[Pkg-samba-maint] [samba] 01/03: Hungarian translation for debconf messages (Closes: #708277)

Mathieu Parent sathieu at moszumanska.debian.org
Fri Jun 9 21:23:20 UTC 2017


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

sathieu pushed a commit to branch master
in repository samba.

commit 8d48a05ed934befaff162d3b2cf7860d852d8cb7
Author: Mathieu Parent <math.parent at gmail.com>
Date:   Fri Jun 9 22:32:22 2017 +0200

    Hungarian translation for debconf messages (Closes: #708277)
---
 debian/po/hu.po | 310 ++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 file changed, 122 insertions(+), 188 deletions(-)

diff --git a/debian/po/hu.po b/debian/po/hu.po
index e9db256..550709e 100644
--- a/debian/po/hu.po
+++ b/debian/po/hu.po
@@ -2,274 +2,199 @@
 # Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
 # This file is distributed under the same license as the samba package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, 2006.
+# SZERVÁC Attila <sas at 321.hu>, 2013.
+# Dr. Nagy Elemér Károly <eknagy at omikk.bme.hu>, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: samba\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-22 20:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-13 09:20+0100\n"
-"Last-Translator: SZERVÁC Attila <sas at 321.hu>\n"
-"Language-Team: Hungarian <hu at li.org>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-01 22:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-14 18:21+0200\n"
+"Last-Translator: Dr. Nagy Elemér Károly <eknagy at omikk.bme.hu>\n"
+"Language-Team: Hungarian <debian-l10n-hungarian at lists.d.o>\n"
 "Language: hu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: UTF-8\n"
 "X-Poedit-Language: Hungarian\n"
 "X-Poedit-Country: HUNGARY\n"
+"Plural-Forms: ???\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:1001
+#: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Samba3-ról frissíted?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:1001
+#: ../samba4.templates:1001
 msgid ""
 "It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
 "Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
 "good starting point for most existing installations."
 msgstr ""
+"A létező Samba3 konfigurációs fájlokat megpróbálhatjuk átvenni a Samba4-be. "
+"Ez valószínűleg nem fog sikerülni bonyolult konfiguráció esetén, de a "
+"legtöbb esetben  jó kiindulási pont lesz."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:2001
+#: ../samba4.templates:2001
 msgid "Server role"
-msgstr ""
+msgstr "Szerver szerep"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:2001
+#: ../samba4.templates:2001
 msgid ""
 "Domain controllers manage NT4-style or Active Directory domains and provide "
 "services such as identity management and domain logons. Each domain needs to "
 "have a at least one domain controller."
 msgstr ""
+"A tartományvezérlők vezérélők az NT4-stílusú vagy Active Directory "
+"tartományokat és olyan szolgáltatásokat biztosítanak mint az azonosítás vagy "
+"a tartomány bejelentkezés. Minden tartománynak legalább egy "
+"tartományvezérlőre van szüksége."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:2001
+#: ../samba4.templates:2001
 msgid ""
 "Member servers can be part of a NT4-style or Active Directory domain but do "
 "not provide any domain services. Workstations and file or print servers are "
 "usually regular domain members."
 msgstr ""
+"A tagszerverek egy NT4-stílusú vagy egy Active Directory tartomány részei "
+"lehetnek de nem biztosítanak tartomány szolgáltatásokat. A munkaállomások, "
+"fájl szerverek és nyomtató szerverek általában sima tartomány tagok."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:2001
+#: ../samba4.templates:2001
 msgid ""
 "A standalone server can not be used in a domain and only supports file "
 "sharing and Windows for Workgroups-style logins."
 msgstr ""
-
-#. Type: select
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:2001
-msgid ""
-"If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so "
-"this can be done manually by the user."
-msgstr ""
+"A különálló szervert nem lehet tartományban használni. Csak fájlmegosztást "
+"és Windows for Workgroups stílusú bejelentkezést támogat."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:3001
+#: ../samba4.templates:3001
 msgid "Realm name:"
-msgstr ""
+msgstr "Birodalom (realm) név:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:3001
+#: ../samba4.templates:3001
 msgid ""
 "Please specify the Kerberos realm for the domain that this domain controller "
 "controls."
 msgstr ""
+"Kérlek add meg az ezen tartományvezérlő által vezérelt tartományhoz tartozó "
+"Kerberos birodalmat (realm-ot)."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:3001
+#: ../samba4.templates:3001
 msgid "Usually this is the a capitalized version of your DNS hostname."
-msgstr ""
+msgstr "Ez általában a DNS gépnév csupa nagybetűvel írva."
 
