I am Mrs. Fatimah Mahamat

Visser, Hannah (vakgroep Interne Geneeskunde) h.visser at slaz.nl
Tue Sep 4 21:28:43 UTC 2012


I am Mrs. Fatimah Mahamat, a Muslim woman.I have picked you for an inheritance.I am aware that this is certainly not a conventional way of approach to establish a relationship of trust and confidence, but you will realize the need for my action.Please contact me on my private email for more details: fatimahmahamat5 at siamza.com

************************************************************************************
Deze boodschap is slechts bedoeld om u van informatie te voorzien.
Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze boodschap kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is, dan wel vertrouwelijk is.
Als u niet degene bent die als geadresseerde is genoemd, wilt u deze boodschap dan vernietigen zonder deze te lezen, te gebruiken, te dupliceren of de inhoud op welke manier dan ook aan anderen over te brengen.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-vdr-dvb-devel/attachments/20120904/398ec503/attachment.html>


More information about the pkg-vdr-dvb-devel mailing list