Bug#355587: [Pkg-shadow-devel] Bug#355587: [INTL:gl] Updated Galician translation of shadow

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Mon Mar 6 19:01:16 UTC 2006


Dnia 06-03-2006, pon o godzinie 16:54 +0100, Jacobo Tarrio napisał(a):
[..]

Commited to CVS source tree.
Thank You.

kloczek

More information about the Pkg-shadow-devel mailing list