<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head><title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.16438"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;"><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color:
#c00000; mso-fareast-language: BG; mso-bidi-font-family: Arial;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;"><a
name="_GoBack" style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"></a><span style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;
mso-bidi-font-weight: bold;">На 23 ноември 2016 г.,
<b>Народното събрание </b>прие на второ
четене<b> промени в материалните данъчни
закони</b></span><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;"> с
приетия Закон за изменение и допълнение
на Закона за акцизите. Ако не сте се
записали за участие в предстоящото ни
обучение, Ви уведомяваме, че наближава
крайният срок да се включите:</span><font
color="#000000"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;"><span><span lang="EN-US"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;"><span style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><a
name="_GoBack"></a><br
/></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;" align="center"><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c00000; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">  <br
/>ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО
ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),</span></b><b><span
lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%;"> </span></b><b><span
lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ (ЗДДС),</span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c00000; line-height: 115%;"> </span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c00000; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">ЗАКОНА ЗА
ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА (ЗДДФЛ)</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c00000; line-height:
115%;"> </span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2017
г.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%;">
</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И
ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.<!--?xml:namespace
prefix = "o" ns
      = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
?--><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"
align="center"><span style="font-size: medium;"><b><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;">25 и 26
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>януари 2017
г.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"
align="center"><span style="font-size: medium;"><b><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black;">гр. София, хотел РАМАДА
4**** /до Гарата/</span></i></b></span><span lang="EN-US"
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt:
12.0pt;" align="center"><u><span style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black;">Лектори</span></u><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black;">: <b>Димитър Войнов- </b><span
style="mso-bidi-font-weight: bold;">експерт
ЗКПО<b>, Калина Златанова- </b>данъчен
консултант по ДДС, <b>Лорета
Цветкова-  </b>главен експерт по
приходите в ЦУ на НАП  и<b>  Катя
Кашъмова- </b>началник отдел
"Осигурителна Методология" в ЦУ на
НАП</span><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;">ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight:
bold;">вижте <b>ТУК:</b> </span><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/220"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/obuchenia/220</font></span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;">ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight:
bold;">попълнете<b> ТУК</b></span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;">:
</span><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/zapisvane</font></span></a><span
class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Такса за участие:
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">260 лв.</b>
</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">(</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">без ДДС</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">) </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p><a name="OLE_LINK2"></a><span style="font-family: 'times new roman',
times; font-size: medium;"><b style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;"><u><span
lang="EN-US">Отстъпки:</span></u></b><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"> <i>При
записване на втори и всеки
следващ участник от организация- 5%
отстъпка.</i> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;">Ако
сте били наши участници- още -5%.<br /><br
/></i></span><span style="font-size: medium; font-family: 'times new
roman', times;"><b><span lang="EN-US">Начин на
плащане:</span></b></span><span lang="EN-US"><span style="font-size:
medium; font-family: 'times new roman', times;"> по банков
път <br /></span></span><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;">Банка: ПРОКРЕДИТБАНК
АД <br /></span><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;">Сметка: BG 29PRCB92301034794514<br
/> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"
align="center"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И
ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г. ПРОМЕНИТЕ В
ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),</span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c00000; line-height: 115%;"> </span></b><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c00000; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">ЗАКОНА ЗА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)
</span></b><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%;">И </span></b><b><span
lang="EN-US" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: #c00000; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)</span></b><b><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c00000; line-height: 115%;"> ПРЕЗ 2017 г.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"
align="center"><span style="font-size: medium;"><b><span
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;">15 и 16
февруари 2017 г.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"
align="center"><span style="font-size: medium;"><b><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black;">гр. София, хотел РАМАДА
4**** /до Гарата/</span></i></b></span><span lang="EN-US"
style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black;
mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt:
12.0pt;" align="center"><u><span style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; color: black;">Лектори</span></u><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black;">: <b>Димитър Войнов- </b><span
style="mso-bidi-font-weight: bold;">експерт
ЗКПО<b>, Калина Златанова- </b>данъчен
консултант по ДДС и <b>Лорета
Цветкова-  </b>главен експерт по
приходите в ЦУ на НАП  </span><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;">ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight:
bold;">вижте <b>ТУК:</b> </span><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/223"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/obuchenia/223</font></span></a><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
black; line-height: 115%;">ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: black; line-height: 115%; mso-bidi-font-weight:
bold;">попълнете<b> ТУК</b></span><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black; line-height: 115%;">:
</span><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/zapisvane</font></span></a><span
class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">Такса за участие:
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">260 лв.</b>
</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">(</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">без ДДС</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">) </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"
align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> <b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u>ПРЕДСТОЯЩИ
СЕМИНАРИ:<o:p></o:p></u></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">13 февруари 2017 г.-
