<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.17924"></head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 650px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 650px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 36pt; color:
#c91202;">Отличен 6</span></strong><strong><span lang="EN-US"
style="font-size: 36pt;"> в счетоводството със
съветите на <span style="color: #c91202;">проф.
Дурин</span>!</span></strong><b><span lang="EN-US" style="font-size:
36pt;"><br /><br /></span></b><strong><span lang="EN-US" style="font-size:
13.5pt; color: blue;"><a
href="http://37.157.191.234/iems506/link.php?M=9476618&N=560&L=242&F=H"><font
color="#0000ff">Вижте как тук
>>></font></a></span></strong><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: BG;"> </span><a name="_GoBack"></a><span
style="mso-ansi-language: BG;"><!--?XML:NAMESPACE PREFIX = "O"
            ?--><o:p></o:p></span></p>
<p><b><i><span lang="EN-US" style="font-size: 10.5pt;"><br /><br
/><strong>Здравейте, </strong></span></i></b><strong><i><span
lang="EN-US" style="font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: BG;"><span
style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></i></strong><b><i><span
lang="EN-US" style="font-size: 10.5pt;"><br
/><strong> </strong></span></i></b></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 10.5pt;"><br /></span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;">Няма значение дали
сте начинаещ или опитен счетоводител -
никой не е застрахован срещу промени и
неясноти!</span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-language: BG; mso-no-proof: yes;"><!--?XML:NAMESPACE
            PREFIX = "V" ?--><v:shapetype id="_x0000_t75"
coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke
joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn
pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0
@1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum
@0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600
pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path
o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock
v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype></span><span
lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://37.157.191.234/pci7-1.png" align="baseline" /> Как
тогава да се предпазите от грешки и
санкции?</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-1.png" align="baseline"
/> Как да сте сигурни, че работите
правилно?</span></p>
<p></p>
<span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-1.png" align="baseline"
/> Как да гарантирате на шефа си, че
няма да навлечете глоби на фирмата
му?</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family:
'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language:
AR-SA;"><strong></strong></span> </p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family:
'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language:
AR-SA;"><strong></strong></span> </p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family:
'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language:
AR-SA;"><strong>Много просто! Като имате на своя
страна сигурните съвети на експерт, на
когото можете да се доверите!</strong></span></p>
</td>
<td valign="top"><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://37.157.191.234/pci7-2.png" align="baseline" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;">За кой експерт
става дума?<br /><strong>Проф. д-р Стоян
Дурин!</strong></span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; font-family:
'Calibri','sans-serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;"><br />Къде
ще намерите съветите му?<br /></span><span lang="EN-US"
style="font-size: 24pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; line-height:
115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-bidi-language: AR-SA;">В<strong><span style="font-family:
'Calibri','sans-serif'; color: #c91202; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font:
minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"> CD Отличници в
счетоводството с проф. Дурин -
практически съвети</span></strong><strong><span
style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times
New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font:
minor-latin; mso-bidi-theme-font:
minor-bidi;">!</span></strong></span><b><span lang="EN-US"
style="font-size: 18pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; line-height:
115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-bidi-language: AR-SA;"><br /><br /><br /></span></b><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><strong><span lang="EN-US"
style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: blue;
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman';
mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-bidi-language: AR-SA;"><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://37.157.191.234/pci7-5.png" align="baseline"
/> Внимание! </span></strong></b><span>Само сега
можете да го имате и да спестите<strong><span
style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; color: blue;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"> 23%
</span><br style="mso-special-character: line-break;" /><br
style="mso-special-character: line-break;" /></strong></span></p>
<p><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; color: blue;"><a
href="http://37.157.191.234/iems506/link.php?M=9476618&N=560&L=242&F=H"><font
color="#0000ff">Вижте го тук
>>></font></a> </span></strong></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img border="0" hspace="0" alt=""
src="http://37.157.191.234/pci7-3.png" align="baseline" /></td>
<td valign="top">
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-4.png" align="baseline"
/> Учете се директно от доайена на
родното счетоводство!</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-4.png" align="baseline"
/> Правете справка с най-сигурния
възможен източник!</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-4.png" align="baseline"
/> Точно както много други преди Вас, и
Вие можете да му се доверите - защото го
познавате!</span></p>
<p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><br /><strong>Част
от практическите съвети, които ще
откриете в ръководството на проф.
Дурин:</strong></span></b></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-6.png" align="baseline"
/> Сметка за осчетоводяване на сделки с
бизнес партньори;</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-6.png" align="baseline"
/> Счетоводни статии за машини и
съоръжения, отделени от сграда, и
отразяване на промените в САП и
ДАП;</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-6.png" align="baseline"
/> Счетоводен баланс при прилагане на
националните счетоводни
стандарти;</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-6.png" align="baseline"
/> Отчет за приходите и разходите при
прилагане на националните счетоводни
стандарти;</span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><img border="0" hspace="0"
alt="" src="http://37.157.191.234/pci7-6.png" align="baseline"
/> Основни показатели за оценка на
дейността на предприятието и много
други!</span></p>
<p></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;"><br />Не се
колебайте!<br /><br /><br />Възползвайте се от
решенията на сигурния опитен експерт, на
когото са разчитали и продължават да
разчитат много Ваши колеги!</span></p>
<p></p>
<p><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt; color:
#c91202;">Осигурете си ОТЛИЧНО счетоводство -
без глоби и тревоги!</span></strong></p>
<p></p>
<p><b><span lang="EN-US" style="font-size: 18pt;"><br /><strong><span
style="color: blue;"><a
href="http://37.157.191.234/iems506/link.php?M=9476618&N=560&L=242&F=H"><font
color="#0000ff">Вземете своя помощник тук
>>></font></a></span></strong></span></b><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: BG;"><font
face="Calibri"> </font></span><span style="mso-ansi-language:
BG;"><o:p></o:p></span></p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<br /><br />
<pre>Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo търгoвскo
съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa eлeктрoннaтa
търгoвия - ЗEТ. <br />Акo нe жeлaтe дa пoлучaвaтe
повече оферти от "<strong>Счетоводни
решения</strong>", мoля натиснете <a
href="http://37.157.191.234/iems506/unsubscribe.php?M=9476618&C=4652474ff9ca765200546a8e607733ac&L=244&N=560"><strong>ОТПИШИ</strong></a>
за автоматично отписване!. <br />Мoлим дa
приeмeтe нaшитe извинeния ако сме ви
обезпокоили с нашите предложения.</pre>
<img
src="http://37.157.191.234/iems506/open.php?M=9476618&L=244&N=560&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>