<html>
<head>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
medium;">Само през месец юни имате
възможност на освободена консултация
със специалист в следните
сфери:<!--?xml:namespace prefix =
"o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
?--><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
medium;"><o:p>   </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size:
medium;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal;
line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">   
</span></span>Ваши проблеми с частни съдия
изпълнители относно начислени и
прекомерни такси, неправомерни действия
спрямо дълга ви. Прекратяване на
изпълнителни дела по
давност.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size:
medium;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal;
line-height: normal; font-family: 'Times New
Roman';">    </span></span>Договори и
съдебни отнишения с
електроразпределителни дружества,
толофикационни отношения /Топлофикация
и топлинни счетоводители/, кабелни и
мобилни оператори.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size:
medium;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal;
line-height: normal; font-family: 'Times New
Roman';">    </span></span>Договори и
съдебни отношения с банкови и кредитни
институции.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;"><o:p>   </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;">Във връзка с горното Ви
посочваме един елементарен пример, които
калкулира разходи за домакинствата ни, а
е напълно незаконосъобразен: Знаете ли
как и с какъв акт и колко пъти през
последните 10 години е увеличаван
процента ви за такса за отопление
„сградна инсталация” от толинния
счетоводител? Какво ще кажете ако се
установи, че в същност той е 30% и повече от
цялата топлинна енергия доставяна до
сградта, в която е разположен и вашият
имот? За повече информация по този и
други подобни примери се свържете с
нашият екип.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;"><o:p>   </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;
mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size:
medium;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal;
line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">   
 </span></span>На вашето внимание предлагаме
и една напълно нова услуга – пълна
проверка на равен статус /необслужвани
задължения, налични ваши вземания,
погасяване по давност на ваши задължения
за данъци, осигуровки, глоби и такси към
държавата, общините и НАП; - наличие или
липса на висящи дела пред Съд, Следствие,
Държавен и Частен съдия
изпълнител.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size:
medium;"><o:p>   </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;">В рамките на кампанията
през месец юни имаме и специална оферта -
информация, за която можете да получите
при лично запитване на нашите
кординати.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;"><o:p>   </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;">С уважение, екипът на <span
lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Lawoffice –
BG<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span
style="font-size: medium;">bg.lawoffice@mail.bg </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;"><span style="font-size:
medium;">+359889803086<br />  <br />   <br
/>  <br /><span style="font-size: small;">Съгласно
Закона за електронна търговия, чл. 6 (1) Ви
съобщаваме, че е възможно това търговско
съобщение да не е поискано от Вас. Това
съобщение е предназначено само за
адресатите. Ние сме получили Вашия имейл
от вас или от публичното пространство.
Ако не желаете да получавате повече
подобни съобщения от "<strong>Lawoffice-bg</strong>",
моля <a
href="http://dealbg.org/stats216/unsubscribe.php?M=6472791&C=6e34357f2a89e2af6bd978d51dd8e91d&L=185&N=243"><strong>НАТИСНЕТЕ
ТУК</strong></a> за
отписване! </span></span></span></p>
<img
src="http://dealbg.org/stats216/open.php?M=6472791&L=185&N=243&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>