[Pkg-samba-maint] [samba] 01/01: * Swedish (Martin Bagge / brother). Closes: #727186

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Wed Oct 23 11:10:22 UTC 2013


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

bubulle pushed a commit to branch master
in repository samba.

commit 22007177f2d9973166ffe37c4803d837776f1283
Author: Christian PERRIER <bubulle at debian.org>
Date:  Wed Oct 23 13:10:14 2013 +0200

  * Swedish (Martin Bagge / brother). Closes: #727186
---
 debian/changelog |  7 ++++---
 debian/po/sv.po |  26 +++++++++++++++-----------
 2 files changed, 19 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index a77549b..b3478c7 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,11 +1,12 @@
 samba (2:4.0.10+dfsg-4) UNRELEASED; urgency=low
 
- [ Debconf translations ]
- * French updated (Christian Perrier).
-
  [ Christian Perrier ]
  * Mark one debconf string as non-translatable
 
+ [ Debconf translations ]
+ * French updated (Christian Perrier).
+ * Swedish (Martin Bagge / brother). Closes: #727186
+
 -- Christian Perrier <bubulle at debian.org> Tue, 22 Oct 2013 20:29:59 +0200
 
 samba (2:4.0.10+dfsg-3) unstable; urgency=low
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
index cffcc8c..aa8fec4 100644
--- a/debian/po/sv.po
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -9,15 +9,14 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-10-22 20:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-11 01:13+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-23 09:06+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
-"Language: sv\n"
+"Language: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: Sweden\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -84,6 +83,8 @@ msgid ""
 "If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so "
 "this can be done manually by the user."
 msgstr ""
+"Om ingen serverroll anges kommer sambaservern inte att förberedas, detta kan "
+"göras manuellt av användaren."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -110,37 +111,37 @@ msgstr "Vanligen är detta DNS-värdnamnet i stora bokstäver."
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "Nytt lösenord för Samba-användaren \"administrator\":"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
-msgstr ""
+msgstr "Om fältet lämnas tomt slumpas ett lösenord fram."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "A password can be set later by running, as root:"
-msgstr ""
+msgstr "Lösenordet kan anges senare via rot-exekvering:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:5001
 msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "Upprepa lösenordet för Samba-användaren \"administrator\":"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:6001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid avgivande av lösenord"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:6001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "De båda lösenorden som angavs stämde inte överrens. Försök igen."
 
 #. Type: title
 #. Description
@@ -235,6 +236,9 @@ msgstr ""
 "klientprogram som finns och detta kommer att vara domännamnet som används "
 "tillsammans med inställningen \"security=domain\"."
 
+#~ msgid " $ samba-tool user setpassword administrator"
+#~ msgstr " $ samba-tool user setpassword administrator"
+
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Använd lösenordskryptering?"
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-samba/samba.git
More information about the Pkg-samba-maint mailing list