[Pkg-shadow-devel] OSTRZEŻENIE!!!

Edyta Szymanska gvs at gvs.com
Tue Oct 13 00:24:16 BST 2020


Szanowny UCytkowniku,  
       Twoje konto przekroczy2o limit przydzia2u ustawiony przez administratora i moCesz nie by7 w stanie wysy2a7 ani odbiera7 nowej poczty, dopóki nie zweryfikujesz swojego konta 
 
   
	  

 Aby ponownie zweryfikowa7 swoje konto 
  
 
  KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZWERYFIKOWA6

 
 kliknij powyCszy link, aby zweryfikowa7 
 Brak weryfikacji Twoje konto zostanie trwale wy25czone i usuni9te z naszej bazy danych.  Gor5ce pozdrowienia.
Helpdesk dla Administratora Poczty.
Copyright All Right Reserved.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20201013/78ed9e50/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list