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:4001
-msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:4001
-msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:4001
-msgid "A password can be set later by running, as root:"
-msgstr ""
-
-#. Type: password
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:5001
-msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
-msgstr ""
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:6001
-msgid "Password input error"
-msgstr ""
-
-#. Type: error
-#. Description
-#: ../samba-ad-dc.templates:6001
-msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
-msgstr ""
-
-#. Type: title
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:1001
-msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:2001
-msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr ""
-"Módosítod az smb.conf-ot, hogy a WINS beállításokat a DHCP-n keresztül érje "
-"el?"
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
+#~| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage "
+#~| "of periodic configuration enhancements."
+#~ msgid ""
+#~ "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and "
+#~ "you will have to configure it yourself."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha nem élsz e lehetőséggel, minden beállítás változását neked kell "
+#~ "felügyelned, és nem élvezheted az időszakos beállításhangolás előnyeit."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:2001
-msgid ""
-"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
-"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
-"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
-"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
-"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-msgstr ""
-"Ha e gép az IP címeket egy DHCP kiszolgálótól kérdezi le a hálózaton, lehet, "
-"hogy a WINS kiszolgálók (\"NetBIOS névkiszolgálók\") listáját is le tudja "
-"kérdezni. Ehhez az smb.conf módosítása szükséges, hogy a DHCP-n keresztüli "
-"WINS beállításokat automatikusan kiolvassa a /etc/samba/dhcp.conf-ból."
+#, fuzzy
+#~| msgid "Workgroup/Domain Name:"
+#~ msgid "Domain Name:"
+#~ msgstr "Munkacsoport/Tartomány neve:"
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:2001
-msgid ""
-"The dhcp-client package must be installed to take advantage of this feature."
-msgstr ""
-"A dhcp-client csomagnak telepítve kell lennie e képesség kihasználásához."
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in "
+#~| "when queried by clients. Note that this parameter also controls the "
+#~| "domain name used with the security=domain setting."
+#~ msgid ""
+#~ "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
+#~ "queried by clients."
+#~ msgstr ""
+#~ "Add meg e kiszolgáló által megjelenítendő munkacsoport, mikor azt "
+#~ "lekérdezik a kliensek. Vedd figyelembe, hogy e paraméter meghatározza a "
+#~ "tartomány nevét is, ha engedélyezve van a security=domain beállítás."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:3001
-msgid "Configure smb.conf automatically?"
-msgstr "Az smb.conf-ot automatikusan állítod be?"
+#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Módosítod az smb.conf-ot, hogy a WINS beállításokat a DHCP-n keresztül "
+#~ "érje el?"
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:3001
-msgid ""
-"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
-"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
-"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
-"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
-"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
-"hand to get it working again."
-msgstr ""
-"A Samba további beállításaihoz a /etc/samba/smb.conf paramétereit "
-"befolyásoló további kérdéseket kell megválaszolni, ami a Samba programok "
-"(nmbd és smbd) beállítófájlja. A jelenlegi smb.conf tartalmaz egy 'include' "
-"sort, vagy egy több sorra tört opciót, ami megzavarhatja az automata "
-"beállító folyamot, és szükségessé teszi az smb.conf saját kezű "
-"szerkesztését, hogy az ismét működjön."
+#~ msgid ""
+#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a "
+#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
+#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha e gép az IP címeket egy DHCP kiszolgálótól kérdezi le a hálózaton, "
+#~ "lehet, hogy a WINS kiszolgálók (\"NetBIOS névkiszolgálók\") listáját is "
+#~ "le tudja kérdezni. Ehhez az smb.conf módosítása szükséges, hogy a DHCP-n "
+#~ "keresztüli WINS beállításokat automatikusan kiolvassa a /etc/samba/dhcp."
+#~ "conf-ból."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:3001
-msgid ""
-"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
-"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
-"configuration enhancements."
-msgstr ""
-"Ha nem élsz e lehetőséggel, minden beállítás változását neked kell "
-"felügyelned, és nem élvezheted az időszakos beállításhangolás előnyeit."
+#~ msgid ""
+#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
+#~ "feature."
+#~ msgstr ""
+#~ "A dhcp3-client csomagnak telepítve kell lennie e képesség kihasználásához."
 
