Bug#362749: [Pkg-shadow-devel] Bug#362749: [INTL:hu] Initial Hungarian translation of shadow package

Tomasz Kłoczko kloczek at zie.pg.gda.pl
Sat May 27 12:52:16 UTC 2006


Dnia 27-05-2006, sob o godzinie 10:45 +0200, SZERVÁC Attila napisał(a):
[..]
>  Kindly resolved by KELEMEN Gábor, here is the patch, THX :-))

Commited.
Thank you.

kloczek

More information about the Pkg-shadow-devel mailing list