[Pkg-shadow-devel] Okamžitá odozva potrebné

info.dhloffice at pobox.sk info.dhloffice at pobox.sk
Fri Jul 1 17:30:19 UTC 2011


SLOVAKIA AND ENGLISH
 
To je kuriérska spoločnosť DHL z republiky Benin. Od posledných 7 dní sme čakali, aby ste comfirm vaše informácie o tom, ako doručiť balík skontrolovať, ktoré podpísali uložené klienta pán Igor Osman, že tento balík uložený na Vaše meno, ktorú zaplatil za doručenie balíka, poplatky a poistenie poplatku.

Nižšie uvedené informácie sú veľmi dôležité pre doručenie Vašej zásielky, takže sa poponáhľajte, a recomfirm ju generálnemu tajomníkovi Pan Sam Mawu Marka

Celé meno: ___
Vášho domova či kancelárie Adresa: ___
Váš telefón / fax :________
Vaše ID alebo Passport______

Teraz sa vyhla ďalším prieťahom na kontrolu, obráťte sa na tajomníka nášho DHL International Dosiahnutie oddelení? Na email: pán Sam Mawu Marka (deliveringdept.dhl0010 at live.com) Tel: 229 98056 584. DHL Express republika Benin.

najlepšie dôrazom
Sir Denis Doussou

ENGLISH

This is DHL courier company from Republic of Benin. Since past 7 days we were waiting you to comfirm your information on how to deliver your package of signed cheque which deposited by your client Mr. Igor Osman, he deposited this package on your name, He has paid for the Delivering of your package, charges and insurance fee.

The below information are very important for the delivery of your parcel, so hurry up and recomfirm it to the secretary Elder Sam Mawu Mark

Full Name:___
Your Home or Office Address:___
Your Tél/Fax:________
Your ID or Passport______

Now to avoid further delay on your cheque, contact the secretary of our DHL International Delivering Department Office on this email: Elder Sam Mawu Mark deliveringdept.dhl0010 at live.com Phone: +229 98056 584. DHL Express, Republic Of Benin.

Regards
Sir Denis Doussou
Diractor (DHL)
Cotonou, Republic Of Benin. West Africa 
023 BP 1154, No. 8 Jericho Road
Cotonou Rep of Benin
 Immediate Responds Needed  
Okamžitá odozva potrebné-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20110701/c2936089/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list