Bug#355010: [Pkg-shadow-devel] Bug#355010: passwd: grammar in chgpasswd.8

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Thu Mar 2 19:34:07 UTC 2006


Dnia 02-03-2006, czw o godzinie 13:07 -0500, Justin Pryzby napisał(a):
[..]

Fixed in CVS source tree.
Thank You.

kloczek

More information about the Pkg-shadow-devel mailing list