<html>
<head>
    <style>
        p{margin-top:0;margin-bottom:0}
    </style>
</head>
<body>
    <table class="txc-wrapper" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td class="txc-wrapper-td"><div class="txc-content-wrapper" style="color:#111;font-family:Apple SD Gothic Neo,Malgun Gothic,'맑은 고딕',sans-serif;font-size:10pt;line-height:1.5;">
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"><tbody><tr><td><div style="color:#111;font-family:Apple SD Gothic Neo,Malgun Gothic,'맑은 고딕',sans-serif;font-size:10pt;line-height:1.5;"><p>Rakas,<br><br>Sallikaa minun esitellä itsellenne, olen herra Flora Hossain, 20-vuotias ainoa lapsi ja tohtori Hossain Mohammed, Norsunluurannikolta tyttäreni, huomasin yhteystietosi etsiessäsi joku apua.<br><br>Siksi olen nyt kirjoittanut etsimään apuasi, kun onnistuin pakenemaan läheiseen maahan Jumalan avustuksella, ja nyt etsin turvapaikkaa Pakolaisleirillä täällä Norsunluurannikolla.<br><br>Menetin kaikki vanhemmat ja haluan, että olette ulkomaisena toimitsijamieheeni hakemaan ja sijoittamaan (vain 4,5 miljoonaa euroa) tällä hetkellä pankissa, jonka periytin myöhässä olevasta vanhemmistani,<br><br>Yritin saada rahat pankilta, mutta johto kieltäytyi iästäni. Olenkin valmis antamaan sinulle 20% koko rahan suorituksesta,<br><br>Kirjoita minulle takaisin, heti kun saan kiinnostuksenne auttaakseni, teen asiat heti.<br><br>Samalla Edellä esitetyn valossa arvostamme kiireellistä viestiä, joka osoittaa kykynne ja halukkuutesi käsitellä tätä kauppaa vilpittömästi.<br><br>Pidä tämä vain itsellesi. Pyydän teitä olemaan luovuttamatta sitä kenellekään, ennen kuin tulen maasi mukaan<br> Vastaa tähän henkilökohtaiseen postilaatikkooni (florahossain52@yahoo.com) turvallisuussyistä<br>Kiitos ja Jumala siunatkoon sinua.<br>Vilpittömästi sinun<br>Neiti Flora Hossain,<br><br><br>Dearest one,<br><br>Please permit me to introduce myself to you, I am Miss Flora Hossain, 20 years of age the only child and Daughter of late Dr Hossain Mohammed, from Ivory Coast, I came across your contact address while searching for someone to help me.<br><br>Therefore I am now writing to seek for your assistance where I managed to escaped to a nearby country through the help of God, and now I seeking asylum in Refugee Camp here in Ivory Coast.<br><br>I lost my entire parents and want you to stand as my foreign trustee to retrieve and invest (4.5 Million Euro only) presently in a  bank here which I inherited from my late parent,<br><br>I tried to get this money out from the bank , but the management refused because of my age. Please I am ready to give you 20% of the whole money at the completion of the transaction,<br><br>Please write me back , As soon as I receive your interest in helping me, I will put things into action immediately. <br><br>Meanwhile In the light of the above I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to handle this transaction sincerely.<br><br>Please do keep this only to yourself. I beg of you not to disclose it to anyone until I come over to your country<br> please reply me on this my private mail box ( florahossain52@yahoo.com) for security reason<br>Thanks and God bless you.<br>Yours sincerely<br>Miss Flora Hossain,<br></p>
<p><br></p>
<p><br></p></div></td></tr></tbody></table>


<p><br></p></div></td></tr></table>
</body>
</html>
<img id="confirmMailBeacon" src="http://wwl1734.daum.net:4280/@from=florahossain%40hanmail.net&rcpt=syslog-ng-maintainers%40lists.alioth.debian.org&msgid=%3C20170510022817.izdmio5VQiKbJU_2xorvAg%40florahossain.hanmail.net%3E">