Bug#368232: [Pkg-shadow-devel] Bug#368232: [INTL:gl] New updated Galician translation of shadow

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Mon May 22 19:53:04 UTC 2006


Dnia 20-05-2006, sob o godzinie 13:29 -0500, Jacobo Tarrio napisał(a):
[..]

Commited.
Thank you.

kloczek


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list