Copyright © 2017 MIcrosoft OUtlook .Inc . All rights reserved.

Terrahe, Jacintha J.Terrahe at carinova.nl
Sun Jan 8 21:49:14 UTC 2017


MICROSOFT OUTLOOK NOTIFICATION

Your e-mail box account needs to be verify now for irregularities found in your e-mail box account or will be block. Please CLICK HERE<https://juanwang1.wixsite.com/webupgrade2017> to verify your mail box and fill in your complete user name and password  immediately


Micorosof Security Outlook Team

Thank You.

Copyright © 2017 MIcrosoft OUtlook .Inc . All rights reserved.Algemene gegevens:
Naam: Stichting Carinova
Handelsregistratienummer KvK: 05070630
T. 0900 86 62
F. (0570) 51 80 18
E. info at carinova.nl
I.  www.carinova.nl
 
DISCLAIMER: De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Door de electronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. De afzender is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg van, de informatie.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-webkit-maintainers/attachments/20170108/1ada0e43/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-webkit-maintainers mailing list