shopping: 4 7 U N

michelle guedras michelleguedras at hotmail.fr
Mon Sep 13 09:49:34 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: Z P B A 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: q K S P 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 j K 5 H 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. b j h J 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 1 o E 7 
 E H Y U 


FW: presented to my dear gift: s X I D 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: Z Q V o 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, m e H i  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, Z h P K  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 F u 8 R 
 k B q 2 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-webkit-maintainers/attachments/20100913/e50193d6/attachment.htm>


More information about the Pkg-webkit-maintainers mailing list