Bug#374705: [Pkg-shadow-devel] Bug#374705: tentative patch

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Thu Jun 22 11:42:33 UTC 2006


Dnia 22-06-2006, czw o godzinie 11:18 +0100, Stephen Gran napisał(a):
[..]
> The bug is present in 1:4.0.16-2.  Unless I'm missing something?

Please test patch from:
http://cvs.pld.org.pl/shadow/src/useradd.c?r1=1.97&r2=1.99

kloczek


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list