veţi putea beneficia de îmbunătăţirile "
-"periodice ale configuraţiei."
+"Dacă nu selectați această opțiune, serviciul Samba va rămâne neconfigurat și va trebui "
+"să-l configurați manual."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -112,153 +111,7 @@
 "the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
 "Directory domain."
 msgstr ""
+"Chiar dacă se utilizează această opțiune, va trebui să configurați serviciul DNS "
+"să servească datele din fișierul de zonă în acel director înainte de a putea "
+"utiliza domeniul Active Directory."
 
-#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-#~ msgstr "Se modifică smb.conf pentru a folosi configuraţiile WINS din DHCP?"
-
-# RO: prefer să nu folosesc termeni de genul „calculatorul dvs.”; de multe ori nu e cazul şi sună mai puţin profesional.
-#~ msgid ""
-#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
-#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
-#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a "
-#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
-#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacă acest calculator primeşte informaţiile IP (de configurare a reţelei) "
-#~ "de la un server DHCP din reţea, acel server ar putea să ofere informaţii "
-#~ "şi despre serverele WINS („Serverele NetBIOS de nume”) prezente în reţea. "
-#~ "Acest lucru necesită o schimbare a fişierului smb.conf astfel încât "
-#~ "configuraţiile WINS oferite prin DHCP vor fi citite automat din /etc/"
-#~ "samba/dhcp.conf."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
-#~ "feature."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pachetul dhcp3-client trebuie să fie instalat pentru a beneficia de "
-#~ "această facilitate."
-
-#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
-#~ msgstr "Se configură smb.conf automat?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
-#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
-#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
-#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
-#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
-#~ "smb.conf by hand to get it working again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Restul configuraţiei Samba tratează întrebările care afectează parametrii "
-#~ "din /etc/samba/smb.conf, fişierul utilizat pentru a configura programele "
-#~ "Samba (nmbd şi smbd). Actualul fişier smb.conf conţine o linie „include” "
-#~ "sau o opţiune care se desfăşoară de-a lungul a mai multor linii, lucru "
-#~ "care ar putea să creeze confuzie în procesul de configurare automată şi "
-#~ "ar putea duce la necesitatea editării manuale a fişierului smb.conf "
-#~ "pentru a-l face din nou funcţional."
-
-#~ msgid "Use password encryption?"
-#~ msgstr "Se folosc parole criptate? "
-
-#~ msgid ""
-#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
-#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
-#~ "change a parameter in your Windows registry."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cei mai recenţi clienţi Windows comunică cu serverele SMB folosind parole "
-#~ "criptate. Dacă doriţi să folosiţi parole necriptate, va trebui să "
-#~ "schimbaţi un parametru în registrul de configurare Windows."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
-#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
-#~ "each user using the smbpasswd command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Activarea acestei opţiuni este recomandată în mod deosebit. Dacă o "
-#~ "activaţi, asiguraţi-vă că fişierul /etc/samba/smbpasswd este valid şi că "
-#~ "aveţi configurată o parolă pentru fiecare utilizator (folosind comanda "
-#~ "smbpasswd)."
-
-#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-#~ msgstr "Se creează baza de date cu parole /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
-#~ "must be configured to use encrypted passwords. This requires user "
-#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file "
-#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
-#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pentru compatibilitate cu majoritatea versiunilor de Windows, Samba "
-#~ "trebuie să fie configurată să folosească parole criptate. Acest lucru "
-#~ "necesită ca parolele utilizatorilor să fie stocate în alt fişier decât /"
-#~ "etc/passwd. Acest fişier poate fi creat automat, dar parolele trebuie să "
-#~ "fie adăugate manual prin rularea comenzii smbpasswd şi, în viitor, "
-#~ "trebuie ţinut la zi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
-#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacă nu-l creaţi, va trebui să reconfiguraţi Samba (probabil şi "
-#~ "calculatoarele client) să folosească parole necriptate."
-
-#~ msgid ""
-#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
-#~ "package for more details."
-#~ msgstr ""
-#~ "A se vedea /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html din pachetul "
-#~ "samba-doc pentru mai multe detalii."
-
-#~ msgid "daemons"
-#~ msgstr "demoni"
-
-#~ msgid "inetd"
-#~ msgstr "inetd"
-
-#~ msgid "How do you want to run Samba?"
-#~ msgstr "Cum doriţi să rulaţi Samba?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
-#~ "as a daemon is the recommended approach."
-#~ msgstr ""
-#~ "Demonul Samba smbd poate rula ca un demon normal sau din inetd. Rularea "
-#~ "ca demon este recomandată."
-
-#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-#~ msgstr "Înlănţuirea suporturilor pentru passdb nu este posibilă"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
-#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb."
-#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
-#~ "backends. The new version of samba will not work until you correct this."
-#~ msgstr ""
-#~ "Începând cu versiunea 3.0.23, în samba nu mai este posibilă înlănţuirea "
-#~ "suporturilor în parametrul „passdb backend”. Se pare că fişierul smb.conf "
-#~ "conţine un asemenea parametru care consistă într-o listă de suporturi. "
-#~ "Noua versiune de samba nu va funcţiona până când nu veţi fi corectat "
-#~ "această problemă."
-
-#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-#~ msgstr "Se mută /etc/samba/smbpasswd în /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
-#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Samba 3.0 a introdus o interfaţă pentru baza de date SAM mai completă "
-#~ "care înlocuieşte fişierul /etc/samba/smbpasswd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
-#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
-#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vă rugăm să confirmaţi dacă doriţi ca fişierul smbpasswd existent să fie "
-#~ "migrat automat în /var/lib/samba/passdb.tdb. Nu alegeţi această opţiune "
-#~ "dacă plănuiţi să folosiţi un alt suport pentru pdb (ex. LDAP)."
-
-#~ msgid "daemons, inetd"
-#~ msgstr "demoni, inetd"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list