</span></b><a href="http://tbm-bg.com/obuchenia/213"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><font color="#0000ff">ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2016 г.</font></span></a><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> - </span></b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">с
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Теодора
Бакърджиева</b>- такса 150 лв. без
ДДС<b><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;">15</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> и </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">16
</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">февруари 201</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">7</span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
г.- </span></b><a href="http://tbm-bg.com/obuchenia/221"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-bidi-font-weight: bold;"><font
color="#0000ff">ПРАКТИКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И
ОРГАНИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА
НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ.</font></span></a><b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> - </span></b><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">с
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Мариана Кацарова,
Цветан Стоевски </b>и <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Пламен Караджов</b>- такса 270 лв. без
ДДС</span><b><o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">17
</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">февруари 201</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">7</span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
г.- </span></b><a href="http://tbm-bg.com/obuchenia/222"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><font color="#0000ff">НАЙ- НОВИТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТРУДОВОТО И
ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА
ОТ 1 ЯНУАРИ 2017 г.</font></span></a><b><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> -
</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">с <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Лариса Тодорова</b>, <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Михаил Илиев</b> и <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Катя Кашъмова</b></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">- </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">такса </span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">13</span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">0 лв. без ДДС</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language:
EN-US;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;">1</span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;">6</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-fareast-language: BG;"> </span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">март 2017 г.- </span></b><a
href="http://tbm-bg.com/obuchenia/215"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><font
color="#0000ff">СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ,
РЕГУЛИРАНИ ОТ СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА
ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (СИДДО).
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА МЕСТНИ И
ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО
СИДДО.</font></span></a><b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"> - </span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">с <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Десислава Калудова</b>- такса 150 лв.
без ДДС<b><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
mso-ansi-language: EN-US;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt
44.95pt;" align="center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%;">Моля, попълнете
</span><a href="http://tbm-bg.com/zapisvane"><span lang="EN-US"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"><font
color="#0000ff">On-Line</font></span></a><span style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"> заявка
за участие или изпратете <u>попълнен
формуляр</u> на </span><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">e</span><span lang="RU" style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: RU;">-</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US;">mail</span><span lang="RU" style="font-size:
13pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: RU;">: </span><a href="mailto:office@tbm-bg.com"><font
color="#0000ff"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">office</span><span lang="RU" style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
RU;">@</span><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">tbm-bg.com</span></font></a><span style="font-size: 13pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"> или тук:
</span><a href="http://www.tbm-bg.com/zapisvane"><span lang="EN-US"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"><font
color="#0000ff">www.tbm-bg.com/zapisvane</font></span></a><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="RU"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: RU;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">Допълнителна
информация</span></b><span style="font-size: 13pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"> по всички
въпроси, свързани със семинара, можете да
получите на <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">088</b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;">9
4</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">1</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">6 048</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">; 0888 994 255, 0877 994
255 и 089</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">8</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"> 994 255</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%;">или<b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"> </b>на<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">
</b></span><span lang="DE" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: DE;">e</span><span
lang="RU" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: RU;">-</span><span lang="DE"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: DE;">mail</span><span lang="RU"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: RU;">: </span><a
href="mailto:office@tbm-bg.com"><font color="#0000ff"><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="DE" style="font-size:
13pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: DE;">office</span></i><i style="mso-bidi-font-style:
normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language:
EN-US;">@</span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="DE"
style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language:
DE;">tbm-bg.com</span></i></font></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="mcnImage" style="text-decoration: none; max-width: 359px;
height: 103px; width: 122px; vertical-align: bottom;
-ms-interpolation-mode: bicubic; border-width: 0px;" alt=""
src="https://gallery.mailchimp.com/f8d232b266883699e45306a29/images/100gar.jpg"
width="264" height="244" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Екипът на <b>TBM Consulting Ltd<span style="mso-tab-count:
6;">                                                              
<br /></span></b></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">mobile: +359 889 416 048<br /></span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">e-mail: </span><a href="mailto:office@tbm-bg.com"
target="_blank"><span style="font-size: 12pt; text-decoration: none;
font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;
text-underline: none;"><font
color="#0000ff"><u>office@tbm-bg.com</u></font></span></a> <br /><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">web: </span><a href="http://www.tbm-bg.com" target="_blank"><span
style="font-size: 12pt; text-decoration: none; font-family: 'Times New
Roman','serif'; color: blue; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; text-underline: none;"><font
color="#0000ff"><u>www.tbm-bg.com</u></font></span></a></p>
<span lang="BG"></span> 
<p> </p>
<p></p>
<pre>Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>TBM Consulting</strong>", моля натиснете <a
href="http://37.157.191.234/iems501/unsubscribe.php?M=9377950&C=feb42b52c2c726430ab6254b2d8c7cdb&L=242&N=596"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за да се откажете да получавате нашите
бюлетини!<br /> </pre>
</body></html>