[Pkg-telepathy-maintainers] brådskande information

See Hélène Helene.See at ch-aulnay.fr
Fri Feb 2 07:04:29 UTC 2018


Ditt Microsoft-konto måste uppgraderas till den senaste versionen av Microsoft Outlook så att du kan få avbrutna e-postmeddelanden. Vänligen KLICKA HÄR<https://portala.wixsite.com/staffportal> för att bekräfta, ange rätt information om ditt e-postmeddelande. E-postkonto som nu uppdateras.

Microsoft Update Team.
Tack.
Kundtjänst
Outlook! Mail Product Management.
Copyright © 2018 Mail! Inc.
Alla rättigheter reserverade. Immateriella rättigheter.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-telepathy-maintainers/attachments/20180202/b3ba12b0/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-telepathy-maintainers mailing list