Bug#367317: [Pkg-shadow-devel] Bug#367317: [INTL:gl] Updated Galician translation of shadow

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Mon May 15 10:31:05 UTC 2006


Dnia 14-05-2006, nie o godzinie 17:30 -0500, Jacobo Tarrio napisał(a):
[..]
> Encuentre adjunta la traduccin al gallego de shadow.
> 
>  (In Spanish because I'm in Mexico :-)). 

Commited.
Thank you.

kloczek

More information about the Pkg-shadow-devel mailing list