[Pkg-samba-maint] [samba] 01/01: Norwegian Bokmål (Bjørn Steensrud). Closes: #729070

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Fri Nov 8 20:25:13 UTC 2013


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

bubulle pushed a commit to branch master
in repository samba.

commit 6ba21c7d4eb21f7a506b8df458da16bcf6631d5b
Author: Christian PERRIER <bubulle at debian.org>
Date:  Fri Nov 8 21:25:05 2013 +0100

  Norwegian Bokmål (Bjørn Steensrud). Closes: #729070
---
 debian/changelog |  1 +
 debian/po/nb.po |  25 +++++++++++++++----------
 2 files changed, 16 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 866f56a..cbd04b9 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -5,6 +5,7 @@ samba (2:4.0.10+dfsg-5) UNRELEASED; urgency=low
 
  [ Debconf translations ]
  * Thai (Theppitak Karoonboonyanan). Closes: #728525
+ * Norwegian Bokmål (Bjørn Steensrud). Closes: #729070
 
 -- Ivo De Decker <ivo.dedecker at ugent.be> Sat, 02 Nov 2013 11:51:28 +0100
 
diff --git a/debian/po/nb.po b/debian/po/nb.po
index 4bd2967..7c32b44 100644
--- a/debian/po/nb.po
+++ b/debian/po/nb.po
@@ -11,20 +11,20 @@
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
 # Bjørn Steensrud <bjornst at powertech.no>, 2006.
-# Bjørn Steensrud <bjornst at skogkatt.homelinux.org>, 2012.
+# Bjørn Steensrud <bjornst at skogkatt.homelinux.org>, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba_debian_po_nb\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-10-22 20:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-02 20:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-24 10:13+0200\n"
 "Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst at skogkatt.homelinux.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb at lister.ping.uio.no>\n"
-"Language: \n"
+"Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 #. Type: boolean
@@ -92,6 +92,8 @@ msgid ""
 "If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so "
 "this can be done manually by the user."
 msgstr ""
+"Hvis det ikke er oppgitt noen tjenerrolle, så blir ikke Samba-tjeneren "
+"rullet ut. Brukeren kan da gjøre det manuelt."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -117,37 +119,37 @@ msgstr "Dette er som regel ditt DNS vertsnavn, skrevet med store bokstaver."
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "Nytt passord for brukeren som er Samba «administrator»:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis dette feltet er tomt blir det laget et vilkårlig passord."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "A password can be set later by running, as root:"
-msgstr ""
+msgstr "Et passord kan oppgis senere ved at root-brukeren kjører:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:5001
 msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenta passord for brukeren som er Samba «administrator»:"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:6001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Feil ved inntasting av passord"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:6001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "De to passordene du skrev inn var ikke like. Prøv igjen."
 
 #. Type: title
 #. Description
@@ -239,6 +241,9 @@ msgstr ""
 "arbeidsgruppe som skal brukes når diverse forgrunnsmotorer brukes til å bla "
 "med, og domenenavnet som brukes med innstillingen «security=domain»."
 
+#~ msgid " $ samba-tool user setpassword administrator"
+#~ msgstr " $ samba-tool user setpassword administrator"
+
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Bruke passord-kryptering?"
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-samba/samba.git
More information about the Pkg-samba-maint mailing list