[Pkg-swan-devel] [strongswan] 01/05: Update Dutch translation (#763798)

Romain Francoise rfrancoise at moszumanska.debian.org
Wed Oct 22 19:42:20 UTC 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

rfrancoise pushed a commit to branch master
in repository strongswan.

commit cca1a2eb4b7755e2669784d241a3adbf2c5c079b
Author: Romain Francoise <rfrancoise at debian.org>
Date:   Wed Oct 22 20:58:07 2014 +0200

    Update Dutch translation (#763798)
---
 debian/changelog |  3 ++-
 debian/po/nl.po  | 59 +++++++++++++++++++-------------------------------------
 2 files changed, 22 insertions(+), 40 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 9ec2b39..31306f6 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,8 +1,9 @@
 strongswan (5.2.1-2) UNRELEASED; urgency=medium
 
+  * Update Dutch translation, thanks to Frans Spiesschaert (closes: #763798).
   * Bump Standards-Version to 3.9.6.
 
- -- Romain Francoise <rfrancoise at debian.org>  Tue, 21 Oct 2014 21:48:41 +0200
+ -- Romain Francoise <rfrancoise at debian.org>  Wed, 22 Oct 2014 20:57:36 +0200
 
 strongswan (5.2.1-1) unstable; urgency=medium
 
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
index 00f5170..77adcc0 100644
--- a/debian/po/nl.po
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -4,15 +4,16 @@
 # Luk Claes <luk.claes at ugent.be>, 2005
 # Kurt De Bree <kdebree at telenet.be>, 2006.
 # Jeroen Schot <schot at a-eskwadraat.nl>, 2011.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert at yucom.be>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: strongswan 4.5.0-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: strongswan at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-17 12:00+0200\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot at a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-09-24 18:39+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert at yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -71,24 +72,18 @@ msgstr ""
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
 msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
-msgstr "IKEv1-achtergronddienst van strongSwan starten?"
+msgstr "Charon-achtergronddienst van strongSwan starten?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet "
-#| "Key Exchange protocol."
 msgid ""
 "The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
 "protocol."
 msgstr ""
-"De charon-achtergronddienst moet actief zijn om versie 2 van het Internet "
-"Key Exchange protocol te ondersteunen."
+"De charon-achtergronddienst moet actief zijn om het Internet Key Exchange "
+"protocol te ondersteunen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -172,10 +167,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Als u ervoor kiest om een nieuw X.509-certificaat te maken zal u antwoord "
 "moeten geven op een aantal vragen voordat het aanmaken kan beginnen. Wanneer "
-"u uw publieke sleutel door een bestaande certificaat-autoriteit wilt laten "
-"ondertekenen moet u niet voor een door uzelf getekend certificaat kiezen. "
-"Ook moet u er op letten dat al uw antwoorden voldoen aan de eisen van deze "
-"CA om te voorkomen dat deze uw ondertekeningsaanvraag zal weigeren."
+"u uw publieke sleutel door een bestaande certificaat-autoriteit (CA) wilt "
+"laten ondertekenen moet u niet voor een door uzelf getekend certificaat "
+"kiezen. Ook moet u er op letten dat al uw antwoorden voldoen aan de eisen "
+"van deze CA om te voorkomen dat deze uw ondertekeningsaanvraag zal weigeren."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -248,11 +243,11 @@ msgid ""
 "your X.509 certificate or private key."
 msgstr ""
 "U heeft nu de mogelijkheid om de locatie van het bestand (in PEM-indeling) "
-"dat het X.509-certificaat van de certificaat-autoriteit op te geven waarmee "
-"uw certificaat wordt ondertekend. Als u deze niet heeft of als u geen "
-"gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u het veld leeg te laten. Let "
-"op: Het is niet mogelijk om de RootCA in hetzelfde bestand te bewaren als uw "
-"X.509-certificaat of geheime sleutel."
+"op te geven dat het X.509-certificaat van de certificaat-autoriteit bevat "
+"waarmee uw certificaat wordt ondertekend. Als u deze niet heeft of als u "
+"geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u het veld leeg te "
+"laten. Let op: Het is niet mogelijk om de RootCA in hetzelfde bestand te "
+"bewaren als uw X.509-certificaat of geheime sleutel."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -269,7 +264,7 @@ msgid ""
 "not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
 "authentication process down and is not needed at the moment."
 msgstr ""
-"Geef de lengte van de aan te maken RSA-sleutel. Het mag niet minder dan 1024 "
+"Geef de lengte van de aan te maken RSA-sleutel. Die mag niet minder dan 1024 "
 "bits zijn omdat dit als onveilig wordt beschouwd en u zult waarschijnlijk "
 "niet meer dan 4096 bits nodig hebben omdat het enkel het authenticatieproces "
 "vertraagt en op dit moment niet nodig is."
@@ -310,8 +305,8 @@ msgid ""
 "to sign the certificate request with your Certificate Authority."
 msgstr ""
 "Als u geen door uzelf getekend certificaat wilt aanmaken, dan zullen enkel "
-"de geheime RSA-sleutel en de certificaataanvraag worden aangemaakt en zult "
-"ude certificaataanvraag moeten laten tekenen door uw certificaat-autoriteit."
+"de geheime RSA-sleutel en de certificaataanvraag worden aangemaakt en zult u "
+"de certificaataanvraag moeten laten tekenen door uw certificaat-autoriteit."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -456,25 +451,11 @@ msgstr ""
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:19001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want "
-#| "it. It may break the Internet connection (default route) as the pluto "
-#| "daemon starts."
 msgid ""
 "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
 "It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
 msgstr ""
 "Schakel opportunistische versleuteling alleen in als u er zeker van bent dat "
 "u dit wilt. Het kan er voor zorgen dat uw internetverbinding "
-"(standaardroute) niet meer werkt zodra de pluto-achtergronddienst opstart."
+"(standaardroute) niet meer werkt zodra de achtergronddienst opstart."
 
-#~ msgid ""
-#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
-#~ "Exchange protocol."
-#~ msgstr ""
-#~ "De pluto-achtergronddienst moet actief zijn om versie 1 van het Internet "
-#~ "Key Exchange protocol te ondersteunen."
-
-#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
-#~ msgstr "IKEv2-achtergronddienst van strongSwan starten?"

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-swan/strongswan.gitMore information about the Pkg-swan-devel mailing list