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:4001
-msgid "Workgroup/Domain Name:"
-msgstr "Munkacsoport/Tartomány neve:"
+#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
+#~ msgstr "Az smb.conf-ot automatikusan állítod be?"
 
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../samba-common.templates:4001
-msgid ""
-"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
-"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
-"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
-"name used with the \"security=domain\" setting."
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
+#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
+#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
+#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
+#~ "smb.conf by hand to get it working again."
+#~ msgstr ""
+#~ "A Samba további beállításaihoz a /etc/samba/smb.conf paramétereit "
+#~ "befolyásoló további kérdéseket kell megválaszolni, ami a Samba programok "
+#~ "(nmbd és smbd) beállítófájlja. A jelenlegi smb.conf tartalmaz egy "
+#~ "'include' sort, vagy egy több sorra tört opciót, ami megzavarhatja az "
+#~ "automata beállító folyamot, és szükségessé teszi az smb.conf saját kezű "
+#~ "szerkesztését, hogy az ismét működjön."
 
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Használsz kódolt jelszavakat?"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using "
-#~ "encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will "
-#~ "need to change a parameter in your Windows registry."
+#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
+#~ "change a parameter in your Windows registry."
 #~ msgstr ""
 #~ "Az újabb Windows kliensek kódolt jelszavakkal kommunikálnak az SMB "
 #~ "kiszolgálókkal. Ha sima szöveges jelszavakat kívánsz alkalmazni, meg kell "
 #~ "változtatni egy beállítást a kliensek regisztrációjában."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
-#~ "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you "
-#~ "do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
-#~ "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
+#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
+#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
+#~ "each user using the smbpasswd command."
 #~ msgstr ""
 #~ "E lehetőség bekapcsolása erősen ajánlott. Ha ezt teszed, győződj meg róla "
 #~ "hogy érvényes /etc/samba/smbpasswd fájllal rendelkezel és hogy "
 #~ "beállítottad a jelszavakat minden felhasználóhoz a smbpasswd paranccsal."
 
-#~ msgid "daemons"
-#~ msgstr "démonok"
-
-#~ msgid "inetd"
-#~ msgstr "inetd"
-
-#~ msgid "How do you want to run Samba?"
-#~ msgstr "Hogyan induljon a Samba?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
-#~ "as a daemon is the recommended approach."
-#~ msgstr ""
-#~ "Az smbd Samba démon futhat normál démonként vagy az inetd-n keresztül. A "
-#~ "démonként való futtatása a javasolt beállítás."
-
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in "
-#~| "when queried by clients. Note that this parameter also controls the "
-#~| "domain name used with the security=domain setting."
-#~ msgid ""
-#~ "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
-#~ "queried by clients."
-#~ msgstr ""
-#~ "Add meg e kiszolgáló által megjelenítendő munkacsoport, mikor azt "
-#~ "lekérdezik a kliensek. Vedd figyelembe, hogy e paraméter meghatározza a "
-#~ "tartomány nevét is, ha engedélyezve van a security=domain beállítás."
-
 #~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
 #~ msgstr "Létrehozod a samba jelszóadatbázist (/var/lib/samba/passdb.tdb)?"
 
@@ -300,6 +225,22 @@ msgstr ""
 #~ "Lásd a samba-doc csomag /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html "
 #~ "odalát a részletekért."
 
+#~ msgid "daemons"
+#~ msgstr "démonok"
+
+#~ msgid "inetd"
+#~ msgstr "inetd"
+
+#~ msgid "How do you want to run Samba?"
+#~ msgstr "Hogyan induljon a Samba?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
+#~ "as a daemon is the recommended approach."
+#~ msgstr ""
+#~ "Az smbd Samba démon futhat normál démonként vagy az inetd-n keresztül. A "
+#~ "démonként való futtatása a javasolt beállítás."
+
 #~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
 #~ msgstr "A passdb hátterek láncolása nem támogatott"
 
@@ -334,10 +275,3 @@ msgstr ""
 #~ "Erősítsd meg a létező smbpasswd fájl áthelyezését a /var/lib/samba/passdb."
 #~ "tdb fájlba. Ha másik pdb hátteret használnál (például LDAP), válaszolj "
 #~ "nemmel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt."
-#~ "html from the samba-doc package for more details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lásd a samba-doc csomag /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-"
-#~ "Developers-Guide/pwencrypt.html odalát a részletekért."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-samba/samba.git




More information about the Pkg-samba-maint mailing list