Bug#367131: [Pkg-shadow-devel] Bug#367131: shadow [INTL:pt] updated Portuguese translation

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Mon May 15 10:13:49 UTC 2006


Dnia 13-05-2006, sob o godzinie 23:38 +0100, Miguel Figueiredo
napisał(a):
[..]
> Updated Portuguese translation.
> Feel free to use it.

Thank you Miguel :)
Commited.

kloczek

More information about the Pkg-shadow-devel mailing list