[Pkg-samba-maint] r3767 - in trunk/samba/debian: . po

bubulle at alioth.debian.org bubulle at alioth.debian.org
Thu May 12 18:06:07 UTC 2011


tags 626474 pending
tags 626477 pending
tags 626487 pending
tags 626523 pending
tags 626531 pending
thanks

Author: bubulle
Date: 2011-05-12 18:06:05 +0000 (Thu, 12 May 2011)
New Revision: 3767

Modified:
  trunk/samba/debian/changelog
  trunk/samba/debian/po/da.po
  trunk/samba/debian/po/gl.po
  trunk/samba/debian/po/ja.po
  trunk/samba/debian/po/ru.po
  trunk/samba/debian/po/th.po
Log:
* French (Christian Perrier)
* Japanese (Kenshi Muto). Closes: #626474
* Galician (Miguel Anxo Bouzada). Closes: #626477
* Thai (Theppitak Karoonboonyanan). Closes: #626487
* Russian (Yuri Kozlov). Closes: #626523
* Danish (Joe Hansen). Closes: #626531

Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2011-05-12 18:00:34 UTC (rev 3766)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2011-05-12 18:06:05 UTC (rev 3767)
@@ -18,6 +18,14 @@
   changes when upgrading from pre-3.5 versions.
   Closes: #623190
 
+ [ Debconf translations ]
+ * French (Christian Perrier)
+ * Japanese (Kenshi Muto). Closes: #626474
+ * Galician (Miguel Anxo Bouzada). Closes: #626477
+ * Thai (Theppitak Karoonboonyanan). Closes: #626487
+ * Russian (Yuri Kozlov). Closes: #626523
+ * Danish (Joe Hansen). Closes: #626531
+
 -- Mathieu Parent <sathieu at debian.org> Tue, 29 Mar 2011 21:28:42 +0200
 
 samba (2:3.5.8~dfsg-1) unstable; urgency=low

Modified: trunk/samba/debian/po/da.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/da.po	2011-05-12 18:00:34 UTC (rev 3766)
+++ trunk/samba/debian/po/da.po	2011-05-12 18:06:05 UTC (rev 3767)
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Danish translation samba.
-# Copyright (C) 2010 samba & nedenstående oversættere.
+# Copyright (C) 2011 samba & nedenstående oversættere.
 # This file is distributed under the same license as the samba package.
 # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul at gmail.com>, 2004, 2006, 2007.
-# Joe Hansen (joedalton2 at yahoo.dk), 2010.
+# Joe Hansen (joedalton2 at yahoo.dk), 2010, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-12 17:30+01:00\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-12 17:30+01:00\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2 at yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish at lists.debian.org> \n"
 "Language: \n"
@@ -21,7 +21,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Sambaserver og -redskaber"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -114,7 +114,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Use password encryption?"
-msgstr "Kryptér adgangskoder?"
+msgstr "Krypter adgangskoder?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -146,7 +146,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Sambaserver"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Modified: trunk/samba/debian/po/gl.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/gl.po	2011-05-12 18:00:34 UTC (rev 3766)
+++ trunk/samba/debian/po/gl.po	2011-05-12 18:06:05 UTC (rev 3767)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of samba_2:3.4.8~dfsg-2_gl.po to Galician
+# translation of samba_2:3.5.8~dfsg-2_gl.po to Galician
 #
 #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
@@ -13,31 +13,34 @@
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
 # Jorge Barreiro <yortx.barry at gmail.com>, 2010.
+# Miguel Anxo Bouzada <mbouzada at gmail.com>, 2011.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: samba_2:3.4.8~dfsg-2_gl\n"
+"Project-Id-Version: samba_2:3.5.8~dfsg-2_gl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-13 02:10+0200\n"
-"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-12 11:46+0100\n"
+"Last-Translator: Miguel Anxo Bouzada <mbouzada at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto at trasno.net>\n"
 "Language: gl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Poedit-Language: Galician\n"
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor e utilidades Samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr "¿Modificar smb.conf para empregar a configuración WINS de DHCP?"
+msgstr "Modificar smb.conf para empregar a configuración WINS de DHCP?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -49,11 +52,11 @@
 "to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
 "be read from /etc/samba/dhcp.conf."
 msgstr ""
-"Se o seu ordenador obtén o enderezo IP dun servidor DHCP da rede, o servidor "
-"DHCP tamén pode fornecer información sobre os servidores WINS (servidores de "
-"nomes NetBIOS) que estean presentes na rede. Para facelo hai que modificar o "
-"ficheiro smb.conf para que a configuración WINS fornecida por DHCP se lea "
-"automaticamente de /etc/samba/dhcp.conf."
+"Se o seu computador obtén o enderezo IP dun servidor DHCP da rede, o "
+"servidor DHCP tamén pode fornecer información sobre os servidores WINS "
+"(servidores de nomes NetBIOS) que estean presentes na rede. Para facelo hai "
+"que modificar o ficheiro smb.conf para que a configuración WINS fornecida "
+"por DHCP sexa lida automaticamente de /etc/samba/dhcp.conf."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -68,7 +71,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
 msgid "Configure smb.conf automatically?"
-msgstr "¿Configurar o ficheiro smb.conf automaticamente?"
+msgstr "Configurar automaticamente o ficheiro smb.conf?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -84,7 +87,7 @@
 "O resto da configuración de Samba trata con cuestións que afectan aos "
 "parámetros de /etc/samba/smb.conf, que é o ficheiro que se emprega para "
 "configurar os programas de Samba (nmbd e smbd). O seu ficheiro smb.conf "
-"actual contén unha liña \"include\" ou unha opción que cubre varias liñas, o "
+"actual contén unha liña «include» ou unha opción que cobre varias liñas, o "
 "que pode confundir ao proceso de configuración automático e facer que teña "
 "que editar o ficheiro smb.conf a man para poñelo a funcionar outra vez."
 
