[Pkg-shadow-devel] Goat Meat 196 x 12 x 1 kilo available in UK

Bonesca - Bertus bertus at bonesca.nl
Mon Jul 3 13:29:36 UTC 2017


--------------------------------------------------------------------------------
Deze email nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" emails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
http://ymlp295.com/zyp2pJ
--------------------------------------------------------------------------------


Dear all,

We have some stock of goat meat left at a coldstore in London, it is
recent production and we offer with a very good price.

Total stock is 196 boxes x 12 x 1 kilo atGBP 3,25 per kilo.

Please let us know if interesting, before buying you can also visit
the warehouse and inspect the goods.

Kind regards, Met vriendelijke groeten, Mit freundlichen Grüßen,
Cordialement,

Bonesca Import en Export B.V.

Schulpengat 9
8321 WC URK
The Netherlands
Tel : +31 (0) 527-701063
Fax: +31 (0) 527-690446
K.v.K. Utrecht : 61887692
Btw nr : NL854533199B01
Rabobank Noordoostpolder 3005.57.930
Swift code : RABONL2U
IBAN: NL55RABO0300557930
e-mail : bertus at bonesca.nl
web : www.bonesca.nl

_____________________________
Sign out / Change E-mailadress: http://ymlp295.com/ughbywyjgsgubbequgjsqhggeywwq
Powered door YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20170703/da60b762/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list