[Pkg-shadow-devel] OSTRZEŻENIE!!! Potwierdź Swój Adres E-mail

Poczta Admin sp1skierniewice at sp1skierniewice.pl
Fri Jun 22 10:37:40 BST 2018


    KLIKNIJ TUTAJ  , aby potwierdzi7 swój adres e-mail.  Kliknij link, aby przes2a7 wymagane informacje, aby potwierdzi7 poczt9 i zachowa7 jej bezpiecze4stwo. 

 

 Webmaster Security Team ©2018 All rights reserved.All rights reserved  
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20180622/b9285ad9/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list