<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
mso-line-height-alt: 5.0pt;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">WEB DIRECT ACADEMY - академия за онлайн
бизнес<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
mso-line-height-alt: 5.0pt;" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">100 % практика в седем модула
<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">В тази академия
ще научите:</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family:
'Times New Roman','serif';"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-line-height-alt: 5.0pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Как да стартирате и управлявате
бизнес онлайн; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-line-height-alt: 5.0pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Как сами да създавате уебсайт,
без намесата на програмист; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-line-height-alt: 5.0pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Как да създавате и управлявате
реклами във всички канали:</span><span lang="EN-US"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: EN-US;">Facebook, Google, SEO, E-mail </span><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">маркетинг;<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-line-height-alt: 5.0pt;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Как да имате ефективна
комуникация със своите клиенти и
партньори.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Обученията са
специално разработени за хора с никакви
или много малко познания за бизнеса в
онлайн среда, които искат да започнат
свой собствен бизнес, да разширят
бизнеса си, който досега е бил само
офлайн и за тези, които искат да работят
като специалисти в сферата на онлайн
маркетинга.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">WEB DIRECT ACADEMY - академия за онлайн
бизнес - в 7 модула<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"
align="center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">Може да присъствате на цялата
академия, както и само на отделни модули.
Академията ще се излъчва и на живо
онлайн.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times
New Roman','serif'; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">I модул: <span
style="mso-spacerun: yes;">    </span>Стратегии и
бизнес развитие в онлайн среда</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">II модул: <span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>Създаване на
уебсайт – 100 % практика</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">III модул:  SEO –
как да сте на първа страница в </span><span
lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%; mso-ansi-language: EN-US;">Google
</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">IV модул:  Google
AdWords<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>-
управления на рекламни кампании</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">V модул:   E-mail
маркетинг за управление на контакти и
повече продажби</span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">VI модул:  Маркетинг
в социални мрежи </span><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 106%;
mso-ansi-language: EN-US;">– Facebook, Google plus </span></p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 8pt 72pt; text-indent:
-18pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: Symbol; line-height: 106%; mso-bidi-font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol;"><span style="mso-list:
Ignore;">·<span style="font: 7pt 'Times New
Roman';">        
</span></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 106%;">VII модул:
 Ефективната комуникация е неизменна
част от успеха – как общуваме
ефективно с клиенти и партньори</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Обученията <s>е</s> са изцяло
практически, като е включена много
самостоятелна работа и с едни от най
добрите специалисти в своята област.<b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: #c45911;
mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191;">Важно:</span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
#c45911; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191;"> </span><u><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Всички модули ще бъдат
излъчвани онлайн на живо. Може да
присъствате само на някой от модулите
или на цялата академия, както и да
изберете дали да бъдете в зала. или в
удобно за Вас място пред
компютъра.</span></u><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Вижте
обучителите и програмата по дни от този
линк: </span></b><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
windowtext;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';"><a
href="http://ideabg.eu/stats213/link.php?M=9798125&N=305&L=65&F=H"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font
color="#008080">http://igritenauspeha.com/events/web-direct-academy-zaonlinebiznes/</font></b></a></span><span
class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
windowtext; mso-ansi-language: EN-US;"><u> </u></span></b></span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif';"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>и се обадете на 0878 161 907, за да
попитате за свободни места и всичко,
което Ви интересува. </span></b><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Местата в
залите са ограничени, затова побързайте,
вземете своето място, обадете се на 0878
161 907!<br style="mso-special-character: line-break;" /><br
style="mso-special-character: line-break;" /></span></b><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; mso-line-height-alt:
5.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Цената на тази академия е равна
или по-ниска от цената на магистърско
обучение, а е изцяло практическа и Вие
може още на следващия ден да прилагате
наученото. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
12.75pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';">Спечелете преднина,
регистрирайте се за курсовете, които Ви
интересуват и вземете много ползи за
себе си!<b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 12.75pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif';">Вземете важна за
вас информация на 0878 161 907 и се
регистрирайте сега от този линк:
 </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif';"><a
href="http://ideabg.eu/stats213/link.php?M=9798125&N=305&L=65&F=H"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font
color="#008080">http://igritenauspeha.com/events/web-direct-academy-zaonlinebiznes/</font></b></a></span><span
class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:
windowtext; mso-ansi-language: EN-US;"><u> </u></span></b></span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif';"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span> <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 12.75pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif';">Очакваме ви
<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 12.75pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language:
EN-US;">WEB DIRECT ACADEMY<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-language:
AR-SA;">0878 161 907</span></b></p>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 107%;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;">
<o:p></o:p></span></b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<pre></pre>
<p> </p>
<p> </p>
Съгласно Закона за Електронната
Търговия ви информираме, че това може да
е непоискано търговско съобщение. <br />Вие
може да го приемете или отхвърлите. Ние
може да сме получили вашия имейл от вас,
от ваш партньор или от<br />публичното
пространство. Ако не желаете да
получавате информация от "<strong> Igrite na
uspeha</strong>", моля натиснете <strong><a
href="http://ideabg.eu/stats213/unsubscribe.php?M=9798125&C=db555a91f63db14d452692abd428a2c7&L=236&N=305">ОТПИСВАНЕ</a></strong><br
/>или ни уведомете като изпратете писмо
със Subject: UNSUBSCRIBE или REMOVE и ние ще ви
отпишем от списъците ни. <br />Ако сме Ви
обезпокоили, моля да ни извините.
<img
src="http://ideabg.eu/stats213/open.php?M=9798125&L=236&N=305&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>