@@ -117,14 +120,15 @@
 msgstr ""
 "Indique o grupo de traballo para este sistema. Este parámetro controla o "
 "grupo de traballo no que este sistema aparecerá cando funcione como "
-"servidor, o grupo de traballo que se usará ó navegar usando varios clientes, "
-"e o nome de dominio que se emprega coa configuración security=domain."
+"servidor, o grupo de traballo que se usará ao navegar usando varios "
+"clientes, e o nome de dominio que se emprega coa configuración "
+"security=domain."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Use password encryption?"
-msgstr "¿Empregar cifrado de contrasinais?"
+msgstr "Empregar cifrado de contrasinais?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -148,22 +152,22 @@
 "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
 "Recoméndase activar esta opción xa que os contrasinais en texto claro xa non "
-"son mantidos nos productos Microsoft. Se o fai, asegúrese de ter un "
-"ficheiro /etc/samba/smbpasswd válido e de establecer nel os contrasinais de "
-"cada usuario coa orde smbpasswd."
+"son mantidos nos produtos Microsoft. Se o fai, asegúrese de ter un "
+"ficheiro /etc/samba/smbpasswd válido e de estabelecer nel os contrasinais "
+"de cada usuario coa orde smbpasswd."
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor Samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:2001
 msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 msgstr ""
-"¿Crear a base de datos de contrasinais de samba, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+"Crear a base de datos de contrasinais de samba, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -175,11 +179,11 @@
 "automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
 "and be kept up-to-date in the future."
 msgstr ""
-"Para que sexa compatible coa configuración por defecto da maioría das "
+"Para que sexa compatíbel coa configuración predeterminada da maioría das "
 "versións de Windows, Samba ten que se configurar para empregar contrasinais "
-"cifrados. Para facelo, hai que armacenar os contrasinais dos usuarios nun "
+"cifrados. Para facelo, hai que almacenar os contrasinais dos usuarios nun "
 "ficheiro separado de /etc/passwd. Este ficheiro pódese crear "
-"automaticamente, pero os contrasinais hai que engadilos á man empregando "
+"automaticamente, mais os contrasinais hai que engadilos á man empregando "
 "smbpasswd e hai que mantelo actualizado no futuro."
 
