[Nut-upsdev] CyberPower 1500AVR UPS configuration

p_alsina at salicru.com p_alsina at salicru.com
Sat Aug 4 20:53:19 UTC 2007


Hola 

Estic fora de l’oficina des de Dimecres 1 d'Agost fins el proper Dilluns 12 d'Agost, Tan aviat sigui possible li contestaré el seu correu. En cas de ser un tema urgent, preguem reenvií aquest mateix correu a l’adreça d’email sst at salicru.com, els meus companys li donaran resposta el mes aviat possible, gràcies. 


Hola 

Me encuentro fuera de la oficina del Miercoles 1 de Agosto hasta el próximo Lunes 12 de Agosto. Tan pronto sea posible le devolveré respuesta a su correo. En caso de ser un tema urgente, rogamos reenvíe este mismo correo a la dirección de email sst at salicru.com, mis compañeros le darán respuesta lo antes posible, gracias. 
 


Hi

I am outside the office from 1th of August to 12th of August When I return back I will send answer to your email as soon as possible. In the case to be a urgent matter, please resend the same email to the address sst at salicru.com, my colleagues will answer to you as soon as possible, thank
you.   

More information about the Nut-upsdev mailing list