<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Здравейте,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">     <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Каним ви</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> на <a
href="http://statss.eu/stms125/link.php?M=3393868&N=123&L=10&F=H"><span
style="color: blue;">Съдържание за уеб – на
живо</span><span style="color: blue;">,</span></a> еднодневен
тренинг на Лукрат.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">26 Ноември , София, Кемпински Хотел
Зографски.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">   </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Тренингът</span><span lang="BG" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> няма нищо общо
с</span><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman';"> рамката на строгия
семинар:</span></b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> </span><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br
/>Всички у</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">частници </span><span
lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">са
въвлечени в процеса </span><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">на
</span><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">оптимизиране</span><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">
на текст за уеб.</span><span lang="BG" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> <br /> Лекторите
наблюдават, дават препоръки и обратна
връзка.<br /></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Методът на
сравняване и дискусия провокира
динамика и увеличава ползата от
обучението и емоциите в
залата.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">    <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Този тренинг е <b>за всички, които
публикуват в уеб</b> или искат да започнат
да го правят.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><span style="mso-spacerun: yes;">   
</span></span><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><br /></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Подходящ е за
вас, ако:<o:p></o:p></span></p>
<ul style="margin-top: 0cm;" type="square">
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Пишете статии за електронни
издания.<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Занимавате се с уеб маркетинг и
връзки с обществеността. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Отговаряте за съдържанието на
сайт.<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Поддържате продуктови описания в
електронни магазини.<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Лектори са</span><span lang="EN-GB" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> топ експертите:
<o:p></o:p></span></p>
<ul style="margin-top: 0cm;" type="square">
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Владимир Петков (Каладън) за
атрактивността на текста в уеб,
<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Георги Варзоновцев за лекотата на
четене и възприемане,<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Огнян Младенов за оптимизиране за
търсачки SEO и<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><span lang="EN-GB"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';">Борил Караиванов за графичното
оформление.<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">     <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Не пропускайте, местата са
ограничени, <strong> последни 15 свободни
места!<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'; line-height:
115%;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman';
line-height: 115%;"><font size="3"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="BG"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Georgia','serif';"><font size="4"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Georgia','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"><span lang="BG" style="font-size:
12pt; font-family: 'Georgia','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman';"><span lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial;"><span lang="BG"
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><span
lang="BG" style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
BG;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman';"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size:
14pt;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman';"></span>Регистрирайте се на <a
href="http://statss.eu/stms125/link.php?M=3393868&N=123&L=10&F=H"
target="_blank">www,lucrat.net/courses/content_for_web/</a> с промо
код <strong><font color="#ff0000">last</font> </strong><font
color="#000000">с 45% отстъпа за 100 лв. с ДДС вместо
<span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><strike>180  </strike></span></font><br
/><strong>  </strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman';">    <br />  </span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Очакваме ви, <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Екипът на Лукрат<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><a
href="http://statss.eu/stms125/link.php?M=3393868&N=123&L=9&F=H"
target="_blank"><span style="color:
blue;">office@lucrat.net</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">0886 455 623<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';">Следвайте <a
href="http://statss.eu/stms125/link.php?M=3393868&N=123&L=8&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">ни във
Фейсбук</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"></p>
<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'; line-height:
115%;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman';
line-height: 115%;"><font size="3"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="BG"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Georgia','serif';"><font size="4"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Georgia','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"><span lang="BG" style="font-size:
12pt; font-family: 'Georgia','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman';"><span lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial;"><span lang="BG"
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><span
lang="BG" style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
BG;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman';"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman';"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span><span style="font-size:
14pt;">Извинете ни, ако това съобщение не е
интересно за вас и сме ви притеснили.
</span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB;
mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"></p>
<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'; line-height:
115%;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman';
line-height: 115%;"><font size="3"><span style="font-size: 10pt;
font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="BG"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Georgia','serif';"><font size="4"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Georgia','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';"><span lang="BG" style="font-size:
12pt; font-family: 'Georgia','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family:
'Times New Roman';"><span lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial;"><span lang="BG"
style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: BG;"><span
lang="BG" style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
BG;"></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman';">  
</span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif';
mso-ansi-language: EN-US;"></span> 
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US;"></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US;">  <o:p></o:p></span> </p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;
mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="BG"
style="color: #999999; line-height: 115%; font-family:
'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt;">Съгласно ЗЕТ това
писмо може да не е било поискано
предварително от Вас. <br />Моля, да ни
извините ако сме Ви притеснили. Ако не
искате да получавате повече съобщения от
"<strong>Лукрат</strong>", <br />натиснете <a
href="http://statss.eu/stms125/unsubscribe.php?M=3393868&C=d0ee50c65729eb9052228cfc5b753676&L=86&N=123">unsubscribe</a>
бутона/линка за автоматично отписване
или ни върнете писмо със заглавие <span
style="mso-bidi-font-weight:
bold;"><strong>"unsubscribe"</strong></span></span><span
style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman'; line-height:
115%;"> </span>
<img
src="http://statss.eu/stms125/open.php?M=3393868&L=86&N=123&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>