[Pkg-samba-maint] [samba] 01/02: Czech (Miroslav Kure). Closes: #728100

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Mon Oct 28 21:31:51 UTC 2013


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

bubulle pushed a commit to branch master
in repository samba.

commit 6001cc0d3c1d735f7f9bbf6311d4b80f8b3b5f2e
Author: Christian PERRIER <bubulle at debian.org>
Date:  Mon Oct 28 22:31:27 2013 +0100

  Czech (Miroslav Kure). Closes: #728100
---
 debian/changelog |  1 +
 debian/po/cs.po |  19 ++++++++++++-------
 2 files changed, 13 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index c877168..3d40670 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -13,6 +13,7 @@ samba (2:4.0.10+dfsg-4) UNRELEASED; urgency=low
  * Esperanto (Felipe Castro). Closes: #727619
  * Polish (Michał Kułach). Closes: #727646
  * Danish (Joe Hansen). Closes: #727764
+ * Czech (Miroslav Kure). Closes: #728100
 
 -- Christian Perrier <bubulle at debian.org> Tue, 22 Oct 2013 20:29:59 +0200
 
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 0bd459c..418428a 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-10-22 20:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-12 09:21+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-28 13:34+0100\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -89,6 +89,8 @@ msgid ""
 "If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so "
 "this can be done manually by the user."
 msgstr ""
+"Nezvolíte-li žádnou roli, Samba server nebude zprovozněn, takže to může "
+"uživatel provést ručně."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -116,37 +118,37 @@ msgstr "Obvykle to bývá DNS jméno počítače napsané velkými písmeny."
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "Nové heslo Samba uživatele „administrator“:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
-msgstr ""
+msgstr "Ponecháte-li prázdné, vygeneruje se náhodné heslo."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "A password can be set later by running, as root:"
-msgstr ""
+msgstr "Heslo můžete nastavit později spuštěním jako uživatel root:"
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:5001
 msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
+msgstr "Zopakujte heslo pro Samba uživatele „administrator“:"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:6001
 msgid "Password input error"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba zadání hesla"
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:6001
 msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Zadaná hesla nejsou stejná. Zkuste to prosím znovu."
 
 #. Type: title
 #. Description
@@ -240,6 +242,9 @@ msgstr ""
 "procházení sítí. A konečně tento parametr určuje název domény v případech, "
 "kdy používáte nastavení „security=domain“."
 
+#~ msgid " $ samba-tool user setpassword administrator"
+#~ msgstr " $ samba-tool user setpassword administrator"
+
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Použít šifrování hesel?"
 

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-samba/samba.git
More information about the Pkg-samba-maint mailing list