Bug#806922: systemctl do not work for non-root

Juhapekka Tolvanen juhtolv at iki.fi
Thu Dec 3 08:23:07 GMT 2015


On Thu, 03 Dec 2015, +10:02:29 EET (UTC +0200),
Martin Pitt <mpitt at debian.org> pressed some keys:

> Hello Juhapekka,
> 
> Juhapekka Tolvanen [2015-12-03 4:02 +0200]:
> > 
> > Package: systemd
> > Version: 215-17+deb8u3
> > Severity: grave
> > 
> > 
> > juhtolv at heresy | to 03 joulu 2015 03:52:26 | 10000 | pts/1.1
> > /home/juhtolv
> > % systemctl --user status --all
> > Failed to get D-Bus connection: Yhteys torjuttu
> 
> Is "systemd --user" even running for you?
> 
>  ps ux|grep systemd


juhtolv at heresy | to 03 joulu 2015 04:04:14 | 10002 | pts/15
/home/juhtolv
% ps ux|grep systemd
juhtolv  829 0.0 0.2  4960 3556 ?    Ss  03:51  0:00 /lib/systemd/systemd --user
juhtolv  7689 0.0 0.1  6292 2136 pts/15  S+  10:21  0:00 grep --color=auto systemd


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"Beibi, sä et tarvii mitään muuta, jos saat suudella mun punaista suuta."
                               Haloo Helsinki!
"Mä aattelin, etten mä ees tarvii muuta, ku sut ja pari levyy Hüsker Düta."
                                  Paperi T
More information about the Pkg-systemd-maintainers mailing list