[Pkg-shadow-devel] Re: Info: prepare for release 4.0.15

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Tue Mar 7 19:06:03 UTC 2006


On Tue, 7 Mar 2006, Tomasz KÅ~Boczko wrote:
[..]

.. and snapshot tar balls with current 4.0.15 are now avalaible on:

ftp://ftp.pld.org.pl/software/shadow/snapshot/

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz KÅ‚oczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek at rudy.mif.pg.gda.pl*


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list