[Pkg-samba-maint] r3782 - in trunk/samba/debian: . po

bubulle at alioth.debian.org bubulle at alioth.debian.org
Fri May 20 05:44:00 UTC 2011


tags 560318 pending
tags 626890 pending
tags 627224 pending
tags 627354 pending
thanks

Author: bubulle
Date: 2011-05-20 05:43:58 +0000 (Fri, 20 May 2011)
New Revision: 3782

Modified:
  trunk/samba/debian/changelog
  trunk/samba/debian/po/de.po
  trunk/samba/debian/po/fi.po
  trunk/samba/debian/po/pt.po
Log:
Translation updates


Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2011-05-19 20:25:22 UTC (rev 3781)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2011-05-20 05:43:58 UTC (rev 3782)
@@ -10,7 +10,7 @@
 
  [ Christian Perrier ]
  * Use db_settitle in debconf questions and make these
-  titles translatable
+  titles translatable. Closes: #560318
  * Test the presence of testparm before trying to use it in init script
   Closes: #606320
  * Add cups to Should-{Start,Stop} in LSB headers of
@@ -27,10 +27,10 @@
  * Esperanto (Felipe Castro). Closes: #626558
  * Hebrew (Eran Cohen). Closes: #626638
  * Bokmål, (Bjørn Steensrud).
- * Italian (74R10). 
-
- [ Christian Perrier ]
  * Italian (Luca Monducci). Closes: #626674
+ * Finnish (Tapio Lehtonen). Closes: #626890
+ * Portuguese (Miguel Figueiredo). Closes: #627224
+ * German (Holger Wansing). Closes: #627354
 
 -- Mathieu Parent <sathieu at debian.org> Tue, 29 Mar 2011 21:28:42 +0200
 

Modified: trunk/samba/debian/po/de.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/de.po	2011-05-19 20:25:22 UTC (rev 3781)
+++ trunk/samba/debian/po/de.po	2011-05-20 05:43:58 UTC (rev 3782)
@@ -1,15 +1,15 @@
-# Translation of samba to German
+# Debconf translation of samba to German
 #
-# Holger Wansing <linux at wansing-online.de>, 2006, 2009.
+# Holger Wansing <linux at wansing-online.de>, 2006, 2009, 2011.
 # Martin Krüger <mkrueger at mkru.de>, 2005.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: samba 3.4.0-1\n"
+"Project-Id-Version: samba 3.5.8~dfsg-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-09 22:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-19 22:08+0100\n"
 "Last-Translator: Holger Wansing <linux at wansing-online.de>\n"
 "Language-Team: German <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
 "Language: de\n"
@@ -21,7 +21,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Samba-Server und Hilfsprogramme"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -156,7 +156,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Samba-Server"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Modified: trunk/samba/debian/po/fi.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/fi.po	2011-05-19 20:25:22 UTC (rev 3781)
+++ trunk/samba/debian/po/fi.po	2011-05-20 05:43:58 UTC (rev 3782)
@@ -1,31 +1,31 @@
 # Translation of samba_po.po to finnish.
 #
-# Tapio Lehtonen <tale at debian.org>, 2006.
+# Tapio Lehtonen <tale at debian.org>, 2006, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Samba fi\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-13 12:50+0300\n"
 "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale at debian.org>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
 "Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Samba-palvelin ja apuohjelmistoja"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"
+msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -38,8 +38,8 @@
 "be read from /etc/samba/dhcp.conf."
 msgstr ""
 "Jos tietokone saa verkkoasetukset verkon DHCP-palvelimelta, saattaa DHCP-"
-"palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-"
-"nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:n "
+"palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-"
+"nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:n "
 "tarjoamat WINS-asetukset luetaan automaattisesti tiedostosta /etc/samba/dhcp."
 "conf."
 