 #. Type: boolean
@@ -189,8 +193,8 @@
 "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
 "your client machines) to use plaintext passwords."
 msgstr ""
-"Se non o crea ha ter que reconfigurar samba (e probablemente tamén as "
-"máquinas cliente) para que empreguen contrasinais en texto normal."
+"Se non o crea ha ter que reconfigurar samba (e probabelmente tamén as "
+"máquinas cliente) para que empreguen contrasinais en texto simple."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -200,7 +204,7 @@
 "from the samba-doc package for more details."
 msgstr ""
 "Consulte o ficheiro /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-"
-"Guide/pwencrypt.html do paquete samba-doc para ter máis detalles."
+"Guide/pwencrypt.html do paquete samba-doc para obter máis detalles."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -218,7 +222,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:3002
 msgid "How do you want to run Samba?"
-msgstr "¿Como quere executar Samba?"
+msgstr "Como quere executar Samba?"
 
 #. Type: select
 #. Description

Modified: trunk/samba/debian/po/ja.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/ja.po	2011-05-12 18:00:34 UTC (rev 3766)
+++ trunk/samba/debian/po/ja.po	2011-05-12 18:06:05 UTC (rev 3767)
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-25 22:28+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-12 18:19+0900\n"
 "Last-Translator: Kenshi Muto <kmuto at debian.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <debian-japanese at lists.debian.org>\n"
 "Language: ja\n"
@@ -28,7 +28,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Samba サーバおよびユーティリティ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -151,7 +151,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Samba サーバ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Modified: trunk/samba/debian/po/ru.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/ru.po	2011-05-12 18:00:34 UTC (rev 3766)
+++ trunk/samba/debian/po/ru.po	2011-05-12 18:06:05 UTC (rev 3767)
@@ -1,21 +1,21 @@
 # translation of ru.po to Russian
+# Translation of samba_3.0.23c-1.po to Russian
 # Yuriy Talakan' <yt at amur.elektra.ru>, 2005, 2006.
 # Pavel Maryanov <acid_jack at ukr.net>, 2006, 2007.
-# Yuri Kozlov <yuray at komyakino.ru>, 2009.
-# Translation of samba_3.0.23c-1.po to Russian
+# Yuri Kozlov <yuray at komyakino.ru>, 2009, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: samba 2:3.3.5-1\n"
+"Project-Id-Version: samba 2:3.5.8~dfsg-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-27 13:27+0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-12 20:17+0400\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray at komyakino.ru>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
 "Language: ru\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -23,7 +23,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Сервер Samba и утилиты"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -43,7 +43,7 @@
 msgstr ""
 "Если компьютер получает информацию о своём IP-адресе от службы DHCP по сети, "
 "тогда DHCP-сервер также может предоставлять информацию о серверах WINS "
-"(\"серверы имён NetBIOS\"), доступных в сети. Чтобы настройки WINS, "
+"(«серверы имён NetBIOS»), доступных в сети. Чтобы настройки WINS, "
 "предоставленные сервером DHCP, автоматически считывались из /etc/samba/dhcp."
 "conf, нужно изменить файл smb.conf."
 
@@ -74,7 +74,7 @@
 msgstr ""
 "Оставшаяся часть настройки Samba представляет собой вопросы, влияющие на "
 "параметры в /etc/samba/smb.conf. Этот файл используется для настройки "
-"программ Samba (nmbd и smbd). В текущем файле smb.conf есть строка 'include' "
+"программ Samba (nmbd и smbd). В текущем файле smb.conf есть строка «include» "
 "или параметр, состоящий из нескольких строк. При этом автоматическая "
 "настройка может быть нарушена, и для восстановления работоспособности "
 "потребуется отредактировать smb.conf вручную."
@@ -110,7 +110,7 @@
 "которой будет появляться данный компьютер, если он используется как сервер, "
 "в качестве рабочей группы по умолчанию при просмотре сети из различных "
 "клиентских программ, а также в качестве имени домена при использовании "
-"параметра \"security=domain\"."
+"параметра «security=domain»."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -149,13 +149,13 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Сервер Samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:2001
 msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-msgstr "Создать базу данных паролей Samba - /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Создать базу данных паролей Samba — /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -198,13 +198,13 @@
 #. Choices
 #: ../samba.templates:3001
 msgid "daemons"
-msgstr "daemons"
+msgstr "как самостоятельный процесс"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../samba.templates:3001
 msgid "inetd"
-msgstr "inetd"
+msgstr "из inetd"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -219,5 +219,6 @@
 "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
 "daemon is the recommended approach."
 msgstr ""
-"Samba-демон smbd может запускаться как обычный демон или из inetd. "
-"Рекомендуется использовать запуск в виде демона."
+"Служба Samba smbd может постоянно работать как самостоятельный процесс или "
+"запускаться из inetd. Рекомендуется использовать запуск в виде "
+"самостоятельного процесса."

