<!DOCTYPE html>
<html><head><title></title><meta name="charset" content="utf-8"></head><body>
                
            
<p>Здравейте,</p>

<p>CTeam е водеща 
група 
компании в 
областта на 
управление 
на 
човешките 
ресурси. 
Нашата 
мисия е да 
дадем 
всичко от 
себе си, за да 
подпомогнем 
професионалната 
Ви 
реализация.</p>

<ul><li><strong>Ако 
търсите 
нова 
работа</strong>, 
моля 
изпратете 
ни актуална 
автобиография 
на имейл careers@cteam.bg с 
повече 
информация 
за 
областите, в 
които имате 
интерес, и 
ние ще се 
свържем с 
Вас за 
подходящи 
позиции.</li>
        <li>Предлагаме 
и 
възможности 
за 
<strong>индивидуален 
или групов 
коучинг</strong>, 
който да Ви 
подкрепи в 
личностното 
и 
професионалното 
развитие. За 
повече 
информация 
може да 
пишете на 
Ралица 
Тодорова на 
имейл ralitsa.todorova@cteam.bg и 
Ива 
Тодорова 
iva.todorova@cteam.bg .</li>
        <li>В наше лице 
ще намерите 
надежден 
партньор и 
за:
        <ul><li>Обучения</li>
                <li>Проучване 
на 
възнаграждения</li>
                <li>HR 
консултиране</li>
                <li>Оценка на 
персонал</li>
                
<li>Разполагаме 
и със 
собствен 
център за 
обучения</li>
        </ul></li>
</ul><p style="margin:20px 0;font-size:1.2em;">Не се 
колебайте 
да се 
свържете с 
нас на <strong>office@cteam.bg</strong> 
или на място 
в нашия офис.</p>

<p>Екипът на CTeam,<br>
София, бул. 
Акад. Ив. Ев. 
Гешов № 40, ет. 2</p>

<p><img alt="" 
src="http://wizz.massmail-solutions.com/frontend/assets/files/customer/co584162z20ec/images/cteam.gif" 
style="width:86px;height:77px;"></p>

<p 
style="font-size:.8em;color:#808080;margin-top:20px;">Моля 
да ни 
извините, 
ако сме Ви 
притеснили 
с това 
съобщение. 
Може 
незабавно 
да се 
отпишете от 
нашите 
писма като 
кликнете <a 
href="http://wizz.massmail-solutions.com/index.php/campaigns/jj053rglz2723/track-url/tn142w94f38a2/84b1064799142ba54d71300b3ed60053ccb53cf8">тук</a>.</p><img 
width="1" height="1" 
src="http://wizz.massmail-solutions.com/index.php/campaigns/jj053rglz2723/track-opening/tn142w94f38a2" 
alt="" />
</body></html>