[Pkg-shadow-devel] Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!!

Admin Helpdesk pp3 at wodzislaw-slaski.pl
Wed Apr 4 09:29:11 BST 2018


Drogi uCytkowniku e-mail
 
Twój limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.
 
Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj 
 
Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.
 
 
Gor5ce pozdrowienia.
Poczta Admin Helpdesk.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20180404/680a3fbf/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list