[Pkg-shadow-devel] Bug#356610: shadow: [INTL:it] Italian translation update for 4.0.15

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Mon Mar 13 18:26:15 UTC 2006


Dnia 13-03-2006, pon o godzinie 00:24 +0100, Danilo Piazzalunga
napisał(a):
> Package: shadow
> Version: N/A
> Severity: wishlist
> Tags: patch l10n
> 
> Hello,
> Here is the updated Italian translation for shadow 4.0.15.

Commited.
Thank you.

kloczek

More information about the Pkg-shadow-devel mailing list