Modified: trunk/samba/debian/po/th.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/th.po	2011-05-12 18:00:34 UTC (rev 3766)
+++ trunk/samba/debian/po/th.po	2011-05-12 18:06:05 UTC (rev 3767)
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Thai translation of exim4.
-# Copyright (C) 2006 Software in the Public Interest, Inc.
+# Thai translation of samba.
+# Copyright (C) 2006-2011 Software in the Public Interest, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the exim4 package.
-# Theppitak Karoonboonyanan <thep at linux.thai.net>, 2006.
+# Theppitak Karoonboonyanan <thep at linux.thai.net>, 2006-2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-13 10:05+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-12 18:06+0700\n"
 "Last-Translator: Theppitak Karoonboonyanan <thep at linux.thai.net>\n"
-"Language-Team: Thai <l10n at opentle.org>\n"
+"Language-Team: Thai <thai-l10n at googlegroup.com>\n"
 "Language: th\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,7 +20,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "เซิร์ฟเวอร์ samba และเครื่องมือ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -92,19 +92,15 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
-#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
-#| "name used with the security=domain setting."
 msgid ""
 "Please specify the workgroup for this system. This setting controls which "
 "workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
 "workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
 "name used with the \"security=domain\" setting."
 msgstr ""
-"กรุณาระบุเวิร์กกรุ๊ปที่คุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์นี้ประกาศเป็นสมาชิกเมื่อถูกถามโดยเครื่องลูก สังเกตว่า "
-"ค่านี้จะควบคุมชื่อโดเมนที่ใช้กับกรณีที่ตั้งค่า security=domain ด้วย"
+"กรุณาระบุเวิร์กกรุ๊ปสำหรับระบบนี้ ค่านี้จะกำหนดเวิร์กกรุ๊ปที่ระบบนี้จะเข้าร่วมเมื่อใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์, "
+"กำหนดเวิร์กกรุ๊ปปริยายที่จะใช้เมื่อท่องดูด้วยโปรแกรมต่างๆ และกำหนดชื่อโดเมนที่จะใช้ในกรณีที่ตั้งค่า "
+"\"security=domain\" ด้วย"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -115,42 +111,33 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
-#| "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
-#| "change a parameter in your Windows registry."
 msgid ""
 "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
 "parameter in your Windows registry."
 msgstr ""
-"เครื่องลูกข่ายวินโดวส์รุ่นใหม่ๆ ทั้งหมด จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMB โดยใช้รหัสผ่านที่เข้ารหัสลับ "
+"เครื่องลูกข่ายวินโดวส์รุ่นใหม่ๆ ทั้งหมด จะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMB/CIFS โดยใช้รหัสผ่านที่เข้ารหัสลับ "
 "ถ้าคุณต้องการจะใช้รหัสผ่านแบบข้อความธรรมดา คุณจะต้องเปลี่ยนค่าค่าหนึ่งในเรจิสตรีของวินโดวส์"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
-#| "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
-#| "each user using the smbpasswd command."
 msgid ""
 "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
 "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
 "make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
 "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดใช้ตัวเลือกนี้ และถ้าคุณเปิดใช้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแฟ้ม /etc/"
-"samba/smbpasswd ที่ใช้การได้ และคุณได้ตั้งรหัสผ่านในนั้นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน โดยใช้คำสั่ง "
-"smbpasswd"
+"ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดใช้ตัวเลือกนี้ "
+"เนื่องจากไม่มีการดูแลการรองรับรหัสผ่านแบบข้อความธรรมดาในผลิตภัณฑ์ต่างๆ "
+"ของไมโครซอฟท์อีกต่อไปแล้ว และถ้าคุณเปิดใช้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแฟ้ม /etc/samba/"
+"smbpasswd ที่ใช้การได้ และคุณได้ตั้งรหัสผ่านในนั้นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน โดยใช้คำสั่ง smbpasswd"
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "เซิร์ฟเวอร์ samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

More information about the Pkg-samba-maint mailing list