@@ -49,13 +49,13 @@
 msgid ""
 "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
 msgstr ""
-"Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."
+"Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
 msgid "Configure smb.conf automatically?"
-msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"
+msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -68,11 +68,11 @@
 "automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
 "hand to get it working again."
 msgstr ""
-"Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin "
+"Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin "
 "Samban ohjelmien (nmbd ja smbd) asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf. Nyt "
-"tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä valitsin, "
-"mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja pakottaa "
-"muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."
+"tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä valitsin, "
+"mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja pakottaa "
+"muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -82,32 +82,28 @@
 "changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
 "configuration enhancements."
 msgstr ""
-"Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, "
-"etkä pääse hyötymään julkaistavista asetusten parannuksista."
+"Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, "
+"etkä pääse hyötymään julkaistavista asetusten parannuksista."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
 msgid "Workgroup/Domain Name:"
-msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"
+msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
-#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
-#| "name used with the security=domain setting."
 msgid ""
 "Please specify the workgroup for this system. This setting controls which "
 "workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
 "workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
 "name used with the \"security=domain\" setting."
 msgstr ""
-"Anna sen verkkoalueen nimi, johon tämä palvelin ilmoittaa kuuluvansa "
-"asiakaskoneiden kysyessä. Huomaa, että tämä parametri on myös asetuksen "
-"security=domain kanssa käytettävä verkkoalueen nimi."
+"Anna tämän järjestelmän työryhmän nimi. Asetuksella määritetään mihin "
+"työryhmään järjestelmä kuuluu sen toimiessa palvelimena, oletustyöryhmä "
+"selattaessa edustaohjelmilla ja asetuksen \"security=domain\" kanssa "
+"käytettävä verkkoalueen nimi."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -118,43 +114,36 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
-#| "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
-#| "change a parameter in your Windows registry."
 msgid ""
 "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
 "parameter in your Windows registry."
 msgstr ""
 "Kaikki viime aikoina julkistetut Windows-asiakkaat salaavat salasanat "
-"liikennöitäessä SMB-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää selväkielisiä "
-"salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria muutettava."
+"liikennöitäessä SMB/CIFS-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää "
+"selväkielisiä salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria "
+"muutettava."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
-#| "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
-#| "each user using the smbpasswd command."
 msgid ""
 "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
 "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
 "make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
 "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti. Jos se on päällä, "
-"on varmistuttava tiedoston /etc/samba/smbpasswd kelvollisuudesta ja että "
-"siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty salasana komennolla smbpasswd."
+"Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti, koska tukea "
+"selväkielisille salasanoille ei enää ylläpidetä Microsoft Windows-"
+"tuotteissa. Jos se on päällä, on varmistuttava tiedoston /etc/samba/"
+"smbpasswd kelvollisuudesta ja että siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty "
+"salasana komennolla smbpasswd."
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Samba-palvelin"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -173,10 +162,10 @@
 "and be kept up-to-date in the future."
 msgstr ""
 "Jotta Samba olisi yhteensopiva useimpien Windows-versioiden oletusten "
-"kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat "
+"kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat "
 "tallennettava muualle kuin tiedostoon /etc/passwd. Tallennustiedosto voidaan "
-"luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä komennolla "
-"smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."
+"luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä komennolla "
+"smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -185,7 +174,7 @@
 "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
 "your client machines) to use plaintext passwords."
 msgstr ""
-"Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä "
+"Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä "
 "salasanoja (kuten asiakaskoneetkin)."
 
 #. Type: boolean
@@ -195,7 +184,7 @@
 "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
 "from the samba-doc package for more details."
 msgstr ""
-"Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
+"Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
 "htmldocs/ENCRYPTION.html."
 
 #. Type: select
@@ -214,7 +203,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:3002
 msgid "How do you want to run Samba?"
-msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"
+msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -224,7 +213,7 @@
 "daemon is the recommended approach."
 msgstr ""
 "Samban palvelinprosessi smbd voi toimia tavallisena prosessina tai inetd voi "
-"käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."
+"käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."
 
 #~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
 #~ msgstr "passdb:n taustaosien ketjuttamista ei tueta"
@@ -235,21 +224,21 @@
 #~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
 #~ "backends. The new version of samba will not work until you correct this."
 #~ msgstr ""
-#~ "Versiosta 3.0.23 alkaen samba ei enää tue useiden taustaosien "
-#~ "ketjuttamista \"passdb backend\" -parametrissa. Tämän koneen smb.conf-"
+#~ "Versiosta 3.0.23 alkaen samba ei enää tue useiden taustaosien "
+#~ "ketjuttamista \"passdb backend\" -parametrissa. Tämän koneen smb.conf-"
 #~ "tiedostossa vaikuttaa olevan bassdb backend -parametri jossa on luettelo "
-#~ "taustaosista. Samban uusi versio ei toimi ennen kuin tämä korjataan."
+#~ "taustaosista. Samban uusi versio ei toimi ennen kuin tämä korjataan."
 
 #~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/"
+#~ "Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/"
 #~ "passdb.tdb?"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
 #~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
 #~ msgstr ""
-#~ "Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta "
+#~ "Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta "
 #~ "joka korvaa tiedoston /etc/samba/smbpasswd."
 
 #~ msgid ""
@@ -257,6 +246,6 @@
 #~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
 #~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään "
-#~ "automaattisesti tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä "
-#~ "jos aiot käyttää jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."
+#~ "Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään "
+#~ "automaattisesti tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä "
+#~ "jos aiot käyttää jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."

Modified: trunk/samba/debian/po/pt.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/pt.po	2011-05-19 20:25:22 UTC (rev 3781)
+++ trunk/samba/debian/po/pt.po	2011-05-20 05:43:58 UTC (rev 3782)
@@ -1,25 +1,27 @@
 # translation of pt.po to Portuguese
 # translation of samba Debian debconf template to Portuguese
-# Miguel Figueiredo <elmig at debianpt.org>, 2004, 2007, 2010
 #
+# Miguel Figueiredo <elmig at debianpt.org>, 2004, 2007, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-30 21:36+0100\n"
-"Last-Translator: Miguel Figueiredo <elmig at debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-14 10:47+0100\n"
+"Last-Translator: Miguel Figueiredo <elmig at debianpt.org>\n"
 "Language-Team: Portuguese <traduz at debianpt.org>\n"
 "Language: pt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor e utilitários Samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -148,7 +150,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Servidor Samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

More information about the Pkg-samba-maint mailing list