[Pkg-shadow-devel] Uaktualnij swoja skrzynke pocztowa!!! kkkk

Admin a.gabala at gwarek.com.pl
Thu Jun 14 09:52:35 BST 2018


    Drogi uCytkowniku e-mail   Twój limit skrzynki pocztowej jest pe2ny, moCe to spowodowa7, Ce twoja skrzynka pocztowa b9dzie naruszona lub nie b9dziesz wi9cej otrzymywa7 wi9cej wiadomoBci e-mail, aby kontynuowa7 korzystanie ze skrzynki pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoj5 skrzynk9 pocztow5 za pomoc5 Kwota. Ta us2uga jest bezp2atna.   Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj    Po zako4czeniu aktualizacji skrzynka pocztowa b9dzie dzia2a7 skutecznie.     Gor5ce pozdrowienia. Poczta Admin Helpdesk.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20180614/148a18b7/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list